[bsa_pro_ad_space id=7]

Téměř 14 000 sdílení na Facebooku získal článek Nepili jste? Nevadí, stejně dostanete nejvyšší trest. Článek uveřejnil server Firstclass.cz.  Časopis je profilován jako “duševní potrava” pro horních deset tisíc. Na svých stránkách uvádí: “Stojíme si za každou uveřejněnou větou. …. Píšeme nezávisle, objektivně, na základě osobní zkušenosti.”

 

“Nula na policejním alkoholtesteru vůbec nic neznamená, přijít o řidičský průkaz můžete vmžiku a vůbec nerozhoduje, zda jste něco pili nebo ne, zda vám policie alkohol prokáže nebo ne. Policii ČR se dostala do ruky nepříjemná zbraň, kterou začíná využívat. Na naši redakci se obrací stále více čtenářů, kteří za volantem zažili téměř šikanu policejních hlídek. Ty nyní mohou zastavovat řidiče bez důvodu a podle některých výkladů nacházejí obezličku, jak se dostat až k případným odměnám z udělených pokut, aniž by řidičům prokázaly nějaké pochybení.”

Firstclass.cz

Článek působil jako klasický Hoax a tak jsme požádali o vyjádření kompetentní osoby Policie ČR. Vrchní komisařka kpt. Veronika Hodačová k článku podotýká:

Text obsahuje celou řadu nepřesností a zavádějících informací. V první řadě se jedná o zcela nepravdivě prezentovaný fakt, že mají příslušníci Policie České republiky (dále jen policisté) provize z vybraných pokut.  Považujeme za nutné vysvětlit, že všechny pokuty, které uloží policisté, jsou příjmem státního rozpočtu a nijak přímo neovlivňují výši příjmu policisty, který pokutu uložil. Ve vztahu k přestupkům týkajícím se požití alkoholu řidičem motorového vozidla je navíc nutné dodat, že taková jednání policisté nemohou projednat v blokovém řízení, a tedy ani uložit pokutu přímo na místě. Každé takové jednání oznamují policisté příslušnému správnímu orgánu, který se věcí dále zabývá. Pro úplnost dodávám, že správní orgány vykonávají činnost zcela nezávisle na Policii České republiky, jedná se o orgány obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Pokud jde o kontroly prováděné v souvislosti a alkoholem v silničním provozu, je nutné konstatovat, že policisté využívají pouze oprávnění, která jim svěřuje zákon, a to za účelem snižování následků dopravních nehod, u kterých hraje roli právě alkohol. Kvůli takovým nehodám se ročně domů nevrátí desítky lidí. V roce 2011 zemřelo při dopravních nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu 89 osob, dalších 2700 účastníků těchto nehod utrpělo zranění. Právě vzhledem k vysokému počtu usmrcených při „alkoholových“ dopravních nehodách jsou od roku 2010 prováděny dechové zkoušky při každé kontrole prováděné při dohledu na bezpečnost a plynulosti silničního provozu.

Případy, které jsou v textu uváděny lze jen těžko považovat za důkaz plošné policejní zlovůle a zneužívání svěřených pravomocí. Těžko lze posuzovat jakoukoliv situaci pouze z jednostranného pohledu a jednostranné výpovědi. Pokud jde například o v textu uváděný případ, ve kterém byl vydán nález Ústavního soudu I. ÚS 2984/10 je třeba vycházet ze skutečnosti, že se v dané věci jednalo o podezření z ovlivnění jinou návykovou látkou (tedy jinou než alkohol). Obecně lze říci, že pokud má policista podezření, že je řidič ovlivněn jinou návykovou látkou, je vždy nutné provést lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu. Na rozdíl od zjištění přítomnosti alkoholu v dechu řidiče certifikovaným přístrojem, nelze totiž výstup orientačního testeru na zjištění přítomnosti drog v organizmu řidiče použít v následném řízení jako důkaz.

Závěrem lze konstatovat už jen to, že pokud má jakýkoliv občan pochybnosti o správnosti a přiměřenosti postupu konkrétních policistů, může se kdykoliv obrátit na kontrolní orgány policie. Pracovníci vnitřní kontroly pak mohou posoudit, zda policisté nepostupovali v rozporu s předpisy či etickým kodexem Policie České republiky. Stejně tak má každý, kdo podezřívá policistu ze spáchání trestného činu, možnost obrátit se na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply