Mastiff-doga-Trutnov
Ústavní soud zamítl stížnost pokousané dívky z Trutnova opraveno
[bsa_pro_ad_space id=7]

 

Ústavní soud v Brně rozhodl o zamítnutí stížnosti dívky, kterou před dvěma lety pokousala v obličeji tibetská doga volně pobíhající po ulici.

„Lucinka si s kamarády hrála venku na sněhu. Zrovna seděla na bobech a kamarádi ji táhli za sebou, když na ni zaútočila asi šedesátikilová tibetská doga, kterou majitel prý vypustil z pozemku, aby se vyvenčila.
Holčička si fenu, která k ní sama přišla, pohladila na hlavě a zádech. V tu chvíli jí pes zaútočil přímo do obličeje. „Dcerka si prošla peklem a nebýt cizí osoby, která psa odehnala, tak si ani nechci představit, jak by to dopadlo,“ vysvětlil její otec Vlastimil. Holčička skončila v nemocnici.“ zdroj: Blesk.cz

V první instanci rozhodl Okresní soud v Trutnově, že nešlo o trestný čin. Podle soudu šlo o pouhý přestupek. S tím však rodina pokousané dívky nesouhlasila a případ tedy nemohl být postoupen do přestupkového řízení. Podle rodiny šlo o neefektivní a netransparentní trestní stíhání. 

K poranění dívky došlo 5. 1. 2017 odpoledne na chodníku před rodinným domkem v Trutnově. Volně pobíhající tibetská doga zde napadla sedmiletou Lucii K. 

Pes pokousal děvče v obličeji kolem očí, nosu a na temeni. Dívka byla se zraněním odvezena do nemocnice, kde bylo nutné provést ošetření v celkové anestezii. Léčba v trutnovské nemocnici si nakonec vyžádala devět dní. 

Majiteli psa tehdy hrozil trest až jeden rok odnětí svobody. Nyní se zdá, že nebude potrestán ani v přestupkovém řízení. Lhůta na projednání přestupku totiž již uplynula. 

Trutnovský soud v první instanci dospěl k závěru, že způsobené poranění nedosahuje intenzity zohyzdění, tak jak jej definuje trestní zákoník. Soud zvažoval změnu právní kvalifikace na lehké ublížení na zdraví, avšak nakonec bylo řízení uzavřeno s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo. 

Rodiče se s verdiktem trutnovského soudu nesmířili a odvolali se ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten však rozhodnutí trutnovského soudu potvrdil. Soud při posuzování případu vycházel z výpovědi nezletilých svědků, podle jejichž výpovědi dívka psa hladila, ačkoliv ten na ni vrčel. Sedmiletá Lucie K. nebyla navíc v době incidentu pod dohledem žádného dospělého. 

Ústavní soud, jenž stížnost nyní zamítl, odůvodnil své rozhodnutí odkazy na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která limituje takzvané právo na účinné vyšetřování. Primární povinnost dbát na vyšetření trestných činů má státní zastupitelství. Právo na účinné vyšetřování náleží také obětem v situacích, kdy existují pochybnosti o řádném vedení trestního řízení, například když je pachatelem člověk vykonávající veřejnou moc.

„ÚS nezjistil v tomto případě, že by orgány činné v trestním řízení postupovaly tak, že by to vyvolávalo pochybnosti a poskytovalo poškozenému možnost uplatnit tuto námitku,“ uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. Soud v odůvodnění uvádí, že holčička nebyla v bezprostředním ohrožení života a zranění se jí zahojila. Podle soudu šlo o nedbalostní delikt a souběh nešťastných náhod.

Rodina podle svého právního zástupce zváží podání civilní žaloby. Bez prokázání viny v trestním či přestupkovém řízení je to však komplikované.

 

[bsa_pro_ad_space id=3]