[bsa_pro_ad_space id=7]

Městské zásahy Trutnov 2016

 

Urban Interventions — Ideas For Better City


Městské zásahy jsou otevřeným projektem, který vznikl v roce 2007 v bratislavském ateliéru Vallo Sadovský. Po velkém úspěchu v Bratislavě byl projekt reprízován v Praze, Brně, Jablonci nad Nisou, Kladně a dalších městech. Letos se bude díky spolku TUarch konat i v Trutnově. Hlavním cílem akce je najít ve městě problematická místa a navrhnout řešení, která by je mohla zkultivovat a zpříjemnit tak obyvatelům jejich každodenní život.

Spolek TUarch, tvořený trutnovskými rodáky a architekty, přináší projekt Městské zásahy do Trutnova poprvé a rovnou s workshopem, promítáním, výstavou i veřejnou besedou. Nejen ta by měla podnítit diskuzi a později i snahu o řešení problémů, na které mohou díky interaktivnímu webu www.mestskezasahytrutnov.cz upozornit laici i odborníci.

K zamyšlení nad stávajícím fungováním veřejného prostoru jsou vyzváni architekti, umělci, studenti a zejména všichni obyvatelé Trutnova, kteří nejlépe vědí, na jakých místech potřebuje Trutnov „zásah“. Na webových stránkách projektu mohou sdílet zkušenosti s konkrétními místy po celém městě. Může se jednat o špatně udržovaný park, nevyužívané budovy či nebezpečnou ulici, každé město něco trápí. Úkolem projektu je vyzvat místní i ostatní architekty, aby bezplatně navrhli, jak tato místa vyléčit. Všechny návrhy pak budou k vidění na říjnové výstavě v centru města. „Nemůžeme zajistit, aby všechna přání byla splněna. Můžeme však zcela konkrétně zacílit na bolavá trutnovská místa, se kterými se dennodenně potýkáme. Cílem je najít problém a umět jej pojmenovat,“ vysvětluje Michal Rouha, jeden ze zakladatelů spolku TUarch.

V červenci bude uspořádán i workshop, v rámci kterého vznikne nový dřevěný mobiliář či umělecká instalace oživující nábřeží řeky Úpy. Městské zásahy budou zakončeny v říjnu výstavou všech návrhů.  

„Přivést projekt Městské zásahy do Trutnova hodnotím jako výborný nápad. Spolupráce odborníků na tuto problematiku s obyvateli Trutnova, kteří nejlépe zhodnotí, co je zde skutečně trápí, je velmi smysluplná. Líbí se mi také, že bude zapojena i mládež. Společně totiž vytipují „bolavá“ místa a navrhnou pro ně lepší architektonické řešení, které bude splňovat požadavky moderní doby.“  

Názory a podněty k zásahům lze kromě webových stránek vyjádřit i připíchnutím špendlíku na mapu Trutnova ve vybraných městských budovách. Jejich přesné umístění najdete na webu a facebooku.

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ
Čtvrtek 19. května 19.00, klub Kabinet, Pavla Křížkovského 237/1, Trutnov

Projekt Městské zásahy Trutnov 2016 odstartuje úvodní přednáška a beseda s organizátory akce, trutnovskými rodáky a architekty Michalem Rouhou (Povětroň), Janem Veisserem (ORA) a Benediktem Markelem v klubu Kabinet. Hlavním tématem bude veřejný prostor v Trutnově a otázky: Jaká jsou bolavá místa našeho města? Jak je možné tvář veřejného prostoru ovlivňovat a jak se může zapojit skutečně každý?

PROJEKCE FILMU Urbanised, USA / Velká Británie, 2011, 85 min. (vstupné dobrovolné)
po besedě, okolo 20.00

Součástí večera bude projekce inspirativního dokumentárního filmu Urbanised. Kdo má výsadu udávat tvar a tvář našich měst a jakým způsobem to dělá? Jaký vliv má vzhled a koncepce měst na naše životy? Dokument zkoumá širokou škálu urbanistických projektů ve dvanáctce měst napříč celou planetou, od iniciativ zasahujících do masivní infrastruktury až po dočasné zásahy. Urbanised tak otevírá globální diskuzi o budoucnosti našich měst.

Trutnovak-20060602TRUTNOV_PANORAMA

SBĚR PODNĚTŮ:

Na webových stránkách www.mestskezasahytrutnov.cz je možné až do 31. 8. 2016 přidávat podněty na místa v Trutnově, která potřebují z různých důvodů zásah. Zároveň ke sběru podnětů budou sloužit mapy umístěné na významných místech města. Na nich budou moci zájemci označit špendlíkem místa, která by si podle nich zasloužila pozornost.

Tento sběr podnětů bude sloužit jako databáze problematických míst, ale i jako inspirační zdroj pro hlavní část Městských zásahů Trutnov 2016 – samotné autorské návrhy.

Trutnovak-20150917TRUTNOV_FOTO_MILOS__S_A_LEK


VÝZVA ARCHITEKTŮM:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Na začátku května bude zveřejněna výzva architektům, studentům, umělcům a dalším, aby na libovolné místo navrhli svůj architektonický zásah. A rozhodně nemusí jít o velký projekt, i malý a levný zásah může často způsobit velké pozitivní změny. Dokladem mohou být výsledky z Městských zásahů, které již proběhly. Při nich se řadu projektů podařilo posunout až do realizace. „Někdy stačí pár stromů, lavička na správném místě nebo úprava režimu dopravy a pěších propojení. Jde o to objevit a využít potenciál jednotlivých míst,“ dodávají organizátoři akce. Uzávěrka pro odevzdání návrhů je stanovena na 31. 8. 2016. Autoři vytvářejí své návrhy bez nároku na honorář. „Není to architektura zadarmo, ale je to architektura jako dar městu,“ říká spoluautor ideje Městských zásahů architekt Matúš Vallo.

Trutnovak-20160513WEB_ME_STSKE__ZA_SAHY_TRUTNOV


WORKSHOP

Od 16. do 23. července proběhne v Trutnově workshop, jehož ambicí je oživit nábřeží řeky Úpy. Během týdenní akce vznikne nový dřevěný mobiliář či umělecká instalace. Přesná podoba vzejde z interakce místních obyvatel, studentů architektury a přizvaných odborníků. Podmínky účasti budou upřesněny do konce května.

Trutnovak-20160422Na_br_ez_i__-_mi_sto_letni_ho_workshopu_FOTO_MICHAL_ROUHA

VÝSTAVA:

Výstava proběhne v říjnu 2016 ve veřejném prostoru v centru města. Představí množství nápadů věnovaných městu a může se stát odrazovým můstkem pro zlepšení konkrétních míst. Při vernisáži budou návrhy prezentovat i samotní autoři a veřejnost bude mít možnost zapojit se do diskuze.  


Pořadatel: 

TUarch, z.s.  

Ing. arch. Michal Rouha

Ing. arch. Jan Veisser (ORA)

Ing. arch. Benedikt Markel

Autoři ideje Městských zásahů: Ing. arch. Matúš Vallo a Ing. arch. Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)

Kontakt: 
E: zasahy@tuarch.cz

T: +420 776 760 280

Projekt se může uskutečnit díky podpoře města Trutnov.

[bsa_pro_ad_space id=3]