[bsa_pro_ad_space id=7]

Díky snaze informovat občany o své úloze v “kauze” Krkonošská obchodní zóna, se v diskusi na Facebookovém profilu Sdružení pro Trutnov odhodlal kandidát za toto sdružení Ing. arch. Martin Vokatý zveřejnit dosud neznámé informace. Diskusi najdete na Facebookovém profilu Sdružení pro Trutnov, nebo jako přehledné shrnutí v našem článku zde: Martin Vokatý o Trutnovských náhodách

Petr Sobotka (lídr kandidátky “Žít v Trutnově” ) na diskusní příspěvek Ing. Martina Vokatého zareagoval a my ho uvádíme v nezkrácené formě tak, jak byl umístěn na stránky Sdružení pro Trutnov. Pro přehlednost jsou citace Martina Vokatého podtržené:

Petr Sobotka
Petr Sobotka

„Pane radní, vaše odpověď mě skutečně překvapila, pro mě to znamená potvrzení toho, co tvrdíme od začátku a to, že za firmou Mapon a potažmo tedy za celou Krkonošskou obchodní zónou stojí Vokatý. Což vy sám ve své reakci přiznáváte – „akcionářem MAPONu jsem cca v roce 2010/2011 skutečně byl“. Nemyslím si, že by to z vaší strany byl náhlý záchvat pravdomluvnosti, ale spíš doznání ve chvíli, kdy si už informace o vašich akciích v Maponu lze dohledat, což jsme samozřejmě udělali. Naprosto nepochopitelná a nelogická je vaše věta „abych zamezil pomluvám a dohadům, které vy záměrně rozdmýcháváte“. Pomluva, kromě toho že je trestným činem, je záměrné uvádění nepravdy, vy sám teď přiznáváte, že od začátku říkáme pravdu a pak nás označujte za ty, kteří „záměrně rozdmychávají pomluvy“. Pokud to chcete shrnout, tak my tvrdíme od začátku, že jste byl anonymním akcionářem Maponu, vy nám to teď potvrzujete, ale osočujete nás z toho, že šíříme pomluvu, takže kdo je v tuto chvíli pomlouvačem?

 

Články věnující se tomuto tématu:

7 divných Trutnovských náhod

Martin Vokatý o Trutnovských náhodách

Ostatní vaše argumenty jsou snůškou nepravd či lží, polopravd nebo pouze vašich ničím nepodložených tvrzení, které nelze nijak ověřit a připomínají spíš ono plzákovské „zatloukat, zatloukat, zatloukat a když se na to přijde znovu zatloukat“.

Do druhé kategorie polopravd bych zařadil toto vaše tvrzení : „jak jste jistě prověřil, v té době jsem o nájemní smlouvě firmy MAPON nehlasoval ani v radě, ani v zastupitelstvu“ – máte totiž pravdu, že v zastupitelstvu jste proto nehlasoval, protože jste na tom zastupitelstvu ani nebyl. Podle zákona o konfliktu zájmů byste totiž dopředu musel oznámit, že jste v konfliktu zájmu a proto nehlasujete, což by upozornilo na to, že pravděpodobně budete anonymním akcionářem Maponu. V době, kdy se hlasovalo o nájemní smlouvě Maponu, měla vaše radniční koalice, tedy Sdružení pro Trutnov, ODS a Volba pro město v zastupitelstvu pohodlnou nadpoloviční většinu, takže jste si mohl dovolit nechat za sebe hlasovat jiné.

Do kategorie ničím nepodložených tvrzení spadá:

„Akcionářem MAPONu jsem … skutečně byl a to z jednoduchého důvodu, protože cílový majitel společnosti (CPI) trval na tom, že příprava pozemku, včetně odkupu příslušných pozemků od společnosti ARKADIA bude vyřízena před jejich účastí na tom vlastním projektu“. Toto vaše tvrzení by mohlo být i pravdou, ale v tuto chvíli záleží pouze na tom, jestli vám důvěřovat, nebo ne. Důvěra ovšem vzniká tam, kde se nic neskrývá, pokud jste tedy svou „dobrou myšlenku“ zabalil do netransparentního jednání a schoval jste se do ulity anonymního akcionáře, kdo myslíte, že vám nyní uvěří, že jste to vlastně myslel dobře a jednal pro dobro a blaho občanů města? Pokud to tak skutečně bylo, měl jste to říci dopředu a transparentně a ne to tímto způsobem nyní obhajovat. On je totiž možný ještě jiný výklad. V době kdy jste byl držitelem anonymních akcií Maponu, jste totiž nemohl tušit, že tento zákon bude pozměněn, mohl jste doufat, že anonymní akcie zrušeny nebudou a že vám celý „obchod“ projde a v době kdy se zákon měnil, jste akcie rychle převedl na někoho jiného. Vy říkáte to první, já si myslím to druhé, rozsoudit nás může pouze pozorný čtenář nebo volič.

 

Zřejmou nepravdou je vaše naprosto nelogické tvrzení:

Ing. Martin Vokatý
Ing. Martin Vokatý

„O čtvrté „náhodě“ nic nevím, ale pravděpodobně si ČT udělala sama analýzu právního stavu věci a usoudila, že je to spíše „bouře ve sklenici vody“, než problém hodný pozornosti“. Argument, který předkládáte, totiž souvisí s našim úplně prvním tvrzením, České televizi jsme totiž z veřejně dostupných zdrojů dokládali, že pravděpodobně vy budete anonymním akcionářem Maponu. Redaktor České televize Václav Svoboda věděl, že doložit naše tvrzení legální cestou nemůže, takže reportáž natočil pouze o tom, že konflikt zájmů spatřujeme v tom, že vy jako radní projektujete městskou obchodní zónu. V reportáži jste sám odpovídal, takže je s podivem, že si ji nepamatujete. Nyní sám přiznáváte, že jste byl anonymním akcionářem Maponu, takže je víc než zřejmé že celá kauza nebyla „bouře ve sklenici vody“, ale našim pravdivým tvrzením, které jsme tou dobou nemohli prokázat. Pokud mi váš správce facebookových stránek dovolí, můžu vám reportáž připojit na stránky, abyste si mohl ověřit moje tvrzení.

S dalším vašim tvrzením „Pátá „náhoda“ byla věcí zastupitelstva města a na rozdíl od Vás se domnívám, že město by takovéto projekty mělo co nejvíce podporovat.“ bych polemizoval víc než ostře. Jednak ze zahraničních analýz jasně vyplývá, že na jedno místo vzniklé u nadnárodního řetězce typu Tesco a Obi, zaniknou dvě pracovní místa u místních obchodníků. Takže díky vašemu „projektu“ pracovních míst spíš ubylo a navíc jste místním podnikatelům přivedli silnou konkurenci. To, že na tomto tvrzení něco je, ukazují statistiky nezaměstnanosti, kdy Trutnov je městem s nejvyšší nezaměstnaností v Královéhradeckém kraji. A co je na celé věci ještě víc zarážející je, že o tomto rozhodlo mimořádné zastupitelstvo narychlo svolané uprostřed prázdnin, kdy jsou na dovolených nejen trutnovští zastupitelé, ale i občané, kteří se o věci veřejné zajímají. Na zastupitelstvu byla projednána několikamilionová sleva Maponu, na pozemky v obchodní zóně Krkonošská, s odůvodněním, že je potřebuje ABB, jinak by z města odešlo. Již na samotném zastupitelstvu zaznělo, že slevu dostane Mapon, ale že ABB o prodeji pozemků s touto firmou nejedná, že jedná s firmou Nymphia, které Mapon tyto pozemky prodá. Jinými slovy – občané Trutnova dají slevu firmě Mapon, aby ta nechala vydělat firmě Nymphia, přičemž jediným akcionářem této firmy je Mgr. Kučera, ke kterému se tímto dostáváme.

 

To, že Mgr. Daniel Kučera je vašim spolužákem z vrchlabského sportovního gymplu, je jediná informace, kterou nemám potvrzenou a pokud jsem vám tím způsobil nějaké příkoří, tak se za něj omlouvám. Rozhodně však nelze popřít, že s ním vlastníte, nebo jste vlastnil několik jiných developerských firem. Tvrzení „skutečně jsem mu o developerské příležitosti v Trutnově řekl a on se jí chopil“ je vzhledem k výše uvedenému spíš pokusem o špatný vtip. Rozhodně nemůžu souhlasit s tím, co říkáte: „Míchat to s ostatními obchodními aktivitami je trochu zavádějící“. To, že trutnovské zastupitelstvo, kterého jste členem, poskytne slevu v řádu několika milionů soukromé společnosti, ve které jste byl anonymním akcionářem, ta to pak prodá společnosti kterou vlastní váš společník a ta to prodá ABB je totiž skutečnost, která by mohla a měla zajímat orgány činné v trestním řízení.

Argument, který uvádíte jako poslední: „znalecké posudky zpracovávané opozicí neporovnávaly porovnatelné. Pletly si zasíťované pozemky s nezasíťovanými…“ skutečně posoudit neumím, neb jsem jejich znalecký posudek neviděl a pevně doufám, že jej během několika dnů opozice zveřejní, abychom nemuseli pouze spekulovat.

Sečteno a podtrženo: k celé této kauze musím uvést, že nejsem právník ani soudní znalec, vystudoval jsem politologii, která má k celé problematice dál než vaše profese, domnívám se však, že na posouzení celé kauzy stačí zdravý selský rozum. Ten mně říká, že je zvláštní, že se celým případem doposud nezabývají organy činné v trestním řízení. Pokud je to nezajímá, pak doufám, že vám účet vystaví voliči v blížících se komunálních volbách. Snad je „nepřeválcuje“ množství vašich billboardů, inzerce a vylepených plakátů. Inu když někdo investuje do předvolební kampaně tolik peněz co vy, je podezřelý z toho kde na ně vzal, jestli to je z provize z veřejných zakázek nechť posoudí někdo jiný. Budu doufat, že jsou věci, které se za peníze koupit nedají, těmi věcmi jsou pro mě čistá minulost a morální bezúhonnost.

Mgr. Petr Sobotka

t. č. lídr kandidátky „Žít v Trutnově“

PS: Vaše nabídka „případně mě příště před sepsáním těchto pomluv a polopravd neváhejte kontaktovat  Rád Vám to blíže vysvětlím.“ by mě přišla zajímavá před třemi lety, teď už ne.“

[bsa_pro_ad_space id=8]

Konec diskusního příspěvku, uveřejněného na Facebookovém profilu Sdružení pro Trutnov.

 

Časté odsudky sociálních sítí a zejména pak Facebooku, které občas zaznívají jsou, jak je vidět na tomto případě, liché. Zvláště v případě diskusí s politickými představiteli se taková forma komunikace ukazuje jako efektivní. Může být přínosem jak pro politické strany a sdružení, tak pro voliče, kteří mají všetečné otázky. Konečný závěr si už samozřejmě musí každý čtenář udělat sám.

Pokud bude Ing. arch. Martin Vokatý v diskusi pokračovat, rádi vás o tom budeme informovat. Na samotném profilu Sdružení pro Trutnov by mohly uvedené otázky a odpovědi snadno zapadnout.

[bsa_pro_ad_space id=3]