[bsa_pro_ad_space id=7]

Debata o části dálnice D11 v úseku 1109 (133.–154. km) přilákala do velkého sálu městského úřadu mnoho trutnovských občanů. Nechyběli hlavně ti, kterých se stavba dálnice bytostně dotkne. Některé domy čeká demolice, jiným klesne výrazně odhadní cena. Zhorší se také kvalita bydlení v určitých lokalitách. Trutnovskou část Poříčí má překlenout 700 metrů dlouhý most, který by měl navazovat na půlkilometrový tunel.

Zástupci projektantů obyvatelům postižených lokalit moc informací ohledně přesného časového horizontu událostí nedali. Ti tak nevědí, jak dlouho budou muset o nemovitosti určené k demolici pečovat nebo kdy by si měli začít shánět náhradní ubytování.

[related-post id=“9138″]

Součástí stavby je 30 mostů, z toho 13 velkých nad 100 m, zejména most Poříčí (715 m), most přes údolí řeky Ličná (480 m) či most Lampertice (400 m). Stavba dále zahrnuje tunel Poříčí (510 m) a tunel Opevnění (430 m). Rozhraní kategorií R 25,5/120 a R 21,5/100 bude situováno za MÚK Střítež.

V rámci přípravy stavby byl vybrán zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí. Je dokončeno geodetické zaměření trasy a byly zahájeny projekční práce a inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí.

V říjnu 2016 bylo vydáno závazné stanovisko k posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládané náklady na stavbu činí 14,421 miliardy korun. Výstavba úseku 1109 by měla být zahájena v roce 2022, dokončena by měla být v roce 2024.

[su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/Vf8cvBoy6as“ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ rel=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“][su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/vC7joyIPK-I“ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“]Video[/su_youtube_advanced]

Polská rychlostní komunikace S3 je mezitím už z poloviny hotová a bleskovým tempem se blíží k české hranici. V Královci by se měla napojit na D11.

[bsa_pro_ad_space id=3]