Nákladní vozidla jsou ve špatném stavu

Dne 18. 10. 2016 se na silnici č. I/14 u obce Mladé Buky uskutečnila součinnostní akce Dopravní Policie ČR s Centrem služeb pro silniční dopravu MD na kontrolu technického stavu, kontrolu hmotnostních limitů a dodržování sociálních předpisů řidičů nákladních automobilů.

Za 4 hodiny bylo celkem zkontrolováno 12 nákladních vozidel, přičemž pouze 2 byla v naprostém pořádku.

„Policisté třem řidičům, kvůli zjištěným závadám, zakázali další jízdu a nařídili jim technickou prohlídku na STK. Jednomu z nich navíc zadrželi osvědčení o registraci vozidla, protože vozidlo bezprostředně ohrožovalo účastníky silničního provozu.“ Uvedla por. Iva Kormošová.
Dalším třem řidičům omezili policisté technickou způsobilost na 30 dní, u dalších třech vozidel zjistili překročení hmotnosti. Jedno z vozidel bylo přetížené dokonce o 5 tun.
Policisté dále zjistili 2 prošlé kontroly tachografu, jeden řidič neměl u sebe potřebné doklady pro řízení a provoz a další tři řidiči nepředložili záznamové listy.

Sedmi řidičům byla na místě uložena bloková pokuta v celkové výši 7.5 tisíce korun. Tři řidiči a sedm provozovatelů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu, kde za porušení předpisů řidičům hrozí pokuta až 10 tisíc a zákaz řízení až na jeden rok a provozovatelům až 50 tisíc korun. Pět provozovatelů bylo oznámeno Krajskému úřadu, kde jim hrozí pokuta až 0,5 milionu korun.

tz/IK/r

Podobné články

Těšíte se na Elišku?

5 roky publikováno