Před třemi lety policie odkryla v Rudníku na Trutnovsku poslední dva ostatky z pěti mrtvých. Policie tehdy začala vyšetřovat případ jako několikanásobnou vraždu.

[related-post id=“5766″] [related-post id=“5693″]

Němečtí obyvatelé obce dělník Struchlik Alois, holič Stránský Josef, pekař Gaber Josef, pekař Pohl Andreas a řezník se synem Franz Pohl byli zastřeleni v červnu 1945 (Jan Šinágl). V kronice se uvádí, že Němci byli zastřeleni, protože údajně přechovávali zbraně. Podle nezávislého publicisty Jana Šinágla lze k mrtvým počítat ještě manželku Pohla, která se po zastřelení manžela a syna oběsila.

Nálezy pozůstatků mrtvých byly předány ke zkoumání antropologům do kriminalistického ústavu.

Nyní je již vyšetřování u konce a policie dle vyjádření mluvčí královéhradecké policie Lenky Burýškové nezjistila, že by šlo o trestný čin.

„Podrobným prověřováním bylo zjištěno, že osoby, které popravu nařídily či vykonaly, tehdy jednaly podle zákona, tedy v souladu s tehdejšími zákony, předpisy a vyhláškami,“ řekla Burýšková. Policie vyšetřování případu odložila již na konci loňského září.

„Obec je uloží do společného hrobu na rudnickém hřbitově, což si přály i rodiny nebožtíků. Nelze totiž určit totožnost obětí. Analýza DNA by byla velmi drahá. Rodinní příslušníci obětí ji proto odmítli,“ uvedl pro dnešní deník Právo starosta Rudníku Aleš Maloch.

[related-post id=“5546″] [related-post id=“4730″]

K exhumaci ostatků v Rudníku došlo v souvislosti s demolicí bývalého objektu sokolovny, na jejímž místě hodlají v obci vybudovat nové sportoviště.

Josef Renner ,
„Dopisy domů, září 1949“
“Dne 29.června 1945, byli všichni obyvatelé Rudníku a Javorníku odpoledne svoláni na druhou hodinu před tělocvičnu. Nikdo nevěděl, proč. Prostřednictvím kněze z Javorníku jsem se dozvěděl, že pět mužů z Rudníku, u kterých se našly zbraně, byli odsouzeni k smrti a mají být za v přítomnosti celého shromáždění zastřeleni. Kněz z Javorníku doporučil knězi z Rudníku, že by měl u velitele požádat o povolení udělit ke smrti odsouzeným duchovní útěchu. Ten požádal okamžitě jednoho vojáka, zda by za tímto účelem mohl promluvit s velitelem. Odpovědí pro něj a kněze z Javorníku byly rány bičem. To ale oba duchovní nevyvedlo vůbec z klidu. Kněz z Rudníku prohlásil, že si bude stěžovat biskupovi. Nyní se obrátil celý vztek proti němu. Rukama a bičem byl týrán a bylo mu vyhrožováno zbraní. Když ho pustili, postavil se dozadu aby jim nebyl na očích. Odsouzení, kteří vypadali otřesně, byly ukázáni a odvedeni k lesu. Byli to: řezník Andreas Pohl a jeho syn Franz Pohl, mistr pekař Josef Gaber, holič Josef Stránský a dělník Alois Stuchlík. (Další hromadný hrob českých Němců objeven v Rudníku – Jan Šinágl)

41 clicks
41 clicks