Jičín, 16. 11. 2017 – Nový projekt tzv. sdílení lékařů testuje od začátku října Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje vytipovala sedm z nich, kteří v určené směny „půjčuje“ místnímu výjezdovému středisku. Lékaři jsou připraveni vyjet do dvou minut od chvíle, kdy jim z dispečinku záchranné služby přijde výzva. Systém řeší několik aspektů současně – reflektuje jednak moderní systémové změny v poskytování přednemocniční péče (především větší uplatnění nelékařských posádek), dlouhodobý nedostatek lékařů na záchranné službě, ale také poskytuje lékařům šanci udržet se na vysoké odborné úrovni v přednemocniční urgentní medicíně.  A v neposlední řadě je výhodný i pro nemocnici, která dostane příspěvek na mzdu lékařů, kteří se této spolupráce účastní. Pokud se systém osvědčí, uvažuje se o jeho využití i v dalších střediscích. Zároveň oba subjekty sdílejí mezi sebou také zdravotní dokumentaci ošetřených pacientů.

Ve zdravotnictví chybí desítky lékařů a situace se bohužel týká i Královéhradeckého kraje. Jednou z možností, jak zajistit potřebnou péči od dostupných lékařů, je změna ve využití jejich pracovní doby. Proto se v Jičíně nyní zkouší nový pilotní projekt, který umožňuje v rámci platné legislativy střídat v jedné směně práci lékaře v nemocnici a lékaře na záchrance. Sedm odborníků z jičínské nemocnice se tak zatím zkušebně na jeden den v měsíci stává tzv. pohotovostním lékařem záchranné služby, který je připraven okamžitě po pípnutí pageru vyrazit. Výjezdové středisko totiž sídlí v areálu nemocnice a výjezd je tak okamžitý, do dvou minut. „Povaha práce na záchranné službě se postupně mění. Některé úkony řeší záchranáři, některé ale z povahy věci musí řešit lékař. Výjezdy lékařů jsou zhruba v 25 % případů. Odborníků ale není dostatek. Stejně jako ve zbytku republiky i my řešíme tento problém pro všechny směny, a to jak v nemocnicích, tak na záchranné službě. Z hlediska platných zákonů nemůže mít člověk zároveň v jeden okamžik dva zaměstnavatele. Pokusili jsme se tedy najít systém, který je dle platných zákonů možný a pomůže nám situaci řešit. Lékař, který v daný den pracuje v nemocnici, vykonává takový druh práce, který může okamžitě přerušit, aniž by to ohrozilo pacienta. V momentě výjezdu se stává lékařem záchranky, a jakmile přijede, je zase zaměstnancem nemocnice,“ popisuje systém střídání náměstek ředitele pro LPP  Zdravotnické záchranné služby KH kraje MUDr. Libor Seneta, který je spolu se současným ředitelem ZZS Královéhradeckého kraje, MUDr. Jiřím Maškem, autorem tohoto projektu.

Výhody jsou na všech stranách. Po dobu výjezdu dostává lékař mzdu za odvedenou práci od záchranné služby a zároveň za celý den odměnu za držení pohotovosti. Záchranná služba dále platí nemocnici za to, že si lékaře „vypůjčila“. Toto střídání jí pokryje zhruba jeden úvazek. Nemocnice je na druhou stranu povinna v danou dobu dát lékaři takovou práci, která umožní její okamžité opuštění. „Dohoda je taková, že lékař dostane v daný pohotovostní den např. práci v administrativě, nebo má naplánována konsilia či vyšetření pacientů na lůžkovém oddělení, která v případě potřeby snesou odkladu. Výjezdů mívají průměrně 2-3 za 24 hodin, což lze skloubit,“ říká ředitel Oblastní nemocnice Jičín a.s. Ing. Tomáš Sláma, MSc.

Vytipovaní lékaři jsou v systému zařazeni zcela dobrovolně a mimo něj se záchrannou službou běžně spolupracují. Jde o šest lékařů a jednu lékařku, z nichž tři pracují na interním oddělení, dva jsou anesteziologové a dva chirurgové. Jedním z nich je kardiolog MUDr. Jiří Nový. „Pro všechny zúčastněné je i velkou výhodou to, že si mimo svou odbornost udržují a zvyšují erudici v řešení akutních stavů. S prací se tato pohotovost dá skloubit poměrně lehce. Já po dobu pohotovosti si plánuji například ultrazvuková vyšetření hospitalizovaných pacientů, která můžu buď přeložit, nebo předat některému z kolegů. Podobně to mají i anesteziologové, kteří mají v den služby konsilia a dělají předoperační vyšetření,“ popisuje praxi MUDr. Jiří Nový. Testovaný způsob se líbí i zřizovateli obou organizací, Královéhradeckému kraji: „Jakýkoliv způsob, který zaručí dostupnost potřebné zdravotní péče, samozřejmě vítáme. Nedostatek profesionálů v této oblasti je bohužel dlouhodobý a v některých případech jej tento projekt může řešit,“ dodává náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.

Systém pohotovosti funguje v klasické pracovní době lékaře, tedy od 7:00 – 15:30 hod. Za měsíc a půl provozu bylo odborníky z ON Jičín a.s. odslouženo celkem 9 takovýchto směn, přičemž vyjeli k 16 případům. Dalším pozitivem je i fakt, že tímto způsobem se ke spolupráci se ZZS KHK připojili dva noví lékaři.

Současně se zmíněným systémem sdílení lékařů v Jičíně je od prázdnin v ostrém provozu také elektronické odesílání zpráv od záchranné služby přímo do nemocničního informačního systému. Při předání pacienta v nemocnici tedy již není předávána zdravotní dokumentace v papírové formě, ale jen v elektronické. To celý proces významně zjednodušuje.

TZ/M.D. Zdravotnický Holding Královehradeckého kraje