Ztráty a nálezy – vyhlášení nálezů

Městu Trutnov, odboru majetku města, byly v době od 12.10.2016 do 01.11.2016 odevzdány následující movité věci, které byly nalezeny na území obce Trutnov a které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci ztracené:

 

Nález č. Datum nálezu Místo nálezu Nalezená věc
206/16 04.10.2016 Trutnov – Krakonošovo nám. dámská kabelka
209/16 bez uvedení Trutnov průkaz, karty a fotografie
210/16 16.10.2016 bez uvedení pánská peněženka
214/16 23.10.2016 Trutnov – ul. Procházkova svazek klíčků od motocyklu zn. BMW
218/16 30.10.2016 Trutnov – Šestidomí mobilní telefon zn. NOKIA

 

Podrobnější informace k nalezeným movitým věcem podá Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, odbor majetku města, oddělení správy a ochrany majetku, 4. patro, kancelář č. 423, p. Morávková, tel. 499 803 276. Zde se také může vlastník nalezené věci, nebo ten, kdo věc ztratil, o věc přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.

§ 1052 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.“ Odst. 2: „Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.“

Městský úřad Trutnov

Podobné články

Rvačka žen ve vinárně

3 roky publikováno