V kasačním dovolání u Nejvyššího správního soudu neuspělo město Janské Lázně. Neoprávněně pokácelo pět stromů mimo les v rámci úprav parku u Lesního domu v Janských Lázních. Po dvou letech se tak uzavřela záležitost, ve které proti sobě stálo město Janské Lázně a Ministerstvo životního prostředí.

Město Janské Lázně podalo žádost o povolení kácení společně se studií „Úpravy parku před Lesním domem v Janských Lázních“ v roce 2013. Město nakonec žádalo o povolení kácení celkem 20 stromů. Správa KRNAP povolila kácení 19 stromů. Při terénním řízení v říjnu 2013 Správa KRNAP zjistila, že bylo pokáceno o 7 stromů více.

Pracovník, který byl na pokácení stromů zjednán, uvedl, že při kácení jednal v souladu s plánem, který mu byl poskytnut městem Janské Lázně. Vedoucí technických služeb města mu však dodatečně nařídil pokácet ještě další stromy.

U soudu se město bránilo, že zásadní odpovědnost leží na osobě, která kácení přímo prováděla. S tím však Nejvyšší správní soud nesouhlasil.

„V posuzované věci přitom svědek P. (zaměstnanec stěžovatele) uvedl, že až v průběhu kácení rozhodl o kácení dvou dalších stromů, které byly podle jeho názoru nebezpečné, jejich kácení proto panu K. nařídil, v terénu mu rovněž ukazoval jednotlivé dřeviny k pokácení. Rovněž svědek K. potvrdil, že těžební práce kontroloval a řídil pan P. Z provedených výpovědí má tedy Nejvyšší správní soud za to, že stěžovatel se na vlastní těžební činnosti podstatnou mírou podílel, neboť ji prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance kontroloval a řídil. Nelze proto dospět k závěru, že odpovědným subjektem za správní delikt je v daném případě pouze zhotovitel, nikoli i objednatel, tedy stěžovatel,“ uvádí se v rozsudku Nejvyššího správního soudu (ke stažení zde)

Spor mezi městem Janské Lázně a Ministerstvem životního prostředí začal v roce 2014. Začátkem května roku 2015 zveřejnilo město Janské Lázně výběrové řízení na nového vedoucího odboru technických služeb Městského úřadu Janské Lázně. Začátkem září nabylo právní moci rozhodnutí NSS.