Jeden z nejinspirativnějších trutnovských projektů tohoto roku měl vyvrcholení minulý čtvrtek ve Společenském centru UFFO. Slavnostní večer Městských zásahů Trutnov 2016 je za námi. Co je před námi, záleží už jen na nás.

V květnu tohoto roku odstartoval v Trutnově projekt Městské zásahy Trutnov. Jeho hlavním cílem bylo najít ve městě problematická místa a navrhout ve spolupráci s architekty jejich řešení.

Hlavním organizátorem a motorem celé akce bylo sdružení architektů TUarch. Ti od obyvatelů Trutnova shromáždili během léta téměř 120 podnětů na zvelebení Trutnova. Ve čtvrtek 27.10. 2016 v 19 hodin byla představena některá vybraná řešení, která na základě připomínek občanů architekti ze spolku TUarch zpracovali.

Součástí večera bylo mimo prezentací “domácích” architektů také představení projektů architektů Jiřího Janďourka z ateriélu ATAK a vedoucího oddělení rozvoje města, Antonína Dokoupila, z Litomyšle.

Starosta města Ivan Adamec v úvodním slově přivítal aktivitu spolku a občanů, ocenil koncepčnost přístupu a řekl, že řada myšlenek, které z projektu vzešly, město využije.

“Návrhy rozhodně nehodíme do koše, některé se budou realizovat, některé se dokonce již realizují. Některé nápady budeme brát jen jako vzory do budoucna.” Uvedl Adamec.

Starosta v této souvislosti připomněl, že největším problémem realizací paradoxně není ani tak nedostatek financí,  jako spíše majetkoprávní vztahy a správní předpisy.

Jako první představil svou prezentaci architekt Jan Veisser, který se zaměřil na projekt cyklostezky,  která by umožňovala naplnit heslo “Trutnov brána do Krkonoš”. Jízda z Trutnova do hor by byla rozhodně zajímavým turistickým lákadlem a v souvislosti s demolicí Texlenu se nabízí pro město možnost vyjednávání ohledně trasy cyklostezky přes pozemky majitele.

trutnovak-322015050618 trutnovak-312015050617 trutnovak-302015050618

Jeho druhý projekt se zabýval tématem Síně Bohuslava Martinů. U té byla v minulosti zazděna okna a vnitřek tak díky tomu působí značně ponurým dojmem. Prostory zázemí, kvůli kterým se okna zazdila, navrhuje Veisser přemístit tak, aby byla okna opět funkční a prostoru se tak vrátil důležitý světelný prvek, který dává ponurému prostoru novou dimenzi.

trutnovak-352016102913 trutnovak-342016102913

Návrh Kateřiny Stiehlové se zabýval třemi místy, která patří mezi významná městská prostranství a přitom jsou dnes spíše zanedbaná. Jsou to spojnice a uzlové body mezi Krakonošovým náměstím, řekou a náměstím Republiky. Ústředním bodem je tržnice, kde je navržena nová budova pro celoroční provoz trhů, soustředění stánků pod jednu střechu a doplnění chybějícího zázemí jak pro návštěvníky, tak pro prodejce. Na tržnici plynule navazuje Malé náměstí, dnes spíše parkoviště. Tato plocha je nově vydlážděna a osazena řadou stromů, které poskytují stín a umožní tak možnost posezení.Je možné sem umístit další stánky v případě konání větších trhů. Na travnaté ploše by bylo možno využít existenci místního náhonu a oživit tak prostranství vodním prvkem.

Eva Mašková a Lucie Kirovovová si vzaly “na paškál” sídliště Zelená louka.

“Když procházíte sídlištěm, můžete mít pocit, že ho dostavěli teprve včera – na obrovských prázdných plochách roste jen málo stromů. Lidé chodí často jen po vyšlapaných pěšinkách. Všude jsou rozlehlá parkoviště a ani pár menších dětských hřišť nezachrání dojem pustosti. Načrtly jsme naši vizi, jak dostat do prostoru sídliště život a vytvořit z něj atraktivní místo k pobytu nejen pro jeho obyvatele.”

Projekt velkolepě pojímá celý prostor sídliště s důrazem na rozšíření zeleně a aktivní využití zelených ploch ke sportu, odpočinku i občanskému spolužití,  vytvoření nové sítě pěších cest a zejména řešení parkování.

trutnovak-242016102913 trutnovak-222016102913 trutnovak-232016102913 trutnovak-202016102913 trutnovak-212016102913 trutnovak-192016102913

Vojtěch Rýzner a Jan Kačer z pražského architektonického Studia Reaktor prezentovali sadu obecných pokynů, které by umožňovaly lepší výhled na řeku, propojení břehů a obecně větší profit z protékající řeky pro obyvatele města i jeho návštěvníky.

Na architekty z Prahy navázal Michal Rouha se svým projektem  “Trutnovské schody”,  který se zabýval konkrétními možnostmi, jak využít prostory u řeky Úpy a její potenciál  ve městě. Jeho schodiště pro odpočinek, rozjímaní či obyčejné čekání na autobusový spoj svažující se do řeky v místě současné Dolní promenády bylo dalším projektem, který by rozhodně neměl zapadnout.

trutnovak-172016102913

Michal Rouha společně s Filipem Kocourkem se také zabývali proměnou Lipového náměstí v Poříčí, kdy zdůraznili možnost vrátit náměstí jeho původní funkci, kterou byla zejména odpočinková zelená plocha s původními lípami bez aut a hlavním tématem prvek místního kostela.

Na závěr inspirativního večera proběhl křest katalogu, který sdružení TUarch při této příležitosti vydalo. Kromě práce architektů zde najdete i všech 119 připomínek občanů. K většině z nich jsou také připojeny reakce a objasňující komentáře úředníků  MÚ města Trutnova.