Nový podnikový občasník lázní v Janských lázních přináší informace ohledně průzkumu spokojenosti zaměstnanců lázeňského komplexu.

Jiří Rampouch je novým ředitelem Státních léčebných lázní v Janských Lázních od 1. dubna 2017. Předchozího ředitele Rudolfa Bublu odvolal bez udání důvodu tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, v poslední den svého mandátu.

V informačním podnikovém dvojlistu „Informační občasník pro zaměstnance“, který vyšel v červenci, nový ředitel informuje zaměstnance o posilách ve vedení podniku. Nově také bude v lázních působit na malý úvazek zaměstnanecký ombudsman. Bude zaměstnancům k dispozici dva dny v měsíci, aby mohl se zaměstnanci mluvit o tom co je trápí, a to jak po pracovní, tak i mimopracovní stránce.

V bulletinu jsou také zveřejněny výsledky průzkumu spokojenosti v anketě, kterou si nechalo vedení mezi zaměstnanci zpracovat.

Z celkového počtu 400 zaměstnanců odevzdala vyplněný dotazník zhruba polovina. O změně zaměstnání uvažuje 24 % respondentů. Práce v Léčebných Lázních splňuje očekávání 42% respondentů, částečně splňuje očekávání 50% respondentů a vůbec nesplňuje u 8%.

Některé další odpovědi na otázky průzkumu spokojenosti zaměstnanců:

 • Známka přímému nadřízenému? V průměru 2-3, ale je i dost za 5.
 • Víte, co nadřízený od Vás očekává? 71% ví, 20% občas neví, 9% většinou neví.
 • Důvěřujete nadřízenému? 69% ano, 31% ne.
 • Umí nadřízený dobře plánovat prácí? 66% ano, 34% ne.
 • Atmosféra na pracovišti? 56% dobrá, 35% mohla by být lepší, 9% špatná.
 • Násilné a neetické chování od nadřízeného? 80% ne, 13% ano, 7% nemohu posoudit.
 • Pracovní prostředí? 18% dobré, 66% podnik má rezervy, 16% podnik se o tuto problematiku nezajímá.
 • Jak jste spokojeni v zaměstnání? 13% velmi spokojen, 66% spíše spokojen, 16% nespokojen, 4% velmi nespokojen.
 • Jak často jste chválen/a od nadřízeného? 33% při dobře odvedené práci, 6% jednou za měsíc, 10% jednou za 1/4 roku, 51% nepamatuji se.
 • Jaké informace Vám chybí od nadřízeného? 28% potřebné k výkonu práce, 50% vize a směřování podniku, 49% o interních změnách, 15% jiné.
 • Dochází na pracovišti ke konfliktům? 16% nikdy, 59% občas jen pracovním, 17% občas i osobním, 8% často osobním i pracovním.
 • Spokojenost s pravidly odměňování? 58% spokojen zcela nebo částečně, 42% nespokojen.
 • Poskytované benefity? (+)týden dovolené navíc, (+)benefitní karta, (+)stravování, (+)poskytované školení.
 • Jsou Vám umožněna všechna potřebná školení a zvyšování kvalifikace? 52% ano, 29% částečně, 19% ne.
 • Baví a naplňuje Vás práce, nebo už pociťujete únavu? 18% únavu necítím, 69% střídavě, ale pořád mě baví, 13% nemám radost práce.

„Máme-li stručně shrnout výsledek spokojenosti zaměstnanců, tak nás v příštích měsících čeká dost práce. Pevně doufáme, že až budeme porovnávat příští anketu spokojenosti, budeme už schopni vidět významné zlepšení.“ Uvádí se v prvním informačním občasníku léčebných lázní Janské Lázně.