Profesní příběh Ivany Urešové začal před 25 lety, kdy tato dáma s inženýrským titulem z ekonomie nastoupila do nemocnice ve Vysokém Mýtě jako ekonomka. Z místa nižšího managementu se vypracovala až na post ředitelky. Na jaře roku 2015 přijala post ředitelky v Pardubicích a odtud už její cesta vedla v srpnu 2017 přímo do Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Nemělo jít o procházku růžovým sadem. Zadání bylo jednoznačné: stabilizovat nemocnici ekonomicky i personálně.

Reklama

Nemocnice v Náchodě se tehdy hroutila pod nekoncepčním vedením, které mělo za následek celkovou ztrátu 82,8 milionu korun. Potvrdila to analýza, která byla vypracována k 31. 8. 2017.

Externí audit doporučil změny v hospodaření, které měly přinést úspory. Zdálo by se, že se jedná o misi jako stvořenou pro ekonoma. Šlo totiž o změny týkající se správy pohledávek a závazků po splatnosti, odpisů, plánování cash flow, zadávání veřejných zakázek a také přehodnocení pracovněprávních vztahů. Právě posledně jmenovaný problém je obzvlášť citlivým tématem každé nemocnice. Lékařů je totiž nedostatek a nemocnice se o ně doslova přetahují.

Důvody současného stavu v našem zdravotnictví spočívají nejspíše v současné husté síti nemocnic. Podle některých názorů je v České republice takový stav dlouhodobě neudržitelný, minimálně v dosavadním režimu, kdy se i malé nemocnice snaží poskytovat co nejširší spektrum péče, na kterou však nejsou ani personálně, ani materiálově vybavené.

Reklama

Nedostatek personálu v nemocnicích komplikuje změny v organizaci práce. To se ukázalo při analýze v rychnovské nemocnici, která pod náchodskou nemocnici patří.

„Začali jsme provádět podrobnější analýzy hospodaření jednotlivých oddělení. Při nich byly zjištěny některé nedostatky v efektivitě, které se snažíme nápravnými kroky odstranit a zlepšit tak chod i hospodaření nejen oddělení, ale i celkové výsledky lokality Rychnov a v důsledku nemocnice jako celku,“ uvedla předsedkyně představenstva Ivana Urešová v listopadu minulého roku.

„Kontroly v různých lokalitách špitálu také zjistily nesrovnalosti například ve vykazovaných hodinách, včetně podezření, že zaměstnanci vykazují neodpracované hodiny. Proto se vedení špitálu podle ředitelky snaží sjednotit způsob kontroly, aby byly stejné podmínky pro zaměstnance ve všech lokalitách.“ (Zdroj)

Problémy v Rychnově se vyostřily a v náchodské nemocnici to také vřelo. S nástupem nového vedení se ztráty v Náchodě podařilo snižovat, tlak na zlepšení hospodářských výsledků vyvolal mohutnou odezvu. Přes sto zaměstnanců nemocnice v Náchodě se připojilo k otevřenému dopisu primářů a vrchních sester, který adresovali krajským zastupitelům kvůli kritické situaci v nemocnici. Vadil jim nedostatek personálu a „kosmetické“ změny současného vedení.

„Roku 2004 kraj dostal nemocnice od státu, který v nich vyrovnal veškeré dluhy. Na počátku se tu děly finanční machinace, následovala osmiletá neschopná vláda za hejtmana France. Očekávali jsme, že se začnou věci měnit, snažili jsme se upozornit nové vedení, co je potřeba udělat, ale nic z toho nenastalo. Každé dva roky se vymění vedení nemocnice. Když přijdou, doprovází je gloriola, jak se osvědčili jinde, a odcházejí s tím, že je za nimi propad 120 nebo 130 milionů korun,“ uvedl primář Kopecký z náchodské nemocnice pro iDnes.cz.

Podle čísel se však hospodaření v náchodské nemocnici po provedení organizačních změn zlepšovalo. Provozní data nemocnice se ale nemusí okamžitým způsobem promítnout do spokojenosti zaměstnanců. To je běh na dlouhou trať a dobrý hospodář v rozvráceném hospodářství potřebuje alespoň zpočátku pevnou oporu. Té se Urešové zřejmě nedostalo. Její ekonomický pohled na provoz možná vnímali zaměstnanci nemocnice jako „utahování opasků“. Každopádně situace vygradovala a nakonec byl odvolán náměstek pro léčebnou péči Pavel Svoboda. Ředitelka náchodské nemocnice Ivana Urešová jej odvolala k 31. prosinci 2018 a nabídla i svou vlastní rezignaci, pokud jí rada kraje nevysloví důvěru.

Situace se na čas zdánlivě uklidnila, avšak v létě se kauzy opět chopili politici a začátkem září provedl starosta Náchoda Birke (ČSSD) ve spolupráci s vicehejtmanem Červíčkem (ODS) „frontální útok na ředitelku Urešovou“.

Kvalit Urešové si je vědom jak současný náměstek kraje pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP09), tak i radní Martin Červíček, podle jehož slov by měla Urešová zůstat ve službách kraje, nejlépe ve struktuře zdravotnického holdingu. To se nakonec stalo. Urešová končí ve vedení náchodské nemocnice a od 1. února 2020 by se měla stát předsedkyní představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Situace, kdy starosta města a radní pro dopravu zasahují do vedení nemocnice, jež je ve správě kraje, není ideální, protože za její provoz nenesou přímou odpovědnost. Politika je však plná různých dohod a kompromisů, jimž se nedá úplně vyhnout, pokud se nemá stát jen prostředkem k naplnění mocenských ambicí.

Konečné řešení situace se zdá být nejlepším z možných. Vedení holdingu potřebuje nutně někoho, kdo dohlédne na to, aby všechny probíhající procesy v nemocnicích spadajících pod holding běžely bez zádrhelů a byly kvalitně připravené. Zatím tomu tak podle nemocnic, jež pod holding spadají, často není.

96 clicks
97 clicks