Bojiště zvané Trutnov

V článku „Trutnovský areál Bojiště již 18 let chátrá“ jsme si připomněli 17 let starý text plný nadějí a příslibů ohledně nového provozovatele, který měl vyjít z vyhlášeného výběrového řízení na pronájem areálu na Bojišti v Trutnově. Bojiště zvané Trutnov jej doplňuje na základě zjištěných skutečností z archívů, stejně tak jako od samotných aktérů.

Slibem nezarmoutíš

O tento areál měl v roce 1997 zájem dosavadní pořadatel trutnovského festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet (Geronimo agency), společnosti Interio (dnes Interio – group CZ s.r.o. kuchyně, skříně a interiéry) a Petr Šošovička, který později provozoval autobazar na Bojišti.

Poslední, kdo se tehdy do výběrového řízení přihlásil, byl Michal Syrovátka za nadaci Progress. Podle dobového tisku to sice bylo až po termínu, přesto jeho podání vyhrálo a areál mu byl pronajat (Nadace Progress). Zda to byl ambiciozní projekt bobové dráhy, co o jeho vítězství nakonec rozhodlo, se dnes již neví. Faktem je, že projekty dalších zájemců o areál byly uměřenější.

Nadace Progress podle slov Michala Syrovátky sdružovala osoby, které měly zájem zprovoznit v té době velmi zanedbaný areál.

Po provedených opravách chtěla nadace co nejdříve oživit dění na Bojišti. Otevřelo se letní kino, v plánu byly sobotní diskotéky a táboráky, ve spolupráci s Domem kultury se připravoval Den dětí, Vítání léta, Dračí festival, Motorkářský sraz, Pivní festival a další.

O peníze jde až v první řadě

Avšak nad Open Air Trutnov 1998 se začala stahovat mračna.

25.6. 1998 Nadace Progress rozeslala tisku a médiím dopis, ve kterém se píše o chystaných změnách takto:

“Progress, potažmo Trutnovské kulturní a sportovní a.s., chce v areálu trutnovského Bojiště postupem času vybudovat důstojné centrum zábavy, kultury a odpočinku pro obyvatele Trutnova popřípadě návštěvníky přilehlých Krkonoš. Na Bojišti bude vybudována umělá bobová dráha, minigolf, squash, dětské hřiště a další atrakce pro návštěvníky.

S ohledem na výše uvedené záměry se výbor nadace usnesl na rozhodnutí, že areál bude všem zájemcům poskytnut na komerční bázi, tj. za sjednané nájemné. Toto usnesení neplatí pro akce pořádané Domem kultury v Trutnově. Domu kultury, potažmo dětem, bude poskytnut areál zcela zdarma.

V květnu 1998 iniciovala nadace Progress jednání se zástupci agentury Geronimo, ohledně sjednání nájemní smlouvy na dny plánovaného festivalu Open Air Trutnov…. Martin Věchet za agenturu Geronimo oznámil, že z principielních důvodů nepřistoupí na požadavky Progressu. Proto festival v roce 1998 nebude. Toto rozhodnutí bylo předáno městské radě.”

V dopisu se dále píše,  že o trutnovské Bojiště je velký zájem. Na termín 21 – 23.8 1998 dostala nadace několik nabídek, z nichž nejzajímavější byla od společnosti Rylex s.r.o. na uspořádání festivalu Trutnov 98.

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.

[nextpage title=“Od teď už za peníze“]

Podobně popisuje situaci i kronikář A.Just:

„Trutnovská radnice v minulých letech poskytovala pořadatelům rockového festivalu areál Na Bojišti zdarma, z čehož pramení odmítavý postoj agentury Geronimo k uhrazení poplatků, které na ní v letošním roce Nadace Progress požaduje (úhrada technické přípravy areálu, úklidu, případných škod, dalšího rozvoje areálu). Představitelé nadace tvrdí, že by mohli rockovou přehlídku uspořádat sami.“ Uvádí důvody v kronice Trutnova A. Just v roce 1998

O něco dál v kronice již A.Just píše: „Nadace Progress, která provozuje areál Na Bojišti, podepsala smlouvu s pražskou agenturou, která přehlídku rockových skupin v tradičním termínu 21.-23. srpna zajistí. Počítá se s účastí padesáti kapel, včetně několika zahraničních. (Jde o agenturu Rylex z Prahy.) Martin Věchet, ředitel agentury Geronimo (ta pořádala předchozí festivaly), veřejně prohlásil, že letos se festival konat nebude. Jako zdůvodnění se uvádí „nedůslednost, nechuť a nezájem v jednání úřadů a snaha některých podnikatelů, kteří chtějí využít jména festivalu ke svým soukromým aktivitám.“ (Kronika 1998 A.Just)

Festival Trutnov areál Bojiště

Foto: robynson

V roce 1998 tedy M.Věchet festival v Trutnově nepořádá. Na webu festivalu k tomu říká: „Deset let známého a kultovního festivalu si žádá odpočinku. K čemuž tohoto roku i dochází. Nechat odpočinout půdě, zemi, lidem i sobě… Tradici festivalu se však snaží zneužít partička byznysmenů s kalkulačkami v ruce a zlatými řetězy na krku. Nastává boj o zachování Ducha festivalu. Na výzvy k nenásilné „festivalové neposlušnosti“ a neúčasti na jakékmkoliv festivalu vydávajícím se za kultovní Open Air Music Festival, reagují tisíce lidí a desítky kapel.“

“Hlavním důvodem byl odlet za moře k indiánským předkům od Velkých jezer.” Dodává k tomu M.Věchet pro Trutnovák.

Internet byl tehdy v plenkách a tak nám na pomoc přichází opět A.Just se svou kronikou.

Uvádí, že tehdejší starosta Gustav Hillebrand a jeho zástupce Tomáš Hendrych uvedli ve svém vysvětlujícím dopise, že důvodem, proč tradiční Open Air Trutnov nebude, jsou spory mezi nájemcem areálu Nadací Progress (Michal Syrovátka) a Martinem Věchetem.

„Nyní probíhají jednání s firmou Geronimo o přípravě festivalu v roce 1999 v jiné lokalitě Trutnova. Letošní Rock Summit Trutnov není pořádán za podpory ani pod patronátem města. Trutnov a městské orgány se o konání dozvěděly oficiálně až 29. června. Vstoupili pouze do jednání s pořadateli a dotčenými orgány z důvodů zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku návštěvníků i občanů, což je nezbytně nutné při mezinárodních akcích velkého rozsahu.“ Píší tehdy ve svém prohlášení starosta Trutnova a jeho zástupce.

31.7.1998 vychází v tisku článek s textem:

„Časová tíseň, nenasmlouvané kapely… jsou pravými důvody toho, že se agentura Geronimo, tradiční pořadatel festivalu Open Air Music v Trutnově, letos vzdala možnosti festival pořádat… Agentura Rylex bude letos od 21. do 23. srpna pořádat festival Rock Summit Trutnov 98 na místě a v čase, kde se loni uskutečnil již 10. ročník festivalu Open Air Music pořádaný do té doby agenturou Geronimo. Halaxa uvedl, že Rylex se cítí velmi poškozena antikampaní, kterou vůči festivalu rozvířila agentura Geronimo. Agentura Rylex tak reagovala jednak na dřívější prezentaci sporu v médiích, jednak na středeční rozhovor v tisku s ředitelem agentury Geronimo Martinem Věchetem. Ten v něm aktivity Rylexu označil za „zištné parazitování na tradici Open Air Music“ a vyzval jeho příznivce k „nenásilnému bojkotu srpnové náhražky Open Air Music“.

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.

[nextpage title=“Prodejte nám festival“]

Rylex s.r.o. vznikla koncem roku 1996 v Trutnově a zanikla začátkem září 1998. Hlavní postavou byl Ing. Petr Müller, který působil v několika akciových společnostech zabývajících se převážně drůbežářstvím. M.Věchet doplńuje, že v agentuře Rylex působil také M.Halaxa.

Festival-1998_2

Foto: kronika 1998

Jana Truksová popsala v dobové tiskovině 14 (Pražský programový čtrnáctideník) v článku „Kdo chce zabít festival?“ setkání pořadatelů tradičního festivalu v Trutnově s P.Müllerem ze společnosti Rylex s.r.o.

„…Můžete nám říct, kde jste vzal ty informace, co jste dal do tisku? Kdo vám proboha řekl, že chceme festival zabít? Jak můžete vědět, že dlužíme městu peníze, což ani není pravda? Pane, tohle by mohlo být na žalobu!“

„…Ale to mi všechno řekli v nadaci a tu jsem považoval za důvěryhodnou. Jak by mě mohlo napadnout, že by měli důvody šířit nepravdivé informace? Já jsem neviděl důvod volat vám a ověřovat si každou větu…“ Řekl prý tehdy P.Müller. V článku se hovoří o jeho zájmu o postoupení práv na festival jeho společnosti Rylex s.r.o. , která by festival nadále pořádala.

Dosavadní pořadatelé se však svého dítěte vzdát nechtěli, snažili se jen o to, aby společnost Rylex od pořádání “svého” festivalu Rock Summit Trutnov  ustoupila.

 Nadace Progress a agentura Rylex navzdory tomu “svůj” trutnovský festival  v roce 1998 pořádají. Moderují jej Josef Lábus a Martin Halaxa.

„Ani jeden název těch agentur mi nic neříká. Je to už spousta let a hrál jsem na mnoha festivalech, ať už s kapelou, nebo sám. Také jsem jich mnoho moderoval, nebo spolumoderoval. Pamatuji si jen to, že můj kamarád Martin Halaxa, s kterým jsem měl spoustu společného moderování za sebou, za mnou tenkrát přišel, že na Bojišti bude festival Rock summit, který pořádá nějaká agentura z Prahy. Chtěli prý, abychom tam s mou tehdejší kapelou Dračí ulička hráli a hlavně abychom to s Martinem Halaxou odmoderovali. Je logické, že jsem souhlasil, protože hraní na jakémkoli festivalu i moderování mě jednak bavilo a baví, a jednak je to dobrá reklama pro kapelu. To je tak asi všechno, co si pamatuji. Byl to festival jako každý jiný, na jakém jsme hráli nebo jaký jsem moderoval. Organizátory jsem neznal. Nikdy před tím ani potom jsem je neviděl, takže si logicky ani nepamatuji jména.“ Řekl pro trutnovak.cz Josef Lábus. S Michalem Syrovátkou se nicméně zná od dětství, že působil v nějaké nadaci Progress mu však známo nebylo.

Festival-1998-platno

Foto: kronika 1998

Festival tedy navzdory odporu dosavadních pořadatelů proběhl, počasí mu však příliš nepřálo.

“Za velmi nevlídného chladného deštivého počasí se v Trutnově v přírodním areálu Na Bojišti uskutečnil ve dnech 21.-23. srpna hudební festival letos s názvem Rock Summit Trutnov 1998. Festival má podle vyjádření pořadatelů zcela nezávislou dramaturgii a nemá ambice navazovat na tradici jakýchkoli dříve pořádaných festivalů.”  Uvádí k tomu kronikář A.Just.

Vzhledem k tomu, že si Martin Věchet 8.9.1998 nechává registrovat ochrannou známku na ROCK SUMMIT TRUTNOV, je zřejmé, že se svého festivalu nechce vzdát bez boje.

“Vše špatné bývá k něčemu dobré. Prostředí okolo festivalu se tenkrát hodně pročistilo, mnohé se obnažilo. Festival dává i bere… Dnes už to považuji za uzavřenou kapitolu.” Uzavírá pro Trutnovák M.Věchet “Kauzu ukradeného festivalu”.

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.

[nextpage title=“Nastává klid zbraní“]

Horké hlavy se tedy uklidnily a téměř o rok později,  16.7.1999,  vychází na idnes.cz článek, ve kterém je citován Martin Věchet, který tvrdí, že to byl nový starosta I.Adamec, kdo rozhodl o pokračování Festivalu Open Air Trutnov. „Rozhořela se malá trutnovská válka o festival, provázená i bojkotem kapel, jíž učinil přítrž nový starosta Ivan Adamec. Ten rozhodl ve prospěch původních pořadatelů. „Řekl, že chce festival, který má tradici, a tím nás podržel, dodává Věchet, jenž už v duchu plánuje Trutnov 2000“

„Pravdou je, že jsem se osobně přikláněl v tomto sporu, na nějž si ale skutečně pamatuji jen v obrysech, spíše k tomu, aby byl pořadatelem ten, který festival založil. Rozhodně ale nelze hovořit o tom, že bych spor jakkoli rozhodl či rozhodoval.“ Řekl pro Trutnovak.cz starosta města Trutnov Ivan Adamec.

Nastal klid zbraní a Progress a Geronimo zřejmě našlo společnou řeč. Cesta trutnovského festivalu dál pokračuje starým vymletým korytem, byť se stále častěji opakovanou hrozbou “tentokrát je to naposled”.

M.Věchet dodává, že poprvé se tato eventualita objevila v roce 2008 na základě informace od starosty města I.Adamce, že do tří let se louky na Bojišti zastaví.

Areál bojiště Trutnov FestivalMichal Syrovátka nepovažuje pronájem areálu Bojiště za nějaký výnosný byznys. Mezi jeho dalšími podnikatelskými aktivitami je prý příjem z pronájmu areálu na Bojišti zanedbatelnou částkou.

Michal Syrovátka působí v několika společnostech, již v roce 1999 zakládal se svým přítelem a tehdejším zastupitelem Michalem Šubrtem  INFO – D, s.r.o. (Prodejna drogerie Teta). V roce 2001 zakládá společnost Sejfy s.r.o. a v roce 2005 společnost MISservice s.r.o. (autodoprava).

Podle kritiků uzavřené smlouvy na pronájem areálu Bojiště se od začátku v této smlouvě začaly objevovat různé dodatky, které slevují z požadavků, ke kterým se nadace Progress zavázala.

Proč se ale nadace k něčemu zavazovala? Jaký byl důvod, že se vůbec o areál ucházela?

„Byla za tím hlavně chuť pokusit se Bojiště, které bylo tehdy zdevastované a zničené, trochu rozhýbat,” říká Michal Syrovátka. “Letní kino jsme třeba provozovali snad deset let, než jsme to vzdali. Málokdo si uvědomuje, že doba se mění. Promítací technika zestárla a filmy, které by bylo možné v letním kině promítat, se sháněly čím dál hůř. Muselo by se investovat do digitalizace, ale pochybuji, že by město takovou investici chtělo provést. Navíc doba je už trochu jinde. Lidé už do kina moc nechodí dávají přednost pohodlným multiplexům. Navíc u letního kina jsou ještě další komplikace. Stačí, aby před promítáním sprchlo a sedí vám v hledišti deset lidí. Je tu také stěžejní problém s hlukem, což vidím jako největší problém toho areálu. Kino se dříve než po desáté hodině se promítat nedá. A to chtějí mít lidé už klid.”

Podobný problém vidí Michal Syrovátka i ve využití areálu pro festivaly.

„Lidem ten hluk vadí, takže si stěžují. Stanovené hygienické normy se prakticky nedají dodržet.“ Dodává Michal Syrovátka

“To se vztahuje především na festival, za který ale podle smlouvy nenese žádnou odpovědnost správce arealu. To s hygienou řešíme my, včetně udělovaných pokut (předposlední pokuta byla 130 000 Kč, u poslední jsme před žalobou k Ústavnímu soudu).” Dodává M.Věchet

“Paradoxní situaci, kdy hygienická stanice udělí pokutu akci, proti níž v obci nejsou významnější protesty (táborský Mighty Sounds), od nynějška zabraňuje předminulý týden schválená novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Obce a města si nyní mohou samy nastavit podmínky a najít rovnováhu mezi pořádáním jednorázových nočních akcí pod širým nebem a únosnou hlukovou zátěží. Aby to bylo možné, přináší novela obrat v pohledu na venkovní koncerty. Jednorázové open air akce byly vyjmuty z přímého dohledu ministerstva zdravotnictví čistě tím, že hudba hraná v noci přestala být definována jako hluk. To je téměř filozofické, přesto naprosto průzračné poznání.” Píše Pavel Turek na stránkách časopisu Respekt 11.10.2015

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.

[nextpage title=“O bojiště už nikdo nestojí“]

O Bojiště se už nebojuje

V roce 2009 se podepisuje se stávajícím pronájemcem nájemní smlouva na další období. Podmínky se mění. Nájemce již zřejmě rezignoval na vybudování „důstojného centra zábavy, kultury a odpočinku“ a slíbená bobová dráha tu nestojí. Areál podle pronajímatele nevydělá dost a většina zisku z akcí jde do údržby areálu. Ostatně město k záměru pronajmout na další období areál Michalu Syrovátkovi žádné námitky, ba ani protinabídky nedostává.

“Kdyby byl areál takový zlatý důl, určitě by se o něj v roce 2009 přihlásil.” Argumentuje M.Syrovátko celkem logicky proti těm, kteří mají za to, že má z areálu “miliony” bez práce.

bojiste-stavba2

Foto: Nazgul03

Na druhou stranu je pravdou, že areál je komerčně využíván a veškerý nájem, který vybere město, investuje zpátky do jeho údřžby. Přesné cifry nikdo neuvádí, ale pokud město z nájmu nic nemá, je to jako kdyby areál Bojiště darovalo zdarma nájemci. Ten je pouze díky vracejícímu nájemnému nucen provádět údržbu. Ta je však podle M.Věcheta nedostatečná.

Podle Věcheta jsou provozními  náklady v areálu sekání trávy a jednou za dva tři roky ořezání usychajících větví. Stavba plotu před pěti lety se prý moc nepovedla, plot se musel předělávat. Nyní se snad opravily některé lampy. Někdy okolo roku 2002 až 2003 se v zákulisí postavila dřevěná bouda a přístřešek, na němž se agentura Geronimo finančně podílela částkou okolo osmdesáti tisíc.  V tomtéž domku se také opravila jedna malá místnost. Ploty si pořadatelé festivalu většinou opravují sami. O žádných dalších investicích od roku 99 však Martin Věchet nevěděl.

“Jedinými faktickými údržbáři jsme my a kluci, kteří před festivalem celý areál Bojiště připravují. Podle nepsaného pravidla: pokud festival chcete, opravte si Bojiště. Dodnes okolo Bojiště stojí plot, který jsme tam postavili v polovině devadesátých let minulého století. Stejně tak lavičky, jejichž konstrukce jsme nechali opravit a udělat nové, zbývající se však rozpadají. Záchody nefungují již několik let, ačkoliv je na na Bojišti podél areálu nová kanalizace. ” Doplňuje pro Trutnovak M.Věchet.

„Částku, kterou platíme za nájem podle smlouvy zveřejnit nemohu, ale za těch šestnáct let to několik milionů bude. Pokud by se připočetl příjem z festivalu Obscene Extreme, nebude to málá částka. Bylo by dobré, kdyby se alespoň část investovala zpátky do areálu, ale myslím že je vidět, že se tak nestalo.“  Říká Martin Věchet.

K tomu M.Syrovátko uvádí, že není pravdou, že celková částka za 16 let dosáhla „několika“ milionů. M.Věchet se totiž prý zapomněl zmínit o skutečnosti, že většinu z celkového počtu 16 let měl areál pronajatý bezplatně.

“Že bychom někdy měli areál Bojiště bezplatně? V letech, kdy jsme správci areálu M.Syrovátkovi nájem neplatili, to bylo podmíněno tím, že bude na festivalu výhradním prodejcem piva a bude si nechávat většinu zisku (my jsme dostávali za exkluzivitu značky piva od pivovaru, správce areálu zisk z vytočeného piva). Příjem z výtoče piva je jednou z nejdůležitějších položek festivalu a výrazně přesahuje výši nájemného za areál Bojiště v minulosti i současnosti.” Tvrdí naproti tomu M.Věchet a pokračuje:. “Nestandartní smlouvu o nájmu se nám postupem času podařilo vrátit k placení každoročního nájemného, bez další účasti správce areálu na běhu festivalu. I tato smlouva je však podmíněna tím, že správce areálu bude mít bezplatně pronajatý stánek na jednom z nejfrektovanějších míst a my od něj budeme exkluzivně využívat služeb autodopravy” (M. Syrovátka vlastní firmu Misservis – autodoprava).

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.

[nextpage title=“Naděje jménem „]

Přesun na Prachárnu se nekoná

Proč o areál v roce 2009 neprojevil zájem se svou společností M.Věchet?  

Podle Věcheta byli v té době ponořeni do své vize, přesunout pořádání festivalu na bývalé vojenské cvičiště Prachárna u Volanova. Město jim sice pozemek prodat nechtělo, ale bylo ochotno uvažovat o pronájmu, pokud vypracují projekt se záměrem, jak plánují pozemek využít.

“Tři roky nás starosta ujišťoval, že se v žádném případě pozemky nebudou prodávat, a vyzval nás, ať na prodej zapomeneme a dáme si žádost o pronájem.” Vzpomíná dnes M.Věchet na tehdejší snahu získat nový prostor pro festival.

Geronimo tedy podává žádost o pronájem prostoru na “Na Prachárně”, se záměrem vytvořit zde alternativní  kulturní prostor s přesahem do environmentální výchovy. Především ale místo, kde by se mohl odehrávat Trutnovský Open Air Festival. Podle Martina Věcheta vše uvázlo na mrtvém bodě proto, že město chtělo znát finanční zajištění celého projektu.

“V tu dobu jsme nevěděli, jaké budou vyhlášené granty, které by se mohly k bývalému vojenskému prostoru vztahovat.” Říká k tomu M.Věchet.

Starosta Adamec k tomu říká: “Město Trutnov vlastnilo několik pozemků v lokalitě „Na Prachárně“ v k. ú. Volanov. Pan Věchet o ně měl zájem a město mu je nabídlo k pronájmu. Bohužel ale nebyl schopen či ochoten dodat patřičné materiály, které úředníci k dalšímu kladnému vyřízení potřebovali. Tento fakt, tedy, že pan Věchet byl k dodání materiálů vyzván včetně určeného termínu, je dohledatelný.”

Foto: terezacharlie

Foto: terezacharlie

O dva roky později už ale bylo vše jinak. Pozemky byly najednou na prodej. Záměr zveřejnilo město na podzim roku 2010.

“Některé sousedící pozemky a nemovitosti již patřily soukromému vlastníkovi – firmě Modela Trutnov s.r.o. Tudíž když později o dané pozemky projevila zájem tato firma, město usoudilo, že je možné přistoupit k jejich prodeji. Záměr o prodeji firmě Modela Trutnov s.r.o. byl vyvěšen na Úřední desce, a to 8. 12. 2010 po dobu 15 dnů. Kdokoliv měl tehdy dostatečně dlouhou dobu možnost, aby na záměr města reagoval. Po tuto dobu však pan Věchet nijak nezareagoval.”

Do konce roku se žádný další zájemce nepřihlásil. Povinnosti bylo učiněno zadost, avšak M.Věchet se stále domnívá, že jej město mělo o prodeji pozemků informovat, už proto, že vědělo, že má Geronimo o pozemky zájem, na celý  prostor předložilo požadované projekty a jednalo už s městem i krajem. Navíc čím více zájemců, tím větší možnost získat pro město více peněz.

Nakonec Geronimo zájem projevilo, ale to bylo až v době, kdy byla známa výše nabídky  prvního kupce. Nabídková cena nebyla vysoká, jednalo se o 50 kč za m2. Geronimo nabídlo 52 Kč.

“To ale bylo již pozdě. Pokud by zastupitelstvo akceptovalo nabídku pana Věcheta, která přišla po uzavření možnosti na zaslání nabídek a zveřejnění ceny, byl by to faul na slušnost, transparentnost a výsměch firmě Modela, která svou nabídku podala, těm, kteří o jejím podání třeba uvažovali a ve svém důsledku všem ostatním občanům města. Navíc by takové jednání mohlo sloužit jako precedens pro podobné případy a já jsem rád, že zastupitelstvo rozhodlo, jak rozhodlo.” Říká nyní starosta Adamec.

Zastupitelům se tehdy skutečně nezdálo vhodné, aby za těchto okolností jednali o nové nabídce.

Trutnovinky tehdy ve svém článku citovaly zastupitele: „Co bychom řekli firmě Modela? Že zrovna někdo přišel, viděl že dala nabídku 50 korun, a že dá 52? Já bych také mohl přijít s tím, že chci dát 53 korun a požadovat revokaci předchozích usnesení,“ pronesl zastupitel Martin Vokatý. Podobně mluvil i Jozef Hübl z opozice: „Korektně a uvážlivě tu provádíme prodej městského majetku. Jak by se na to potom dívali ti zájemci?“

M.Věchet se domnívá, že v případě že se objevili dva zájemci, mohl být přímý prodej zrušen a mělo být vyhlášeno výběrové řízení. Bylo by to pro město výhodnější.

Na webu města záznam jednání chybí, jako důvod je uvedena technická závada. Pro prodej pozemků bylo tehdy 25 zastupitelů. Proti byl jen JUDr. Z.Ondráček (KSČM) a dva zastupitelé kteří se zdrželi, MUDr. Jiří Řehůřek (TOP09) a Mgr. Zdeněk Švarc (SPT)

Cena obvyklá?

“Nejednalo se o výběrové řízení, ale o přímý prodej na základě strohé žádosti s jednoduchým odůvodněnim „k podnikatelským účelům“. Šlo při tom o rozsáhlý městský majetek, který se prodával za  nestandartních podmínek. Vždyť na okraji města se například za louku ve svahu platí 300 – 350,- Kč. V tomto případě to bylo pouze 50,-Kč. i se zpevněnými cestami a plochami).” Vysvětluje M.Věchet.

Koupené pozemky chtěl prý nový majitel využít na fotovoltaickou elektrárnu. Legislativa se však prý změnila a z projektu sešlo. Situace se tedy vrací do roku 2008. Majitel Modely R.Mudroch nyní své nově nabyté pozemky nabízí za symbolickou cenu do pronájmu agentuře Geronimo pro pořádání Festivalu Trutnov.

„Festival k Trutnovu podle mého názoru patří a rád bych tímto krokem přispěl k jeho zachování,“ uvedl jednatel společnosti Modela Rudolf Mudroch v otevřeném dopise ze srpna roku 2011, zaslaném pořadatelům festivalu. Má to však jeden háček.

“Ano, vzápětí poté, co radnice Prachárnu prodala, nám byla novým vlastníkem nabídnuta k pronájmu.” říká mi Martin Věchet, když se ho ptám, proč tedy ten nájem najednou nechtěli.

“Sešli jsme se s majitelem, který nabídl pronájem za symbolickou korunu, avšak s tím, že vybudujeme kompletní infrastrukturu, včetně vody, kanalizace, odvodnění, cest, nové elektriky a jejího přivedení, osvětlení, oplocení…  Prostě jsme z prostoru zatíženého ekologickými zátěžemi a dalšími náklady s tím spojenými měli vytvořit a především zainvestovat celý nový kulturní areál, který by však zůstal ve vlastnictví soukromého vlastníka. Neumím si představit, že by do něčeho takového někdo šel.” Říká Martin Věchet.

...pokračování. ...pokračování.
Článek je rozdělen na několik kapitol. Pokračujte odkazem pod tímto textem.

[nextpage title=“Jak dál na Bojišti“]

Vize ano, ale bez festivalu

Takže zpátky na Bojiště? Dva festivaly ročně a pomalu se rozpadající areál?

“Já si neumím představit, že by tady na Bojišti mohlo vzniknout něco jako Letní parket Výrava, kde by každý týden byla nějaká hudební akce. To by ti lidé tady určitě nebyli ochotni tolerovat. Navíc podle mé zkušenosti k tomu, aby měla jakákoliv hudební akce úspěch, je třeba, aby ji pořádali lidé, kteří jsou s tím žánrem nějak spojení. Rockové festivaly musejí pořádat rockeři, folkové folkaři a tak dále. To bych já provozovat nemohl a zájemci o další festivaly tu nejsou.” Říká současný nájemce M. Sytovátka.

Jeho vize jak dál s Bojištěm prý ale existuje.

“Pan Věchet už několik let hovoří o tom, že festival končí, nebo se bude stěhovat do jiného města. Pokud to myslí vážně, tak je tu možnost, uzavřít festivalovou etapu Bojiště a začít něco jiného. Naše představa byla udělat na tom místě nějakou sportovně relaxační zónu, kde by se mohli pořádat volnočasové aktivity pro rodiny i s dětmi. To by v současné situaci moc nešlo, protože cokoliv bychom tam vybudovali, při tom festivalovém náporu se to zničí.”

“Tam už se toho moc vymyslet nedá,” říká naopak Martin Věchet. ”Je to omezené prostorem a tím že se rozprodaly jednotlivé objekty. Prodala se například hospoda, která byla součástí areálu. Uvnitř areálu nyní stojí stavba, která je v havarijním stavu a jejímž vlastníkem není město, ale současný nájemce areálu M. Syrovátka (v jeho vlastnictví je i další pozemek v areálu Bojiště, pod stavbou „technického vybavení“). Jeden původní celek měl svůj smysl a hodnotu. Navíc okolní louky jsou už určené k zastavění a realitky je nabízejí jako stavební parcely. Je škoda, že se město Bojiště zřeklo a nechalo jej takto zchátrat. Byl to skvělý a fungující kulturní areál, který Trutnovu můžou jiná města závidět. Místo toho se  upřednostňuje náměstí, kde naopak nikomu nevadí, že se při produkcích otřásají historické domy.“

Vlastnictví pozemků v areálu Bojiště Trutnov

Pozemky v areálu Bojiště, které vlastní současný nájemce

Jsme tedy zpátky zhruba někde okolo roku 1998. Chce Trutnov svůj festival na Bojišti, na Prachárně, nebo ho nechce vůbec?

“Město nebránilo, nebrání a nehodlá bránit v existenci Trutnov open air festivalu a považuje jej za součást své historie. Opakovaně jsme se ale v posledních letech dostávali do situace, kdy standardní a legislativou vyžadované kroky města či úřadu, jako požadavek na dodání záměru či odstranění nezaplacené reklamy, byly medializovány jako šikana, často v osobní rovině, na jejíž úroveň si jistě věci znalý čtenář učiní názor sám. Věřím však, že z každé spletité situace vede cesta. Pokud se shodneme na tom, že město a úřad má svá určitá práva i povinnosti, na tom, že je potřeba je akceptovat, pokud se vyhneme osobním útokům, věřím, že to prospěje především samotnému Trutnov open air festivalu.” Říká starosta města Trutnov I.Adamec.

Zmapování situace okolo Bojiště a festivalu nám nedalo odpověď, jaká budoucnost je před areálem. Nezbývá než doufat, že areál čekají lepší časy, než jaké má za sebou.

Areál Bojiště Trutnov Festival