[bsa_pro_ad_space id=7]

Nebytové prostory bývalého obchodu Vesna v Bulharské ulici číslo 136 dostaly nového nájemce teprve nedávno. Ihned začala rozsáhlá rekonstrukce. Ukázalo se však, že nový nájemce Adam Šubrt neměl stavební povolení a nyní jej čeká správní řízení.

Pro část veřejnosti byl kontroverzní již samotný pronájem prostor. Minulý nájemce prostor Vesna a.s. totiž za pronájem prostor platil městu téměř tři čtvrtě milionu korun ročně. To se ukázalo jako neúnosné a společnost chtěla nájemné snížit. V takových případech je praxe taková, že nájemce dosavadní nájemní smlouvu ukončí a v novém výběrovém řízení se přihlásí s nižší nabídkou. Podobně například postupoval provozovatel obchodu Slaměnka, který je ve stejné ulici. Městu byla nabídnuta nižší částka a za tu byla nová smlouva uzavřena. Vesna a.s. však na tuto možnost nepřistoupila a našla si jiné prostory pro svou prodejnu. Nebytové prostory v Bulharské 136 jsou zanedbané a Vesna po dobu nájmu žádné větší investice do prostor, které jí nepatřily, neprováděla.

Prostory v Bulharské 136 byly nabídnuty k pronájmu. První kolo výběrového řízení se uzavíralo 8. 1. 2016. Zájemci se však nehrnuli. V listopadu roku 2016 přišel se svým záměrem na pronájem Adam Šubrt. Ten tu chtěl podle vyvěšené nabídky zřídit fresh bar, mléčný bar, prodej ovoce + zeleniny a specialit z Francie. Cena, kterou Šubrt nabídl, byla okolo 200 000.  

[related-post id=“6870″]

[related-post id=“6544″]

Rada nakonec nabídku přijala. Toto rozhodnutí vzbudilo u některých lidí nevoli. Podle starosty města Ivana Adamce se jedná hlavně o závist. Důvodem je podle něj skutečnost, že Adam Šubrt je syn radního za ODS Michala Šubrta. Ti, co rozhodnutí o pronájmu kritizují, hovoří naopak o tom, že prostor za tuto cenu dostal Adam Šubrt právě na základě toho že jeho otec sedí v radě města. 

Ačkoliv jsme o skutečnosti, že se o ceně s městem Trutnov dá smlouvat, informovali již koncem roku 2015 (Smlouvat o ceně lze i s městem Trutnov), opět se objevila argumentace, že nikoho nenapadlo nabídnout menší cenu, než jaká byla cena stanovená k jednání.

[related-post id=“3059″]

[related-post id=“3221″]

Cena k jednání nemusí být cena, za kterou je objekt nakonec pronajat.

Podle vyjádření starosty Adamce na posledním zastupitelstvu města Trutnov, jsou prostory, které mohou být prázdné dlouhodobě, a jsou prostory, které je třeba co nejdříve obsadit.  

Mluvčí města M. Dědková k tomu pro Krkonošský deník koncem února uvedla:

„Žádný uchazeč nabídku nepodal, až 7. listopadu, rok od zveřejnění, reagoval Adam Šubrt a oslovil město s nabídkou,“ informovala mluvčí radnice Michaela Dědková. Zároveň uvedla, že záměr pronajmout prostory přímo Adamu Šubrtovi zveřejňovala radnice na úřední desce dvojnásobně delší dobu, než jaká je zákonem povinná. „Město záměr zveřejnilo i na bezplatných realitních serverech a v prosincovém čísle Radničních listů, ovšem opět bez reakce.“

[related-post id=“2732″]

[related-post id=“1742″]

Rekonstrukce se zastavila

Nyní se objevila informace, že práce neprobíhaly s posvěcením úřadu. Zeptal jsem se mluvčí města Trutnova M. Dědkové, jestli je to pravda a v jakém stavu je nyní řízení okolo nebytového prostoru Bulharská 136.

 

M. Dědková: „Práce byly prováděny bez povolení stavebního úřadu. Po zjištění provádění stavebních úprav stavební úřad svolal místní šetření, na jehož základě byly práce zastaveny. Nyní jsou zahájena příslušná správní řízení vč. posouzení úprav dotčeným orgánem na úseku památkové péče. Na základě výsledků výše uvedených správních řízení a posouzení bude rozhodnuto o dalším postupu ze strany města.“

[bsa_pro_ad_space id=8]

J.R. Roup: „Bylo město nějakým způsobem obeznámeno s rozsahem projektu rekonstrukce ještě před schválením pronájmu prostor?“

M. Dědková: „Ano, město bylo rámcově seznámeno se záměrem předmětný nebytový prostor rekonstruovat a využít ho jako mléčný bar a fresh bar v žádosti o pronájem. Projekt nebyl předložen.“

[related-post id=“1523″]

[related-post id=“4730″]

J.R. Roup: „Jakým způsobem vlastně schvalování záměru, jak využít nebytový prostor, probíhá?“

M. Dědková: „Zájemce popíše ve své žádosti o pronájem záměr využití nebytového prostoru. Následuje zveřejnění záměru města o pronájmu a následné schvalování v orgánech města. V případě schválení je uzavřena nájemní smlouva. Pokud chce zájemce provést rekonstrukci nebytového prostoru, tak požádá stavební úřad o povolení. V rámci stavebního řízení je třeba předložit projekt rekonstrukce a mimo jiné vyjádření všech dotčených orgánů státní správy. Účastníkem řízení je také město jako vlastník objektu.“

Z prostor zmizelo dřevěné obložení, dřevěné regály a pult. Oslovil jsem Adama Šubrta, zda se chce k problémům okolo stavebního povolení vyjádřit.

A. Šubrt: „Projektové dokumentace jsou odevzdány a nyní putují po úřadech, ať už jde o hasiče, památkáře atd. Nechci se vymlouvat, chyba v té koordinaci se stala a důsledky padají na moji hlavu. Rozhodnutí správních orgánů budu samozřejmě respektovat.“

J.Roup: „Co se stalo s dřevěným obložením? Proč bylo odstraněno?“

Adam Šubrt: „Obložení a regál byly v dolní části napadeny plísní a červotočem. Problémem je také rozsáhlé zatékání do podlahy, které k devastaci dřevěných artefaktů přispělo. V druhém podlaží vše zůstalo tak, jak to bylo.“

Zástupce městských památkářů PhDr. Hynek Beneš mne ohledně informací odkázal na tiskovou mluvčí, uvedl však, že pokud by šlo o objekt v památkové zóně, jednalo by se o chráněnou vnější část domu. V případě, že je objekt památkou, tak jako v tomto případě, je chráněn jako celek.  

 

[bsa_pro_ad_space id=3]