Kraj vyhlašuje tendr na výstavbu nových laboratoří trutnovské nemocnice

Velké změny čekají areál Oblastní nemocnice Trutnov. Budovy, ve kterých se nachází laboratoře několika nemocničních oddělení, svým technickým stavem již nevyhovují potřebám nemocnice, a je proto nezbytné je přestavět. Kraj na celý projekt už dříve vyčlenil 265 milionů korun.

„Kvůli složitosti celé akce a především pak z důvodu zabezpečení co možná nejkratšího výpadku péče o pacienty bude tato rekonstrukce rozdělena do tří etap. Už dříve bylo rozhodnutím krajského zastupitelstva na celý projekt vyčleněno 265 milionů korun bez DPH. Stavební práce se pak včetně technického dozoru a koordinace v oblasti bezpečnosti práce odhadují asi na 170 milionů korun bez DPH, zbytek z vyčleněných peněz bude určen na dodávku zdravotnických technologií,“ sdělil Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví

První etapa řeší přestavbu objektu oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI), ve druhé etapě dojde k demolici budovy oddělení klinické biochemie (OKB), na jehož místě vznikne pracoviště konsolidovaných laboratoří.

Objekt OLMI (budova K) bude zrekonstruován jen částečně. Touto přestavbou se ale vyřeší nahrazení provozu přilehlé budovy OKB (pavilon B a C), která bude zbourána a na jejím místě vyroste nová budova konsolidovaných laboratoří. V této budově bude navíc zřízeno i transfuzní a hematologické oddělení, čímž dojde k uvolnění pronajatých prostor mimo areál nemocnice, a přestěhuje se sem také oddělení nukleární medicíny.

„Vedle zmíněných prací bude v rámci třetí etapy rekonstruována i budova G, která v současné době slouží jako pracoviště oddělení nukleární medicíny. V daném objektu budou po přestavbě vybudovány kanceláře ředitelství nemocnice,“ řekl krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř. Dosud vedení trutnovské nemocnice sídlilo ve třetím patře objektu OLMI, kam se nyní přestěhují konsolidované laboratoře a bude v něm zřízeno oddělení centrálního příjmu.

„Zahájení stavebních prací předpokládáme v prvním pololetí roku 2018, v závislosti na průběhu veřejné soutěže. Celý projekt by měl být dokončen nejpozději v roce 2021,“ doplnil radní Řehoř.

Na celou přestavbu včetně dodávky zdravotnických technologií se počítá s investicemi ve výši 265 milionů korun. Pro tyto účely vyčlenil kraj prostředky z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v odvětví zdravotnictví.