Zhruba tři tisíce přestupků ročně eviduje trutnovská radnice v úseku kamerového měření rychlosti v Mladých Bukách u cizinců. To odpovídá částce okolo tří milionů nedobytných pokut. Situace by se však měla brzo změnit.

Úřadům v Česku umožní stíhat „hříšné“ cizince systém Eukaris, který je schopen v zemích Evropské unie vyhledávat díky národním registrům jakékoliv vozidlo. Jako první v republice tyto služby využívá radnice ve Dvoře Králové.

Nejprve se mohou „těšit“ na pokuty šoféři z Polska a Slovenska. Královédvorští úředníci hodlají vymáhat přestupky cizinců až jeden rok dozadu.

Až doposud systém Eukaris využívaly země Unie vyjma Česka. Češi zachycení v zahraničí na kamerách měřících rychlost pokuty dostávali, cizinci v Česku se však ničeho podobného obávat nemuseli.
„Od začátku letošního roku radary zmapovaly možná deset tisíc přestupků cizinců. Ručně bychom stihli vyřídit čtyři přestupky za hodinu, na což nemáme kapacity,“ potvrdila nedávno Kameníková pro novinky.cz. Dvůr Králové nyní zprovoznil s Eukarisem kompatibilní software, tzv. automatické rozhraní, kdy počítačem vyplněný protokol o přestupku cizinců úředník stejně jako u domácích řidičů jen vloží do obálky a odešle.

Využívat obousměrný systém Eukaris se už brzo chystají také na trutnovské radnici.

Podle šéfa správního odboru trutnovské radnice Leoše Křemenského by se měli cizinci, kteří překročí rychlost na měřeném úseku v Mladých Bukách, pokutovat od příštího roku. Po vzoru Dvora Králové se budou vymáhat sankce i zpětně.

Podle Hany Hynkové ze správního odboru trutnovské radnice jde především o zklidnění dopravy v rizikových úsecích, což se daří. Důkazem je stále nižší množství dopravních přestupků.