Nápady pro lepší město Městské zásahy Trutnov 2016

Již za dva dny se koná slavnostní večer s vernisáží ve Společenském centru Trutnov – UFFO. Městské zásahy Trutnov 2016

Čtvrtek 27.10. 2016 je věčer, ve kterém architekti představí nápady na zlepšení Trutnova

Přes celé léto spolek TUarch v rámci Městských zásahů Trutnov sbíral od občanů podněty na zlepšení města. Zároveň oslovil architekty, které kultivace veřejného prostoru zajímá a kteří vypracovali návrhy na možná zlepšení různých částí Trutnova. Návrhy i podněty budou veřejnosti prezentovány ve čtvrtek 27. 10. v 19 hodin ve Společenském centru UFFO. Večer zakončí inspirativní projekty předních českých architektů Petra Leška ze studia Projektil a Jiřího Janďourka z ATAK architekti. Úspěšné realizace veřejných prostorů v Litomyšli pak představí Antonín Dokoupil. Součástí večera bude i křest katalogu a vernisáž výstavy Městské zásahy Trutnov 2016. Vstup je zdarma.

Nápad oživit městský prostor z vlastní iniciativy vznikl v roce 2007 v bratislavském ateliéru Vallo Sadovský. Tehdy architekti oslovili kolegy z dalších ateliérů, aby si sami vybrali prostor, problematické místo ve městě a pokusili se navrhnout nějaké řešení, Po velkém úspěchu v Bratislavě byl projekt realizován v Praze, Brně, Jablonci nad Nisou, Kladně, Ostravě, Zlíně a v dalších městech, která spolek TUarch inspirovala k organizaci letošního prvního ročníku v Trutnově.

Cílem spolku TUarch, tvořeného architekty – rodáky z Trutnova, bylo vytvořit myšlenkový základ, který má podnítit diskuzi a později i snahu o řešení problémů, které mohli díky interaktivní mapě na webu www.meszskezasahytrutnov.cz pojmenovat i samotní obyvatelé Trutnova. Výsledkem je 119 pojmenovaných problémů, podnětů.

Městské zásahy Trutnov

V červenci zároveň proběhl ve spolupráci se spolkem Nezevli jen tak“ na Horní promenádě u řeky Úpy workshop pro 22 studentů z celé republiky. Těm se během jednoho týdne podařilo břeh řeky, ještě donedávna skrytý za parovodem, oživit 5 intervencemi a upozornit na jeho potenciál.

Kromě sesbíraných podnětů a realizovaných zásahů v rámci workshopu architekti a kreativci zaslali 14 návrhů. Zabývalo se jimi 52 tvůrců a zapojily se tři ateliéry na ČVUT v Praze. Témata, kterými se architekti zabývali, sahala od industriálního potenciálu města, sídliště a řeky, přes dílčí specifická místa a objekty ve městě, až k úzce zaměřeným tématům jako je cyklistika a reklama ve městě.

www.mestskezasahytrutnov.cz
https://www.facebook.com/events/1241976625852684/

Profil přednášejících hostů:

Ing. arch. Petr Lešek:
Narodil se v roce 1973 v Písku. V roce 2002 založil s Romanem Brychtou a Adamem Halířem Projektil architekti. Od roku 2003 je partnerem Ondřej Hofmeister. Je autorem např. Národní technické knihovny v Praze, Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové, Střediska ekologické výchovy Sluňákov.

Ocenění:
Stavba roku 2013 – Cena ministra životního prostředí pro Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená Zahrada
2010: Hlavní cena Grand Prix Architektů 2010 za Národní technickou knihovnu v Praze
2009: Stavba roku – titul stavba roku pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Narodil se v roce 1975 v Liberci. V roce 2010 zakládá spolu s Janou Medlíkovou ateliér Atak architekti. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti na FUA TUL. Mezi nejvýznamnější realizace patří náměstí ve Frýdlantu v Čechách a Nový magistrát v Liberci

Ocenění
2013: Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách / GRANDPRIX architektů 2013 – národní cena za architekturu kategorii urbanismus

Ing. Antonín Dokoupil

Litomyšl je na české architektonické scéně ojedinělý fenomén a za své veřejné stavby pravidelně sbírá ocenění Grand Prix OA, včetně nominací na mezinárodní Mies Van de Rohe Award. Ing. Antonín Dokoupil je vedoucím odboru rozvoje a jednou z klíčových postav tohoto města.

Pořadatel:
UFFO – SCT a
TUarch, z.s.

Ing. arch. Michal Rouha
Ing. arch. Jan Veisser
Ing. arch. Benedikt Markel

Autoři ideje Městských zásahů: Ing.arch. Matúš Vallo a Ing.arch. Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)

Kontakt:

E: info@tuarch.cz
T: +420 776 760 280

Projekt se může uskutečnit díky podpoře Města Trutnova

Vstupné je zdarma.