bergson-chris

„Ženy v síti“, tak pracovníci Kontaktního centra RIAPS Trutnov nazvali akci, která by měla širokou veřejnost seznámit s problematikou velmi specifické skupiny uživatelů návykových látek, konkrétně žen a matek.

Olga Trunečková, hlavní organizátorka, představuje smysl a obsah akce: „S touto specifickou klientelou se potkáváme stále častěji. Nejenom, že žen pečujících o dítě a současně majících potíže s návykovými látkami pravděpodobně přibývá, ale i proto, že se o tento problém stále více zajímají i pracovnice sociálně-právní ochrany dětí a další profesionálové. V této souvislosti nás napadla myšlenka věnovat se tomuto tématu detailněji. A jednou z aktivit je i koncert, který pořádáme. Podařilo se nám sehnat bluesmana z USA Chrise Bergsona, zpěváka a kytaristu, který byl nedávno uveden do Bluesové síně slávy v New Yorku. Toho doprovodí tuzemští hudebníci Lukáš Kytnar a Tomáš Hobzek. Komu se líbí blues ve špičkovém provedení, má tedy mimořádnou příležitost.“ Koho hudba oslovuje jen okrajově, ten může přijít na neméně významnou část programu. Tou je promítání krátkých video vstupů na konkrétní témata týkající se právě problematiky žen a matek – uživatelek návykových látek. K tomu Trunečková uvádí: „Podařilo se nám oslovit přední odborníky, kteří se tématem zabývají a mají k němu co říci, to vše ve spolupráci se studenty adiktologie na 1. LF UK v Praze. Konkrétně se bude hovořit o ženských traumatech, právních otázkách, rozdílném pohledu společnosti na zneužívání drog ženami a muži a dalších tématech.“

„Protože by nebylo v silách organizace, která se zabývá poskytováním zdravotních a sociálních služeb, zorganizovat takovou akci z vlastních prostředků, bylo potřeba sehnat další subjekty ochotné se na akci podílet. „Touto cestou bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří na akci přispěli a dále spolupracujícím organizacím – SCT UFFO Trutnov a České asociaci studentů adiktologie.“ doplňuje Olga Trunečková.

Pozvánka Riaps Trutnov

 

Kde a kdy?

„Ženy v síti“

SCT UFFO Trutnov, 19. 6. 2016

19,00 hod., vstup zdarma