Trutnov, 17.2.2017 – V roce 2015 bylo díky dotaci provedeno zateplení ZŠ Mládežnické – pavilony A a B1. Nyní probíhá druhá etapa prací, a to na pavilonech B2, C, D, E. „Díky kompletnímu zateplení budov snížíme tepelné ztráty a energetickou náročnost školy na vytápění,“ dodává Ivan Adamec, starosta města Trutnova.   

Akce „Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“ řeší kompletní výměnu oken a zateplení vnější fasády a střech jednotlivých pavilonů objektu školy. „Tato etapa navazuje na předloňské práce na pavilonech A a B1. Následně by měla být škola kompletně zateplena,“ dodává trutnovský starosta. Díky projektu škola za vytápění ušetří, jelikož tepelné ztráty se výrazně sníží.

Stavbu provádí firma STYLBAU, s. r. o., Hradec Králové za necelých 25 milionů korun. Oproti první etapě, u které byla téměř polovina nákladů hrazena z dotací, je tato akce zcela financována z městského rozpočtu. Práce by měly být dokončeny v září letošního roku.

TZ