Český-jazykový-zákon

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona o úředním jazyce ČR. Podle něho by se již v rádiu ani televizi nesměla do budoucna objevit slovenština. Podobný jazykový zákon mají Slováci již od roku 2007.

Podle navrhovatelů je hlavním cílem návrhu zákona ustanovení českého jazyka úředním jazykem České republiky.

Stanovuje povinnost ochrany, rozvoje a užívání úředního jazyka České republiky. Současně vymezuje požadavky na znalost českého jazyka u žadatelů o státní občanství České republiky a u osob zamýšlejících rozvíjet na území ČR podnikatelskou činnost podléhající registraci nebo povolení podle zvláštních právních předpisů.

Podle předkladatelů je důležitým cílem návrhu stanovit povinnost v úředním jazyce vyhlašovat a zveřejňovat mezinárodní smlouvy, zákony, právní předpisy a další informace.

Určuje také povinnost provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání opatřovat stanovené pořady mluveným či psaným překladem do úředního jazyka ČR.

V § 6 je tato formulace: V českém jazyce se zejména uskutečňuje vnitrostátní vysílání rozhlasových a televizních programů a dalších zvukových nebo obrazových informací provozovateli vysílání ze zákona nebo provozovateli vysílání s licencí, s výjimkou vysílání určeného k výuce cizích jazyků, vysílání převzatých zahraničních pořadů a děl a domácích pořadů, u kterých je to nutné z důvodů objektivní informovanosti nebo důvodů uměleckých; takové pořady a díla však musí být opatřeny mluveným či psaným překladem do českého jazyka.

Trutnovského poslance parlamentu Zdeňka Ondráčka (KSČM), jenž je jedním z předkladatelů návrhu, jsme se zeptali, zda to znamená, že bude nutné předabovat, případně opatřit titulky také slovenská audiovizuální díla.

Zdenek-Ondracek-Trutnov„Bohužel ano, protože, jak možná víte, lidé ve věku do 20 let už mají se slovenštinou problémy. Oni zase už většinově rozumí anglicky (na rozdíl od naší generace). Je to však návrh zákona a očekáváme, že se o něm bude diskutovat (a to jde) a třeba dojdeme ke společným pozměňovacím návrhům. Ono na některé věci nelze hledět jen z pohledu své generace. A na teletextu již dnes máte skryté titulky na mnoho pořadů,“ uvedl poslanec Ondráček pro Trutnovak.cz.

Na Slovensku již s „jazykovým zákonem“ mají zkušenost delší dobu. Tam omezení cizích jazyků v televizním a rozhlasovém vysílání platí již od roku 2007.

První pokutu však Rada pro vysílání udělila stanici Joj (provozovateli MAC TV) až v roce 2013 za televizní show Ty zhubni a ty přiber (Supersize vs. Superskinny), která měla český dabing.

Česká televize ale například začala dabovat slovenské pořady již před lety.

Poslanecký návrh byl předložen sněmovně 22. 10. 2015 a vládě 26. 10. 2015.