[bsa_pro_ad_space id=7]

V pořadí již 480 setkání trutnovského klubu seniorů, které se konalo ve středu 4.10.2017 v malém sále Městského úřadu, bylo tentokrát zaměřeno na trutnovskou nemocnici. Pozvání seniorů totiž přijal současný ředitel nemocnice, MUDr. Martin Limburský.

Martin Limburský byl ředitelem trutnovské nemocnice již mezi lety 1996 a 2013 a ve funkci nahradil Ing. Jaroslava Kratochvíla, který vyhrál výběrové řízení, avšak zhruba po měsíci z vedení nemocnice odešel na vlastní žádost. Předchozí ředitel MUDr. Roman Koudele, který byl ve funkci tři roky, byl vedením holdingu odvolán.

Krajský náměstek pro zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar a MUDr. Martin Limburský

Ředitel nemocnice Limburský byl od počátku pod tlakem vedení odborů, které připomínaly jeho působení ve firmách, zabývajících se zdravotnictvím.

Sám Limburský na setkání v Klubu seniorů popsal, jakým způsobem k jeho angažmá v nemocnici došlo. Obrátil se na něj hejtman spolu s krajských náměstkem pro zdravotnictví, Ing. Alešem Cabicarem, zda by se neujmul vedení nemocnice a pomohl tak stabilizovat interpersonální klima, které bylo v nemocnici již delší dobu velmi špatné. Fakt, že Limburský v nemocnici působil již v minulosti a lidé jej znali a měli v jeho schopnosti důvěru, byl zřejmě i důvodem, proč o něj kraj tolik usiloval. To se ostatně potvrdilo při jeho nástupu, kdy se ostrý protest zástupců odborářů proti novému řediteli nesetkal s většinovým pochopením zaměstnanců a rozčarování neskrývali ani někteří z odborářů, kteří se necítili se stanovisky svých orgánů ztotožněni.

[related-post id=“8191″]

[related-post id=“8719″]

Mudr. Limburský výzvu přijal a podle jeho slov uvažoval o půlročním angažmá. Nakonec se vedení holdingu dohodlo s Limburským na zhruba rok a půl dlouhé misi, během které by měla být nemocnice stabilizována.

Limburský během besedy vyzdvihl potenciál trutnovské nemocnice, hlavně její hodnotu, která je v personálu, jenž v nemocnici každý den pomáhá lidem z širokého okolí. Připomenul, že to není vůbec jednoduché, vzhledem k současnému nedostatku pracovníků, jenž panuje ve zdravotnictví. Nemocnici chybí tak, jako v jiných nemocnicích, především lékaři.

„V poslední době jsme museli akutně řešit například dětské oddělení, kde se nám to snad podařilo, dále je to interní oddělení, kde opravdu těch lidí mnoho není a tam jsme museli také udělat opatření, aby došlo k personálnímu posílení.“

O něco lépe na tom je trutnovská nemocnice ohledně sester.

„Neříkám, že máme plno, ale požadovaný počet sester zhruba odpovídá.“ Uvedl Limburský.

Ředitel Limburský také zmínil neskutečnou administrativní zátěž, která se zvýšila především v souvislostí s kroky, jež měly vést k získání akreditace trutnovské nemocnice.

„Sami vidíte, jak okolo nás administrativa na všech úrovních narůstá. Ač je digitalizace a počítače, tak ty papíry se musí pořád vypisovat. Ve zdravotnictví je neskutečně velký objem toho, co všechno se musí psát.“ Uvedl ředitel Limburský k administrativní zátěži, která se na personál nemocnice valí. Zmínil také problémy v interpersonálních vztazích.

Ředitel také hovořil o dalších posilách, které do vedení nemocnice přišli spolu s ním. Jedná se zejména o technického náměstka, inženýra Kozáka

„Musím říct, že technické oddělení bylo opravdu v dezolátním stavu, nejsou připraveny akce které probíhají v nemocnici, spolupráce s krajem a holdingem byla minimální, takže holding a kraj nám vzal veškeré kompetence co se týká výstavby a technických služeb. To se nyní už mění a postupně přebíráme kompetence zpět.“
Dále ředitel zmínil novou hlavní sestru Terezu Dudáčkovou, ekonoma Ing. Fialu z nemocnice ve Vrchlabí, který se stal vedoucím ekonomického oddělení, primáře MUDr. Šimáka, jenž nyní vykonává funkci léčebně preventivního náměstka a MUDr. Kopeckou jako nového náměstka pro vzdělávání a vykazování lékařské péče. Samostatným oddělením se stala personalistika, jež je nově pod vedením Elišky Mikschové.

„Co se týká personálního oddělení, ohledně náboru lidí, tam to není úplně podle mých představ, tam se budou muset snažit trošku víc.“ Upozornil ředitel Limburský.

Limburský také zmínil očekávané stavební práce a nákup zdravotní techniky v řádu desítek milionů, což jsou investice, které již kraj schválil.

V debatě s účastníky besedy se řeč stočila také na nemocnici v Náchodě, která svým přeplácením lékařů komplikuje situaci v Trutnovské nemocnici.

„Dost dobře nepůsobí na naše zaměstnance, když nemocnice, která je zadlužená, a která se bude muset oddlužit, má průměrné platy lékařů mnohem vyšší, než má naše nemocnice. Co se týká lékařů, tak tam nemocnice v Náchodě v rámci holdingu vyčnívá. Já hodně komunikuji s panem inženýrem Cabicarem, který je radním pro zdravotnictví a mohu potvrdit, že se v té problematice celkem vyzná a ví, o co se jedná. Dělají se v tom kroky a je třeba přiznat, že v současné době začalo také lépe pracovat představenstvo holdingu, takže i tam je už nějaká odezva. Doufejme tedy, že k nějakým krokům dojde tak, aby se ty vztahy v rámci celého holdingu narovnaly.“ Řekl k problematice náchodských platů Limburský.

Reportáž České televize o problémech s nemocnicí v Náchodě

V rámci holdingu se chystá spojení nemocnic do jednoho velkého celku, který by se měl probudit k životu začátkem roku 2018.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Trutnovskou nemocnici nyní čeká poměrně náročné období, plné stavebních a organizačních činností a s tím spojených nezbytných přesunů oddělení, jak dočasných, tak trvalých. To vše si bude od vedení, jakož i od všech zaměstnanců žádat mnoho trpělivosti a pochopení. Snad se podaří řediteli Limburskému toto období zdárně nastartovat. Přínosy všech plánovaných změn budou jistě převládat nad ztrátami. Pro administrativu a celkové zjednodušení a zrychlení, by měla být také naprosto zásadní změna nemocničního počítačového systému, který je z hlediska dnešních nároků naprosto nevyhovující.

[bsa_pro_ad_space id=3]