Bude mít Trutnov nábřeží nebo ulici Václava Havla?

O názoru, že by měl Trutnov nějakým důstojným způsobem navázat na odkaz Václava Havla, není mezi místní politickou reprezentací velkého sporu.

Bývalý prezident Václav Havel je jednou z nejvýznamnějších osobností  našich novodobých dějin. Pokud se v nějakém městě na západ od našich hranic rozhodnou pojmenovat budovu nebo ulici po nějakém našem prezidentovi, nebude to nikdo jiný, než právě Václav Havel.

Stanovisko, že jako nejlepší alternativa se jeví přejmenování Revoluční ulice, od kina Vesmír po lávku přes řeku Úpu, vedoucí od Malého náměstí na Úpské nábřeží, sdílí předseda názvoslovné komise města Trutnova, historik Prof. PhDr. Vladimír Wolf.

Jiný názor má iniciativa vedená Martinem Věchetem,  která předložila návrh na přejmenování části Horské ulice, od ČSOB ke Krakonošovu náměstí. K  této žádosti se kromě předkladatelů připojilo dalších čtrnáct osob.

horska-ulice-vaclava-havla

Trutnovák se zajímal o to, jaký názor v tomto tématu sdílí současná politická reprezentace města Trutnova a vybraným zastupitelům zaslal dvě otázky:

Oslovení zastupitelé: Ivan Adamec (ODS), Tomáš Hendrych (VPN), Hana Horynová (SPT), Roman Hásek (ČSSD), Roman Chromý (ANO 2011), Silvie Šidáková (TOP 09), Petr Sobotka (Koalice Žít v Trutnově), Martin Jiránek (Piráti), Zdeněk Ondráček (KSČM).

 

 • Podporujete nějakou formu důstojného uplatnění Havlova jména v Trutnově?

 • Kloníte se k variantě přejmenování části ulice Horská nebo Revoluční ulice?

 

Starosta města Trutnova, Ivan Adamec (ODS)

 1. Ano.
 2. Na základě doposud předložených informací se kloním k názoru názvoslovné komise, který již prezentoval prof. Wolf a jenž upřednostňuje ulici Revoluční.

Místostarosta Tomáš Hendrych (VPN)

 1. Ano
 2. Revoluční

Místostarostka Hana Horynová (SPT)

 1.  Ano, souhlasím s důstojným uplatněním bývalého prezidenta Václava Havla v našem městě.
 2. Přikláním se k přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla.

Zastupitel Roman Hásek (ČSSD)

 1. Myslím, že osobnost, jakou byl Václav Havel, si poctu v podobě jména ulice nebo náměstí zcela určitě zaslouží.
 2. Při přejmenování ulice bych myslel i na tu praktickou stránku věci. Myslím tím to, aby nějaké velké množství lidí nebo firem nemuselo měnit občanské průkazy nebo své doklady jenom proto, že se jim mění název ulice. Přimlouval bych se tedy za nějakou za novou ulici, nebo malé náměstí, nebo krátkou ulici ve středu města s důstojným umístěním. Myslím, že skromnost takového kroku by ocenil i Václav Havel.

Zastupitel Roman Chromý (ANO)

 1. Mam pozitivní názor na vytvořeni pamětních míst na Václava Havla.
 2. Z nabízených alternativ je to Revoluční ulice, schůdnou možností by bylo také přejmenování Svatojánského náměstí na Havlovo náměstí s jeho bystou. Nebránil bych se ani nápadu na vybudování pěší stezky Trutnov – Hrádeček. Tím by došlo jak k uctění památky osoby Václava Havla, tak i připomenutí samotného Trutnova jako města s Havlem pevně spjatého.

Zastupitelka a radní Silvie Šidáková (TOP 09)

 1. TOP 09 se hlásí k odkazu V.Havla. V Trutnově, ke kterému měl bývalý prezident významný vztah, proto myšlenku přejmenovat některou z trutnovských ulic po V.Havlovi samozřejmě podporujeme.
 2. Místní organizace TOP09 se po diskuzi o možných alternativách přiklání k návrhu na přejmenování ulice Revoluční na Nábřeží V.Havla, a to zejména z toho důvodu, že se se jedná o ulici s dobrým potenciálem dalšího rozvoje ve smyslu odkazu V.Havla  do budoucna, což u ulice Horská, která je zejména obchodní ulicí, možné není. Doporučení názvoslovné komise města Trutnova pro variantu přejmenování Revoluční ulice na Nábřeží V. Havla, respektuji, myslím, že řešení, které vychází z názoru místních odborníků na názvosloví má větší šanci na schválení zastupitelstvem města. Osobně bych ale byla ráda, aby se pojmenování ulice po V. Havlovi v našem městě nestalo nedůstojným sporem, který by mohl celou záležitost zhatit. V Trutnově nám zatím důstojný odkaz na  V. Havla chybí. Chtěli bychom to napravit.

Zastupitel Petr Sobotka (Žít v Trutnově)

 1. Samozřejmě podporujeme, aby byla v Trutnově ulice Václava Havla.
 2. Podporuji variantu přejmenování části ulice Horská, což mi přijde důstojnější, než v případě Revoluční, navíc v prospěch této varianty hovoří i posudky z oboru Onomastiky, které shromáždila skupina na podporu ul. Horské

Zastupitel Zdeněk Ondráček (KSČM)

 1. Ne
 2. Ne

Zastupitel Martin Jiránek (Piráti)

 1. Ano, podporuji. Václav Havel je jednoznačně jedna z nejvýraznějších osobností naší novodobé historie a k Trutnovu měl blízko. Takže jsem pro.
 2. Nábřeží Václava Havla, tedy přejmenování ulice Revoluční, mi osobně přijde jako velmi zajímavé řešení. Dobře to zní a je tam i větší prostor pro případné další možnosti, jak s tím dál pracovat.

Trutnovský historik, prof. Vladimír Wolf, který je předsedou názvoslovné komise města, je přesvědčen o tom, že se jedná o spor zbytečný, který město Trutnov v očích veřejnosti spíše poškozuje.

“Já to chápu jako zbytečný konflikt mezi městem a občanskou iniciativou. Názvoslovná komise o této věci jednala už několikrát a jsme přesvědčeni, že varianta přejmenováni Revoluční ulice na Nábřeží Václava Havla je ta lepší”. Uzavřel pro Trutnovak.cz Wolf.

havel-svicky-praha