Otevřený dopis Evy Navrátilové

Pane Kasíku,

s vděčností Vám děkujeme za letošní dobrou spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Děkujeme za prozíravé vykázání z městského biografu, který máte ve své správě. Vašeho uvážlivého rozhodnutí si velmi ceníme a vážíme. Bylo tím správným krokem. Přispělo k tomu, že letošní veřejná promítání byla více navštěvovaná než loni, kdy se promítalo v kině. Nový prostor dal festivalu komorní ráz a pro debaty správnou atmosféru. Letošních projekcí se účastnili děti, dospělí i senioři. Také i díky Vám jsme uskutečnili historicky první výjezdové promítání mezi vozíčkáře na obchodní akademii v Janských Lázních. Nebýt Vás, zřejmě by k tomu nedošlo.

S vděčností obdivujeme, s jakou velkorysostí jste nám v loňském roce poskytl městský biograf za nadstandartních podmínek. Tím, že jste tak učinil, se Společenské centrum Trutnov stalo spolupořadatelem prestižního filmového festivalu a jako spolupořádající dostalo polovinu z vybraného vstupného. Druhou polovinu dostal Člověk v tísni. Kolikrát do roka běžně přijde během týdne do biografu na sedm set místních i přespolních diváků? Vaše prozíravost je nesdělitelná! Připomíná hostinského ze hry Járy Cimrmana, který si postavil hospodu na mýtince, neb mu jinde vadilo, že „mu tam chodili lidi“.

Naše srdce dodnes pláčou, že jste se na projekcích ani jednou nestavil a my nemohli alespoň na chvíli s Vámi dýchat společný vzduch. Ano, spolupráce byla nadstandartní. Kino ve Vaší správě tehdy ještě nedisponovalo potřebnou technikou, proto jsme si museli technicky projekce obstarat sami. I Vašemu oku by lahodil pohled na obraz ze zapůjčeného kvalitního dataprojektoru a uchu by lahodilo ozvučení.

Děkujeme také za Vaši vstřícnost při loňském výlepu plakátů. S vděčností jsme za službu dle předepsaného zaplatili a uvítali, že jste neúčtoval přirážku za výlep mimo běžné dny na akci, ze které jste měl na rozdíl od nás finanční profit.

Za jedno se Vám však omluvit nemůžeme. A to za reportáž České televize z loňského roku, která byla podnětem k prozíravému vykázání z biografu, a tolik se Vás dotkla. Nebyla totiž vůbec o Vás. Ani o Vaší spolupráci s filmovým festivalem a jeho pořadateli. Byla o vedení trutnovské radnice, které hrozilo výpovědí z nájmu za vylepení dvou plakátků na festival Jeden svět do výlohy obchodu, jenž má od města přes dvacet let v pronájmu Martin Věchet. Vysvětlujete-li si to jinak, poneseme oddaně všechny důsledky našich nekalých činů.

Letošní ročník ukázal, že Vaše rozhodnutí nevpustit festival Jeden svět do městského kina bylo správné a my Vám za něj ještě jednou děkujeme. Na vzdání našich díků za loňskou i letošní spolupráci s festivalem Jeden svět si Vás dovolujeme pozvat na jeho příští ročník i letní Trutnov Open Air Festival, pokud louky, kde jej pořádáme, nebudou již zastavěny. Jistě i s trutnovskými představiteli radnice uvítáte, že i nad letošním ročníkem převzal záštitu náš mecenáš Zdeněk Bakala, který tak pomůže přinést do podhorského města, za nímž končí koleje, pestrý zajímavý program, ale i nemalé peníze a živnostníkům zvýšené tržby a přilepšení.

Vaše zářné kroky budeme i nadále sledovat a přejeme Vám do další činnosti mnoho úspěchů.

Za pořadatele festivalu Jeden svět

Eva Navrátilová
Trutnov, 16. dubna 2012