Bezpečnostní náramky v trutnovské nemocnici

Pro zajištění většího bezpečí před agresivními pacienty pořídila trutnovská nemocnice sestrám na některých odděleních bezpečnostní náramky.

Sestry, pokud se ocitnou v případě ohrožení, což se děje hlavně v noci, mohou rychle požádat o pomoc. Jednoduše stisknou tlačítko a prostřednictvím signalizačního systému TREX, jehož jsou náramky součástí, dají nepřetržité službě na vrátnici signál, že jsou v krizové situaci. Na barevném displeji přenosné jednotky se zobrazí informace o volajícím a služba rychle přivolá pomoc.

„V současné době toto zařízení instalujeme na interním oddělení, na oddělení neurologie a rehabilitace,“ vysvětlil technický náměstek Michal Uiberlay a dodal: „Nejdříve instalujeme radiové opakovače, které zesílí přijatý radiový signál a pošlou ho dál. Poté budou proškoleni všichni pracovníci, kteří budou tento systém používat, a ti obdrží náramky. Asi v polovině února jim začne systém sloužit.“

Vedení nemocnice systematicky dbá o bezpečí svých zaměstnanců i klientů: „Tímto systémem poskytujeme našim lékařům a sestrám ochranu proti násilníkům. Brzy jej doplní i kamerový systém. Posílením bezpečí zaměstnanců zvyšujeme také bezpečí našich pacientů. Bezpečí je součást projektu v rámci připravované akreditace naší trutnovské nemocnice,“ uvedl ředitel nemocnice Roman Koudele.

Nemocnice s poliklinikou v Havířově se s napadáním personálu potýkala také. V roce 2011 došlo v 6 případech k fyzickému napadení. Dva zaměstnanci skončili na pracovní neschopnosti.

„Při ošetřování pacienta dne 11.11.2011 na zákrokovém sálku chirurgické ambulance došlo k slovnímu napadení sestry. Pacient po základním ošetřením začal být agresivní, fyzicky útočil na personál, byl nezvladatelný. Pro doplnění bych ještě uvedla, že pacient/klient byl v ebrietě, tudíž nebyl při plném vědomí a neuvědomoval si závažnost svého zdravotního stavu a byla s ním těžká domluva.
Než zavolaná pomoc dorazila, byla jsem pacientem napadena pěstí do obličeje pod levé oko. Jelikož nosím brýle, rána mi způsobila pohmožděninu levé tváře v oblasti brýlové obroučky.“ Říká jedna z napadených obětí, sestra Jana.

„Snažila jsem se pacienta uklidnit a znovu ho požádala o provedení dechové zkoušky. Nato pacient vyskočil a snažil se mne udeřit do obličeje. Jak jsem se vyhýbala inzultaci, došlo k prasknutí a následné bolesti v oblasti pravého ramene.“ Říká druhá oběť, sestra Soňa.

Nemocnice se rozhodla situaci řešit a bezpečnostní náramky na exponovaná místa pořídit.

„Nyní při ohrožení sestry signálem přivolají bezpečnostní službu, která na místo dorazí do tří minut. Časy se jim prý daří snižovat až na 1,5 minuty.“ Říká Ing. Radmila Fleischerová, vedoucí správy úseku ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov.

V Prosinci roku 2015 měla bezpečnostní služba v nemocnici v Havířově 44 zásahů, v lednu  je to  k dnešnímu dni již 41 zásahů.

Aktualizováno: 13:49 28.1.2016