Trutnov, 23. 10. 2017 – V návaznosti na dopravní studii, kterou město Trutnov nechalo vypracovat, dojde k realizaci úprav provozu na komunikacích v městské části Kryblice. Jde zejména o ul. Bratří Čapků, V. Nezvala a M. Gorkého. Změny, které již byly s veřejností projednány, budou provedeny v týdnu od 30. 10. 2017 do 3. 11. 2017.  

Dopravní fakulta Univerzity Pardubice vypracovala pro město Trutnov studii, jež obsahuje návrhy řešící dopravní situaci v městské části Kryblice. „Jsme si dobře vědomi nedostatku parkovacích míst v této části města. Bohužel v době jejího vzniku se napočítalo s tak velkým množstvím aut, která tudy jezdí a parkují zde. Nicméně i přesto se snažíme situaci řešit,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Nyní dojde k realizaci úprav provozu na místních komunikacích v ulici Bratří Čapků, V. Nezvala a M. Gorkého.

Úpravy spočívají především v užití svislého a vodorovného dopravního značení k vyznačení parkovacích stání. Dále dojde k odstranění, doplnění a výměně stávajícího dopravního značení zakazujícího stání nebo zastavení vozidel a k výměně dopravního značení upravujícího přednost jízdy vozidel. Součástí změn je i instalace směrových kulatých sloupků, tzv. baliset.

Realizace se uskuteční na přelomu října a listopadu. „Prosíme obyvatele této lokality, aby dbali přenosných dopravních značení upravujících zastavení vozidel v daném termínu, aby Technické služby Trutnov mohly úpravy provést. Věříme, že postupné změny dopravní situaci alespoň trochu zlepší,“ dodává trutnovský starosta.

TZ/MD