Ředitelství silnic a dálnic České republiky již uvolnilo vizualizaci pro poslední úsek dálnice mezi Trutnovem a Polskem.

Součástí stavby je 30 mostů, z toho 13 velkých nad 100 m, zejména most Poříčí (715 m), most přes údolí řeky Ličná (480 m) či most Lampertice (400 m). Stavba dále zahrnuje tunel Poříčí (510 m) a tunel Opevnění (430 m). Rozhraní kategorií R 25,5/120 a R 21,5/100 bude situováno za MÚK Střítež. V rámci přípravy stavby byl vybrán zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí. Je dokončeno geodetické zaměření trasy a byly zahájeny projekční práce a inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je ve čtvrtém kvartálu 2017.

V říjnu 2016 bylo vydáno závazné stanovisko k posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládané náklady na stavbu činí 14,421 miliardy korun.