[bsa_pro_ad_space id=7]

Kamerový systém radnici ve Dvoře Králové nad Labem vydělává. Od počátku roku to je více než dvacet milionů korun, které zaplatili řidiči, nedodržující stanovenou rychlost v obci. Spokojenost hlásí i samotní obyvatelé obcí, ve kterých je kamerový systém instalován. Jak je to ale s jeho účinností?

Jedním ze zamýšlených účinků projektu kamerového systému bylo snížení dopravních nehod a především minimalizování jejich následků. Účinek měl být vyhodnocován v dlouhodobějším sledování počtu dopravních nehod.

Pro přesnější vyhodnocení by bylo třeba využít data z měření, probíhajícího alespoň tři roky, nicméně něco ze současných statistik přeci jen vyplývá. Zdá se, že měření má určitý pozitivní vliv na vývoj nehodovosti a následků na zdraví osob.

Podrobněujší statistické srovnání pro Trutnovak.cz provedl poručík Ing. Václav Javůrek, komisař pověřený dopravně inženýrskou činností.

[su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“3070″ posts_per_page=“4″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_quote][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ posts_per_page=“1″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts id=“1113,378,878″ tax_operator=“0″ order=“desc“][/su_posts]

S ohledem na různá stavební omezení v přilehlých lokalitách, které měly významný vliv na provoz v měřených úsecích, bylo vyhodnoceno měření pouze v období listopad 2014 – říjen 2015.

Z období let 2007 – 2013 pak byl spočítán průměr počtu dopravních nehod za jeden rok.

V úsecích měření rychlosti ve Dvoře Králové nad Labem, na ulici Tyršova, v Lipnici a ve Vlčkovicích došlo ke zlepšení situace z hlediska dopravní nehodovosti.

  • V ulici Tyršova, kde probíhá měření nejdéle, došlo ke snížení z průměrných 2 nehod za rok na jednu nehodu za rok.
  • V části Lipnice docházelo průměrně k jedné nehodě za rok. V období listopad 2014 – říjen 2015 neeviduje Policie ČR žádnou vyšetřovanou nehodu v tomto úseku.
  • V obci Vlčkovice docházelo před zavedením měření k 1 – 2 nehodám za rok. V období listopad 2014 – říjen 2015 neeviduje Policie ČR žádnou vyšetřovanou nehodu v tomto úseku.

V obcích Horní Dehtov a Choustníkovo Hradiště nedošlo ke snížení průměrného počtu dopravních nehod, ale dopravní nehody v období listopad 2014 – říjen 2015 se obešly bez  následků na zdraví osob.

  • V obci Horní Dehtov docházelo před měřením průměrně k jedné nehodě za rok.

K jedné nehodě došlo také v období listopad 2014 – říjen 2015.

V obci Choustníkovo Hradiště docházelo průměrně ke 2 nehodám za rok,přičemž při každé druhé došlo ke zranění osob. V období listopad 2014 – říjen 2015 došlo na měřeném úseku ke 2 nehodám, které byly bez následků na zdraví osob.

V obci Kocbeře evidujeme nárůst počtu dopravních nehod v porovnání s průměrem z předchozích let. Nedošlo při nich ale k následkům na zdraví osob. Před začátkem měření docházelo v obci Kocbeře v průměru ke 2 nehodám za rok, přičemž každá druhá byla s následkem na zdraví osob.

  • V období prosinec 2014 – říjen 2015 došlo na měřeném úseku v obci Kocbeře k 4 nehodám, při kterých ale nedošlo k následkům na zdraví nebo životě osob. Tento úsek byl zaveden do měření jako poslední a efekt instalace radarů přichází až po několika měsících, kdy vejde měření ve větší známost. Je také pravděpodobné, že vzhledem k lokalizaci uvedených nehod mohla k jejich vzniku přispět oprava a výrazné zlepšení stavu silnice, který svádí k vyšším rychlostem. Tři z uvedených nehod se staly na začátku úseku, posuzováno ve směru od Trutnova. U jedné z nich šlo o nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem, přičemž nešlo o místo bezprostředně u začátku měření, ale o místo před přechodem pro chodce. U ostatních nehod šlo v jednom případě o nevěnování se řízení a srážku s pevnou překážkou při výjezdu z úseku měření a ve druhém případě o nehodu pod vlivem alkoholu, při vjíždění na pozemní komunikaci. Toto uvádíme zejména pro to, že by mohlo dojít k interpretaci nárůstu počtu nehod na začátku úseku jako důsledku náhlého zpomalení vozidel před začátkem měření.

Podotýkáme, že do provedených vyhodnocení byly zahrnuty pouze nehody vyšetřované Policií ČR. Nehody, které si mohou řidiči vyřídit sami mezi sebou (tzv. formuláře), nejsou Policii ČR statisticky evidovány.

[bsa_pro_ad_space id=3]