Kvůli pochybnostem o správnosti počítání preferenčních hlasů některými volebními komisemi se na Nejvyšší správní soud (NSS) obrátila také Česká pirátská strana, nebo to tak alespoň nejprve vypadalo.

Dne 3. 11. 2017 byl totiž Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh na určení neplatnosti volby kandidáta do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volbách konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017.

Tímto návrhem bylo navrhováno, aby soud rozhodl o neplatnosti volby všech zvolených poslanců, neboť nelze určit, jaký je skutečný výsledek voleb v některých okrscích. Bylo proto navrženo provést přepočet hlasů přinejmenším v uvedených okrscích, kde došlo zjevně k chybám. Návrh se dovolával článku na internetovém serveru www.irozhlas.cz s názvem „Některé volební komise pochybně započítávaly hlasy. Podle výsledků všichni kroužkovali, voliči to popírají“ ze dne 25. 10. 2017 a poukazoval na údaje Českého statistického úřadu ohledně voleb. Chyby podle volební stížnosti nastaly také v případě přednostních hlasů na zadní straně volebních lístků. V některých okrscích došlo k prodloužení doby hlasování v době, kdy již začaly být zveřejňovány průběžné výsledky hlasování. Na Ústecku došlo prý dokonce ke kupčení s hlasy.

Návrh pirátů byl podán prostřednictvím informačního systému datových schránek a učiněn z datové schránky České pirátské strany. V textu návrhu bylo uvedeno, že jej za navrhovatele činí PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Dále bylo uvedeno, že věc vyřizuje Vladislav Tobiáš Esner, oficiál, administrativní odbor. Samotný návrh byl opatřen  elektronickým podpisem Vladislava Tobiáše Esnera.

Jakub Michálek navrhl, aby soud návrh odmítl jako podaný osobou zjevně neoprávněnou

Situace se ovšem začala poněkud zamotávat, když obdržel Nejvyšší správní soud dne 8. 11. 2017 z datové schránky České pirátské strany podání pod označením „Informace o podání zjevně neoprávněnou osobou a eventuální zpětvzetí návrhu ve věci voleb“.
Toto nové podání není samo o sobě elektronicky podepsáno a jako podepisující osoba je uveden Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, místopředseda strany. V přípisu je soudu sdělováno, že ačkoliv byl úkon skutečně učiněn z datové schránky České pirátské strany, podepsal jej Vladislav Tobiáš Esner, který je administrátorem datové schránky, ale k učinění uvedeného úkonu nebyl dle zákona oprávněn ani statutárním orgánem pověřen. V návrhu je mylně podepsán předseda strany PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Ten o tomto návrhu však nevěděl a návrh neodsouhlasilo ani republikové předsednictvo, které je statutárním orgánem České pirátské strany. Podavatel proto navrhl, aby soud návrh odmítl jako podaný osobou zjevně neoprávněnou podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Pokud by soud takto nepostupoval, byl návrh vzat zpět a navrženo, aby soud řízení zastavil.

Samotné republikové předsednictvo pirátů zatím členy strany o situaci nijak podrobně neinformovalo (20.11.2017), jak vyplývá z dohadů na pirátském fóru.

„Nelíbí se mi zpětvzetí podání zaujatou osobou. To je chyba, kterou by mohla naše konkurence proti nám použít jako bomba titulky v médiích, ,Piráti se bojí o koryta!‘,“ uvedl na pirátském fóru člen krajského sdružení Plzeňského kraje Robert Magni.

„O řadě volebních stížností členská základna ani neví. Oproti tomu letošní volební stížnost vznikala na fóru, byla na redmine, Vojta Pikal (1. místopředseda pirátů a poslanec v PSP ČR za Olomoucký kraj) o ní informoval na setkání poslaneckého klubu, já jsem o ní informoval ve facebookových skupinách, psal jsem SMS i přes messenger Ivanovi a volal jsem s Mikulášem. Její podání schválil v rámci svého pověření Vojta Pikal. Jednalo se tak o nejtransparentněji a ,nejpředpisověji‘ vzniklou volební stížnost v historii strany. Nenapadá mě, co více jsem mohl z hlediska informování udělat – Ivanovi jsem se pokoušel i dovolat, ale vzhledem k hektické povolební době mi to nezvedal. V hejnu byla na podání shoda a neozval se nikdo, kdo by byl proti podání stížnosti,“ uvedl ve svém stanovisku na pirátském fóru Lukáš Blažej z republikového výboru České pirátské strany. „Budu sledovat, jak se k této věci postaví CF (celostátní fórum pirátů), a bude to pro mě důležitým indikátorem toho, zda nadále zůstat členem strany,“ prezentoval na fóru své obavy Blažej.

„Takže tuhle story beru velmi osobně a nemůžu se zbavit dojmu, že to bylo cílený proti mojí osobě.“ Uvedl na pirátském fóru Tobias Esner, který je obviněn že poslal stížnost jménem předsedy strany Pirátů I. Bartoše.

Volby do poslanceké sněmovny 2017
Volby do poslanceké sněmovny 2017

V Trutnově ve volbách do sněmovny zvítězilo Hnutí ANO, na druhém místě skončila ODS a jako třetí se umístila právě Pirátská strana. V poslanecké sněmovně usedl v barvách Pirátů městský a krajský zastupitel z města Trutnov Martin Jiránek. Ten patří mezi členy Pirátů k umírněnější části spektra, které se snaží „obrušovat“ hrany mezi Piráty.

Pirátská strana nebyla jediná, komu se přepočítávání hlasů nelíbilo. V případě přepočítávání preferenčních hlasů byl úspěšný Martin Kupka z ODS, který v Poslanecké sněmovně díky tomu nahradí Petra Bendla. Soud se preferenčními hlasy pro ODS zabýval na základě stížnosti Tomáše Nováka z Prahy, který volil ve Středočeském kraji díky voličskému průkazu. Poté zjistil, že jeho preferenční hlas není v okrsku zohledněný, stejnou indicii měl v pěti dalších okrscích na základě svědectví pěti dalších lidí. Soud na základě dostupných statistických dat rozhodl o rozsáhlejší kontrole v 915 okrscích.