Čedok nás zřejmě opustí, zato bude k dispozici prodejna v Gorkého ulici a opět se otevře otázka budoucnosti kavárny Narcis. Dluh Restaurace Radnice byl astronomický.

Čedok končí, alespoň v Trutnově

Cestovní kancelář Čedok a.s. má od 7. 10. 2015 pro nemoc uzavřenu pobočku v Trutnově. Otevřeno by mělo být opět od 23. 10. 2015. Nebude to však zřejmě nadlouho. Prostory v Bulharské ulici číslo 53 bude Čedok opouštět. Zda se chce stěhovat na jiné místo, nebo bude pobočka v Trutnově zrušena, se ověřit nepodařilo, regionální ředitel Petr Kučera dnes celý den nebyl k zastižení.

Pravděpodobné je ukončení činnosti. Nájemní smlouva je uzavřena s šestiměsíční výpovědní lhůtou, takže ukončena bude ke dni 28. 2. 2016. Nebytový prostor bude opět pronajmut od 1. 3. 2016. Jde o bytový prostor o celkové výměře okolo 50 metrů čtverečných.

V Bulharské ulici jsou v současnosti tři cestovní kanceláře, které nabízejí cestovní zájezdy.

Ach, jaký to Narcis…

Pokud máte zájem o nebytové prostory, ale 50 metrů čtverečných po Čedoku by vám připadalo málo, k dispozici je také prodejna v ulici M. Gorkého čp. 263.

Celková výměra je více než sto metrů čtverečných a žádosti o pronájem je možné podávat do 6. 11. 2015 do 12:00. Nezapomeňte však včas zaplatit kauci, je z toho pak mrzení

Maxima Gorkého 263, Trutnov
Maxima Gorkého 263, Trutnov

Na jednání rady města se dne 29. 9. 2015 také projednávala žádost majitele kavárny Narcis (Krakonošovo náměstí) ohledně převodu nájemní smlouvy na nového nájemce pana J. K.

V zápisu z jednání se uvádí, že současný nájemce navštívil starostu města I. Adamce a společně probírali možnosti převedení nájemní smlouvy na dalšího nájemce.

Nájemní smlouva byla se současným nájemcem uzavřena v červenci za 387,– Kč za jeden metr čtverečný ročně (celková výměra prostor je 258,80 metru čtverečného). Více totiž nebyl nájemce ochoten nabídnout a žádný jiný zájemce se do stanoveného termínu nepřihlásil.

Rada města nakonec hlasováním 7 : 0 : 2 schválila zveřejnění převedení pronájmu prostor na Krakonošově náměstí na nového nájemce pana J. K. za stejných smluvních podmínek, jaké měl předchozí nájemce. Z usnesení rady ze dne 7. dubna 2015 lze zjistit, že předchozí nájemce měl sjednané nájemné ve výši 100 000,- Kč za rok.

Zájemci, kteří by si chtěli prostory pronajmout se tedy vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy. Taková nabídka by měla obsahovat především výši nabízeného nájemného.

Musí tak učinit do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru. Je třeba tedy nezaváhat a bedlivě sledovat vývěsku. Nepodá-li totiž vyšší nabídku žádný nový zájemce o pronájem ve stanovené lhůtě, bude jako nájemce vybrán pan J. K. s tím, že jím nabízené nájemné (100 000,- Kč/rok) není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé. (Komentář MFCR k určování obvyklé ceny)

Obvyklé nájemné na Krakonošově náměstí v Trutnově je nyní zřejmě 100 000 kč za rok, na 1 metr čtverečný
Obvyklé nájemné na Krakonošově náměstí v Trutnově je zřejmě nyní 100 000 kč za rok na 1 metr čtverečný nebytové plochy.

 

Sliby se mají plnit a nájmy platit, říká město Trutnov

Převod nájemného se nedávno uskutečnil také v Restauraci  pod radnicí (Restaurace Radnice), kde však vznikl díky neplacení nájmu dluh ve výši přes tři sta tisíc korun. Tento dluh chtěl bývalý nájemce V.K. uhradit ve splátkách (do konce roku 2020).

 

Pod-radnici
Restaurace Radnice v Trutnově změnila nájemce. Ten minulý dlužil městu více než 300 000 Kč na nájemném

K této kauze se na posledním zastupitelstvu vracel starosta I. Adamec s tím, že nájemce dokonce pohrozil, že v případě neodsouhlasení splátek bude splácení dluhu ohroženo. Rada však na splátky nepřistoupila a požaduje zaplacení celé dlužné částky najednou. Stejně tak byla zamítnuta žádost o úplné prominutí části dluhu nájemce v hodnotě 75 tisíc Kč.