Zastupitelům v Trutnově došla trpělivost, podali trestní oznámení

Bouřlivé jednání na zastupitelstvu v Trutnově, reportáž České televize a rozpaky i mezi koaličními zastupiteli. Tím to ale nekončí. Dva opoziční zastupitelé nyní podávají trestní oznámení.

O kauze okolo NEW DILAC CZ v lokalitě Červený kopec v Trutnově jsme psali v článku Trutnov: podvod se souhlasem radnice? Ptá se ČT. Shrnovali jsme, oč v případu jde, a zmiňovali reportáž, kterou o události natočila ČT.

Opoziční zastupitelé Petr Sobotka (Žít v Trutnově) a Iva Řezníčková (KSČM) podali společné trestní oznámení.

Trestní oznámení se týká loňské kauzy, kdy se podle zastupitelů snažil developer prodat městu 200 metrů neexistující silnice. Již tehdy na tuto skutečnost Sobotka upozornil a záležitost zaujala i ČT, která o tom natočila reportáž.

Následně bylo při kontrole zjištěno, že informace opozičních poslanců byly pravdivé.

„I přes naše upozornění byl prodej neexistující silnice většinou zastupitelů schválen. Na základě našich informací však byla situace úřadem prověřena a ukázalo se, že jsme měli pravdu,“ říká Petr Sobotka.

Ve svém prohlášení, které zveřejnili zastupitelé P. Sobotka a I. Řezníčková na FB stránkách Žít v Trutnově – Zelení, LES a Piráti, dále uvádějí:

„Jen díky našemu upozornění nepřišlo město Trutnov, respektive jeho občané o půl milionu.

Na celé věci je však zarážející, jak se k ní postavilo (a nadále staví) vedení města v čele s panem starostou Ivanem Adamcem. Nejenže je celá kauza výkupu infrastruktury bagatelizována a neoprávněné nároky investora spíše omlouvány a město ani nepožaduje penále vyplývající ze smlouvy, ale dokonce z částky cca půl milionu korun, které investor neoprávněně požadoval, byla městu vrácena jen polovina. Zbytek byl developerovi ,odpuštěn‘. Byly mu totiž připočteny k dobru vícepráce, které si nikdo neobjednal a které v původním vyúčtování ani nebyly uvedeny.

Úředníci města také odmítli vydat našim opozičním zastupitelům některé důležité dokumenty s odvoláním na autorský zákon.

Starosta města na jednání zastupitelstva mimo jiné sdělil, že odmítá podávat trestní oznámení za pokus o podvod ze strany developera.“

Zastupitelé, kteří podali trestní oznámení, prý nemají zájem kriminalizovat řadové úředníky. Nechtějí se však prý smířit s podobnou praxí nakládání s prostředky občanů a účelovým vykládáním zákonů.

Oba zastupitelé se domnívají, že by mohl tento krajní krok přispět k tomu, aby se do budoucna takové kauzy neopakovaly.

Kdo a v čem podle Vás v tomto konkrétním případě pochybil? Na to jsem se zeptal jednoho z podávajících TO, Ivy Řezníčkové.

IŘ: Z mého pohledu v první fázi výkupu infrastruktury pochybil zodpovědný úředník, který ještě před hlasováním zastupitelstva o výkupu díla nezkontroloval, zda dílo splňuje všechny požadavky a zda mu odpovídá požadovaná cena.

Zastupitelé tak byli uvedeni v omyl.

Otázkou zůstává, proč, i přes upozornění některých zastupitelů a navrženou žádost o odložení hlasování, bylo usnesení těsnou většinou prohlasováno.

Při druhém opravném usnesení (snížení ceny) lze považovat za pochybení fakt, že developer nesnížil cenu za infrastrukturu o absolutní sumu chybějících prací (cca půl milionu), ale pouze částečně, a započetl po dohodě s vedením města jiné odvedené vícepráce. Tyto vícepráce si však město nikdy neobjednalo a jejich úhrada nebyla požadována ani při prvním hlasování zastupitelstva o výkupu.

Přesto koaliční většina tento bonus developerovi schválila.

J.R.: Na výkup infrastruktury od devoloperů zřejmě nejsou žádná pravidla vytvořena. Někteří nedostanou nic a jiní dostávají slušně zaplaceno. Neuvažujete o vytvoření nějakých takových pravidel?

IŘ: Bohužel, na výkup infrastruktury žádná jednoznačná pravidla nejsou a opakovaně se potýkáme s dlouhými diskusemi u každého výkupu.

Většinou nejde o podobu díla (jako v této kauze), ale o samotný princip výkupu infrastruktury. V minulosti investor předával infrastrukturu městu bezúplatně, v dalších případech za 30 % ceny, u plánovacích smluv jsme pak u cca 80 % ceny znaleckého posudku.

Opakovaně jsme na tyto nerovnosti a případné možné spory upozorňovali. Na posledním zastupitelstvu vyzval zastupitel KSČM JUDr. Ondráček vedení města, aby vážně uvažovalo o vytvoření jasných a transparentních pravidel tak, aby každý investor, který splní podmínky, měl jistotu, že jeho dílo bude vykoupeno a za jaký podíl ceny.

O komentář jsem požádal také mluvčí města Trutnov (aktualizace 14.1.2016):

„Reakce města Trutnova k podání trestního oznámení na neznámého pachatele dvěma členy městského zastupitelstva, p. Ivou Řezníčkovou a Mgr. Petrem Sobotkou, a příspěvku koalice Žít v Trutnově na svém facebookovém profilu. Město Trutnov nemůže se zde uvedenými tvrzeními souhlasit, neboť fakta jsou takováto:

  • Regulační plán počítá s tím, že komunikace vybudovaná na Červeném kopci bude užší než sedm metrů. Sedm metrů je pouze prostor vymezený pro umístění komunikace.
  • Vybudování sedm metrů široké komunikace by bylo nelogické, jelikož navazuje na již městem vybudovanou komunikaci o šířce šesti metrů. Zbývající metr by v budoucnu mohl být využit pro vybudování parkovací plochy, což záleží na zástavbě, která zde ještě není realizována a ani konkrétně naplánována.
  • Město nakoupilo od developera (společnosti New Dilac CZ a.s.) majetek dle znaleckého posudku v hodnotě 55 milionů Kč bez DPH za cenu necelých 25 milionů Kč vč. DPH.
  • Důvod, proč zastupitelům města nebyla poskytnuta kopie projektové dokumentace, je dodržení autorského zákona. Projektová dokumentace není majetkem města, ale majetkem developera, tedy společnosti New Dilac CZ a.s. Město Trutnov však zajistilo nahlédnutí do této projektové dokumentace všem zastupitelům, kteří měli zájem, a to i p. Sobotkovi. Městu ovšem nenáleží právo umožnit jim pořízení kopie.

I přes veškeré připomínky a negativní reakce je důležité upozornit na to, že k žádným pochybením nedošlo a město za výhodných podmínek získalo do majetku nově vybudovanou infrastrukturu, která splňuje požadované parametry.“ Říká mluvčí města Trutnov M. Dědková.

Podle jednoho organizátorů podání oznámení I.Řezníčkové je škoda, že ve vyjádření chybí zdůvodnění toho, proč tedy chtělo město platit sedmimetrovou silnici a také důvod, proč zaplatilo neobjednané práce.  Uvedla to ve svém komentáři na FB stránce Trutnov.

Zastupitel Iva Řezníčková