Kandidáti ÚPA 2018

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. MUDr. Silvie Šidáková 50 primářka rehabilitačního oddělení nemocnice Trutnov, radní města Trutnov Vnitřní Město TOP 09 TOP 09
2. Mgr. Jana Bartoňová 44 pedagožka, psychoterapeutka Bojiště bezpp KDU-ČSL
3. MUDr. Jiří Řehůřek 60 praktický lékař, zastupitel města Trutnov Dolní Předměstí TOP 09 TOP 09
4. Bc. Dita Kujovská 45 vrchní sestra, Oblastní charita Trutnov Poříčí bezpp TOP 09
5. RNDr. Jana Kejzlarová 64 farmaceutka na oddělení nukleární medicíny nemocnice Trutnov Horní Staré Město KDU-ČSL KDU-ČSL
6. Richard Švaral 49 revizní technik elektrických zařízení Kryblice TOP 09 TOP 09
7. Mgr. Karel Povr 60 jednatel společnosti GDPR Trutnov s. r. o. Dolní Staré Město bezpp TOP 09
8. Ing. Jan Vojáček 63 konstruktér, projektant Dolní Předměstí KDU-ČSL KDU-ČSL
9. Emil Souček 62 prodejce sněžných skútrů Poříčí TOP 09 TOP 09
10. Mgr. Zuzana Bílková, MSc 53 personalistka, jednatelka společnosti Dolní Staré Město TOP 09 TOP 09
11. Mgr. Elena Fajstavrová, DiS. 57 učitelka, psychoterapeutka Horní Staré Město bezpp KDU-ČSL
12. Ing. Jan Chaloupský 61 projektant Horní Staré Město bezpp TOP 09
13. Jan Mrkvica 40 prodejce Horní Staré Město bezpp TOP 09
14. Mgr. Lukáš Janda 37 specialista dopravy Horní Předměstí bezpp KDU-ČSL
15. David Gall 50 živnostník, prodejce skla a porcelánu Dolní Předměstí bezpp TOP 09
16. Marie Cabicarová 75 důchodkyně, garantka studia kosmetiky Horní Předměstí bezpp TOP 09
17. Ing. Štěpán Vojáček 63 konstruktér, projektant Horní Předměstí KDU-ČSL KDU-ČSL
18. Kristýna Kostková 19 studentka gymnázia Horní Staré Město bezpp TOP 09
19. Kateřina Vojířová 44 diplomovaná kosmetička Střední Předměstí bezpp TOP 09
20. Martin Lička 45 učitel ZUŠ Poříčí bezpp KDU-ČSL
21. Ing. Karel Kostka 45 IT manažer Horní Staré Město TOP 09 TOP 09
22. MUDr. Naděžda Řehůřková 60 lékařka ORL Dolní Předměstí bezpp TOP 09
23. Ing. Josef Kejzlar 32 programátor, vedoucí vývoje Horní Staré Město bezpp KDU-ČSL
24. Dagmar Klaudová 50 obsluha čerpací stanice Horní Předměstí bezpp TOP 09
25. Martin Adámek 52 živnostník – osobní doprava, autoservis Kryblice bezpp TOP 09
26. Marcel Kuric 32 nákupčí Poříčí bezpp KDU-ČSL
27. Petra Součková 41 zdravotní sestra Horní Staré Město bezpp TOP 09
28. Rostislav Klášterecký 50 pracovník v gastronomii Vnitřní Město bezpp TOP 09
29. Bc. Jan Semerák 45 vedoucí technolog Volanov bezpp KDU-ČSL
30. Johana Šidáková 26 studentka lékařské fakulty Vnitřní Město bezpp TOP 09
31. Zuzana Bílková 26 zdravotní sestra Dolní Staré Město bezpp nez. kan.
32. Ing. Veronika Meisnerová 50 účetní Horní Předměstí bezpp KDU-ČSL
33. Jiří Robinson Roup 54 novinář Vnitřní Město TOP 09 TOP 09