V květnu rozdělí kraj 20 milionů korun na obnovitelné zdroje energie. Zájemci se nemusí bát nekonečných front. Žádat se bude s pomocí elektronického systému DOTIS. Kraj pořádá 12. dubna seminář, určený všem zájemcům o kotlíkové dotace.

Poslední výzvou na 20 milionů korun na obnovitelné zdroje energie končí první vlna kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji. Výzva bude spuštěna začátkem května 2017 a obyvatelé kraje v ní mohou žádat výhradně o dotace na kotle spalující biomasu nebo na tepelná čerpadla. Maximální výše dotace je 127 500 Kč. Ani tentokrát nehrozí při sběru žádostí fronty, o dotace se bude žádat elektronickou formou. Přijďte se informovat jak na tyto kotlíkové dotace! Poradí seminář, který se uskuteční 12. dubna v sídle krajského úřadu v Hradci Králové.

Seminář pro žadatele o dotaci v rámci třetí výzvy k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu 17OPK01 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace (Podpora obnovitelných zdrojů energie)

Datum: 12. dubna 2017 od 17 hodin

Místo: sál Jana Letzela (sál zastupitelstva) N2.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Co se dozvíte?

Poradíme žadatelům s podmínkami dotačního programu, podáme informace týkající se zpracování a podání žádosti o dotaci.

„Prostředky ve výši 20 milionů korun, které budeme nyní rozdělovat, mohou být použity výhradně na obnovitelné zdroje energie. Jedná se o poslední přerozdělení peněz z první vlny kotlíkových dotací, kterou tímto uzavřeme a ve které bylo včetně této poslední výzvy k dispozici dohromady 220 milionů korun. Další vlna bude vyhlášena na podzim už za zcela jiných podmínek, které budou upřesněny,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace Pavel Hečko. Podobu dotačního programu kotlíkových dotací na obnovitelné zdroje schválilo dnes krajské zastupitelstvo.
Dotaci mohou žadatelé získat na výměnu zdrojů vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním za:

– kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu,

– tepelné čerpadlo

Maximální výše podpory pak může být 127 500 korun.

Nejdůležitější termín pro všechny zájemce o dotaci bude 2. květen 2017 8:00.

Od této doby bude možné v elektronickém systému DOTIS žádat o přidělení pořadového čísla. K tomuto kroku je nutná registrace v systému, kterou mohou žadatelé provést kdykoliv, nemusí vyčkávat až do květnového termínu. Pokud již žadatel někdy v minulosti o jakoukoliv dotaci skrze tento portál žádal, nová registrace není nutná.

Pracovníci úřadu také poskytují technickou a metodickou podporu pro registrace a přípravu na proces podávání žádostí. Žadatelé se na ně mohou obrátit od zveřejnění této výzvy nejpozději do 24. dubna 2017, a to telefonicky každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin, případně e-mailem.

Postup podání žádosti:

Dne 2. 5. 2017 od 8:00 bude žadatelům na stránce dotačního portálu zpřístupněn formulář k zadání přihlašovacího jména a hesla uživatele. Následně se zapíší do Pořadníku žadatelů. Kapacita Pořadníku žadatelů je s ohledem na alokaci nastavena na 250 míst.

Každý žadatel, který získá místo v pořadníku, obdrží od systému informaci o úspěšném zápisu a rovněž mu bude v průběhu dne odeslána e-mailová zpráva s dalšími pokyny.

Umístění v Pořadníku žadatelů je hlavním kritériem pro určení pořadí následně podané žádosti. V případě vyčerpání stanovené alokace rozhoduje pořadí zápisu žadatele do Pořadníku žadatelů určené přesným časem.

Dne 3. 5. 2017 od 8:00 bude žadatelům, kteří získali místo v Pořadníku žadatelů, umožněno po přihlášení do systému DOTIS podat elektronickou žádost. Podrobný postup vyplnění žádosti v aplikaci DOTIS bude ke stažení zde.

Při samotném podání žádosti už pak nemusí žadatelé spěchat, ukončení elektronického příjmu žádostí je 5. 5. 2017 v 12:00 hod. Kritériem pro určení pořadí podané žádosti je výhradně čas zápisu do Pořadníku žadatelů, ne čas odeslání žádosti.

Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti v aplikaci DOTIS je žadatel povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, včetně požadovaných příloh, a to osobně na podatelnu, nebo zaslat poštou.

Veškeré detailní podmínky a seznam povinných příloh k žádosti naleznou žadatelé ve výzvě, zde.

TZ/ MG