Z důvodu opravy komunikace u spodního vstupu na hřbitov v Trutnově a vybudování přípojky dešťové kanalizace v prostorách městského hřbitova bude do 31. října zhoršen přístup k některým hrobům.

„Omlouváme se za komplikace, ale pro návštěvu a údržbu hrobů doporučujeme zvolit termín až po 31. říjnu. Víme, že harmonogram prací končí těsně před svátkem památky zesnulých, ale s ohledem na klimatické podmínky nebylo možné práce odložit na pozdější termín. Tyto opravy výrazně zlepší podmínky pro pohyb na hřbitově.“ Říká Tommová Renáta z Odboru kanceláře MěÚ Trutnov

Až do založení tohoto nového hřbitova v roce 1875 se v Trutnově samotném pohřbívalo na starém hřbitově nedaleko kostela Narození Panny Marie, kde dnes stojí budova městského úřadu. Pro chudé obyvatele a sebevrahy (a také padlé vojáky) byl určen další starý hřbitov, ležící v Kryblické ulici, tam, kde je dnes parčík před domovem s pečovatelskou službou.

Oba tyto hřbitovy byly z hygienických a hlavně z kapacitních důvodů zrušeny a jejich prostor těsně před r. 1890 zrekultivován. Placené a udržované hrobky byly kompletně přesunuty na nový hřbitov, historicky cennější pomníky a náhrobní desky z 16. až 18. stol. také.

Ty nalezly své místo v roce 1887 nejprve na západním konci hřbitova a kvůli pokračujícímu chátrání pak od roku 1924 ve vstupních průchodech po stranách kaple. Po přeměně kaple na obřadní síň pak byly čtyři z nich umístěny uvnitř kaple a zbývajícím byly vyhrazeny poslední dvě již neobsazené hrobky vpravo.

Plocha hřbitova byla od samého počátku obklopena kamennou ohradní zdí a byla ustavena síť cest s alejemi. V průběhu sta let existence se ovšem hřbitov několikrát rozšířil západním (1886, 1925) a severozápadním směrem (1893), až do své nynější podoby.

41 clicks
41 clicks