Ciptu Trutnov

Město končí s podporou CIPTU v Trutnově

Podpora Centra inovací a podnikání Trutnov z.s. z městské kasy nebude prodloužena. Po několika letech, kdy se město Trutnov podílelo zhruba půl milionem korun ročně na provozu spolku, dotace projektu končí.

Žádost o půlmilionovou dotaci se na jednání zastupitelstva města Trutnov objevila již v dubnu tohoto roku. 

Zastupitel P. Luhan (ANO) tehdy v rozpravě uvedl, že mu projekt přijde zajímavý, ale město by se na jeho provozu podílet nemělo. Příjemce městských dotací vidí zastupitel spíše v sociálních službách nebo sportu. Výsledky spolku jej navíc nepřesvědčily o tom, že si finanční podporu od města zaslouží.

P. Ondráško (ANO) požadoval shrnutí výsledků aktivit spolku („tvrdá data“), aby bylo možné posoudit přínos projektu pro město.

Tehdejší zastupitel Martin Jiránek (Piráti), který byl v počátcích členem spolku CIPTU, připomněl, že podílení měst na provozu takovýchto center není nic ojedinělého. Hradec Králové podle něj investuje do podobných projektů 5 milionů korun ročně, Brno dokonce 20 milionů. Ondráška odkázal na členky spolku, které podle něj disponují více než osmi desítkami kladných referencí.

Zastupitel Petr Sobotka (Žít v Trutnově) poukázal na to, že spolek by měl svou závislost na městském rozpočtu nahradit příjmem dotací z jiných zdrojů, například evropských fondů. 

Zastupitelka Řezníčková (KSČM) uvedla, že zpočátku projekt podporovala, nyní však smysluplnost projektu vidí jinak.

„Nemám pocit, že to spěje tam, kam jsem si představovala,“ uvedla Řezníčková. „Nevidím, že by to někomu pomohlo rozjet podnikání. Je tam spousta jiných aktivit, ale nikoliv to, na co to bylo primárně směřováno. Také mi tam chybí to vícezdrojové financování, o kterém tady už druhý rok slyšíme.“

Starosta města se nakonec rozhodl stáhnout bod z jednání.

„Navrhuji tento bod přerušit, aby dámy přišly a předvedly prezentaci, která bude adekvátně odpovídat na vznesené připomínky.“

Zastupitelé tehdy jednání o dotaci odložili. Na červnové jednání zastupitelstva se tento bod jednání nedostal. Projednání dotace se dostalo na stůl zastupitelů až na posledním zářijovém jednání.

„Po debatě v radě města i na poradě vedení jsme dospěli k názoru, že nebude efektivní i nadále podporovat tento projekt.“

Pro neschválení dotace hlasovalo 27 zastupitelů. Hlasování se zdrželo pět zastupitelů. Kupodivu se zdrželi hlasování tři zastupitelé z Žít v Trutnově, kteří se proti podpoře spolku dlouhodobě vymezovali. Neschválení podpořil pouze čtvrtý člen ŽT, Robert Fajfr.

„Pro nás je celý případ CIPTU ukázka, jak se u nás ovlivňují a zavazují opoziční zastupitelé. Vedení města zřejmě usoudilo, že už není potřeba si nadále zavazovat Piráty, když už jsou součástí koalice. Na těchto ‚hrátkách či politickém kšeftování‘ proto nechceme mít žádný podíl. Robin Fajfr měl na věc zřejmě jiný názor, proto hlasoval tak, jak hlasoval, nejsme vzájemně vázaní žádnou ‚hlasovací disciplínou‘ jako jiné subjekty a ponecháváme si názorovou toleranci,“ uvedl pro Trutnovak.cz jeden ze zastupitelů za Žít v Trutnově Petr Sobotka.

Změření přínosu vynaložených prostředků pro občany města není zřejmě u takových projektů jednoduché. Nejsou tu žádná „tvrdá data“. Spolek CIPTU prý má k dispozici kladné reference na svou činnost, na další dotace však tento argument zřejmě nestačil.