[bsa_pro_ad_space id=7]

Kvalitní, rychlá a zabezpečená komunikace je velmi důležitou součástí moderní medicíny.

Komunikaci mezi lékaři slouží také systém eZpravy. Největším benefitem systému je odstranění nedorozumění mezi lékaři: „Stává se, že pacient nedoručí lékařskou zprávu od jednoho lékaře k druhému a pak nedokáže odpovědět na otázku, jaké mu odborný lékař předepsal léky. EZprávou přijde praktickému lékaři tato informace dříve, než pacient opustí ordinaci specialisty.“ Vysvětluje MUDr. Petr Machek, primář dialyzačního střediska v Mostě, který je duchovním otcem celého projektu.

Systému eZpráva se na Náchodsku daří. K dnešnímu dni jej využívá více než osm desítek praktických a odborných lékařů. V současné době zde funguje jako třetí největší síť v ČR.

Tuto středu se konalo pracovní setkání lékařů a představitelů Oblastní nemocnice Náchod.
„Elektronické propojování praktických a odborných lékařů v terénu se specialisty v náchodské nemocnici přispívá ke zkvalitnění péče o pacienty, kteří se mohou spolehnout, že informace o jejich zdravotním stavu budou mít jejich ošetřující lékaři okamžitě po kontrole či vyšetření“. Řekl na setkání náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Ing. Aleš Cabicar.

Žádanky na vyšetření, laboratorní výsledky nebo závěry odborných vyšetření putují díky eZprávě mezi lékařem, nemocnicí a laboratořemi v reálném čase, podobně, jako například u e-mailu. Lékař, který například propouští pacienta z nemocnice při sepisování zprávy pouze klikne, že kopii dokumentu má dostat pacientův praktický lékař, kterému ihned zpráva přijde do jeho počítače. Stejně tak funguje systém elektronické komunikace mezi ordinacemi a nemocničními laboratořemi.

Náchodská nemocnice do eZprávy připojila také svá lůžková oddělení. „Projekt eZprávy je skvělým způsobem, jak více chránit citlivá data pacientů. Proto jsme elektronický přenos lékařských zpráv začali v našem regionu rozvíjet už před rokem. Pro nemocnici je výhodný i ekonomicky.“ Vysvětluje ředitelka Oblastní nemocnice Náchod Ivana Urešová.

Elektronické předávání informací o zdravotním stavu pacienta ulehčuje práci jak praktikům a specialistům, tak i pacientům, kteří už nemusí přenášet papíry z jedné ordinace do druhé, informace o výsledcích vyšetření proudí mezi lékaři spolehlivě a rychle.

Lékařům díky eZprávě také ubyla administrativa – neustálé přepisování nálezů z lékařských zpráv do své kartotéky. „Systém umožňuje zabezpečeným způsobem výměnu zdravotní dokumentace nezávisle na odbornosti lékaře a používaném ambulantním informačním systému.“ Vysvětluje MUDr. Petr Machek, který začal myšlenku elektronizace rozvíjet v roce 2013. Aktuálně je připojeno více než 1800 zdravotnických organizací z celé ČR a lékaři si prostřednictvím eZprávy denně zasílají přibližně 6500 zpráv. Do systému se v současnosti připravuje například také implementace E-neschopenek.

Samotná registrace do systému je velmi jednoduchá, zvládne ji každý lékař,  v řádu několika sekund. Aplikaci najdete na adrese http://www.lekarskyemail.cz

[su_youtube_advanced url=“https://www.youtube.com/watch?v=ISdqXQmvjgM“ width=“700″ autohide=“no“ loop=“yes“ rel=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“]

[bsa_pro_ad_space id=3]