V nemocnicích Královehradeckého kraje se chystá významná změna

Představa, že by nějaká špičková firma pracovala s dvacet let starým softwarem, je úsměvná. V podfinancovaných nemocnicích to tak bohužel často bývá. Nyní by se měla situace v nemocnicích Královehradeckého kraje konečně změnit. Kraj totiž vypisuje soutěž na dodání informačního systému pro své nemocnice.

Jednotný informační systém a technologie pro jeho provozování – to jsou položky projektu, na jejichž dodání vypíše Královéhradecký kraj veřejnou zakázku. V pondělí o tom rozhodla rada kraje. Na pořízení nového jednotného informačního systému, který bude propojovat všechny krajské nemocnice, kraj získal příslib evropské dotace. Předpokládaná cena činí 64,5 milionu korun včetně DPH.

„V současné době provozuje každá krajská nemocnice v Královéhradeckém kraji svůj vlastní informační systém. V nemocnicích ve Dvoře Králové nad Labem, Náchodě a Trutnově se jedná o různé typy systémů firmy STAPRO, jičínská nemocnice zase používá jako jedna z mála systém MPA od společnosti ICZ. Tyto informační systémy jsou ale již zastaralé, nemají potřebnou podporu ani neodpovídají současným požadavkům na vedení zdravotnické dokumentace a jejich další údržba je komplikovaná a finančně náročná,“ řekl náměstek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za krajské zdravotnictví. „Naším cílem je zajistit jednotný informační systém pro všechny krajské nemocnice, který zefektivní jejich fungování a umožní například i sdílení dat v rámci regionu i celé České republiky,“ doplnil náměstek Cabicar.

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 64,5 milionu korun vč. DPH. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na servisní podporu a školení uživatelů – jedná se o 28 milionů korun vč. DPH, které uhradí samy nemocnice. Většinu zbylých nákladů, tj. 33 milionů korun vč. DPH, pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Ze svého rozpočtu doplatí kraj 3,5 milionu korun vč. DPH.

„V rámci projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje jsou naplánována celkem tři výběrová řízení. Výběrová řízení budou vypsána jak na dodávku informačního systému včetně zajištění podpory, tak i na dodavatele hardwarové infrastruktury a koncových zařízení, tedy počítačů a tabletů,“ informoval krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř.

Prvotní plán zavedení jednotného systému vedl k určení centrálního místa, kam by informace přicházely a zase odcházely. „Vzhledem ke vzdálenostem krajských nemocnic a jejich datové dostupnosti byla myšlenka centralizace z technických důvodů zamítnuta. Později se proto přistoupilo na myšlenku nákupu jednotného informačního systému, který by ale měl své instance v každé nemocnici. K zadávací dokumentaci se vyjadřovali vedoucí IT oddělení ze všech nemocnic, kteří předávali své připomínky i připomínky zdravotnického personálu. Přípravné práce trvaly více než rok a jejich výsledkem je odsouhlasený text výběrového řízení,“ shrnul přípravy projektu Tomáš Sláma, předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a člen představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Zastaralé programy budou s pomocí peněz z EU nahrazeny jejich moderními následovníky

Výměna zastaralého softwaru bylo jedno z prvních opatření, které provedl nový majitel v Nemocnici Vrchlabí. Nyní by se jej měli dočkat i zaměstnanci nemocnic v Královehradeckém holdingu.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy (např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod.). Dále pak systémy pro řízení jednotlivých oblastí (stravovací systémy, řízení centrálních sálů, objednávkové systémy, ekonomický a personální systém apod.).

JRR/TZ/