[bsa_pro_ad_space id=7]

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA v roce 2017 se koná v pondělí 11. prosince 2017 od 16:00 v malém sálu Městského úřadu Trutnov.

PROGRAM

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3a) Rozpočet města na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 4 3b) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 3c) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023
4. Majetek města
5. Dotace
6. Oprava podloubí v MPZ Trutnov – dotace soukromým vlastníkům – změna
7. Dětské hřiště v kempu „Dolce“ Trutnov
8. Stacionární měření rychlosti – Mladé Buky
9. Dodatek č. 13 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v T rutnově
10. Provozování MHD v letech 2018-2027
11. Sociální služby – investiční dotace z rozpočtu na rok 2017
12. Změna názvu a sídla ZŠ Voletiny
13. Návrh obecně závazné vyhlášky – školské obvody vybraných ZŠ s některými obcemi
14. Obecně závazná vyhláška č. 6/2017
15. Plánovací smlouvy
16. INGENIRING KRKONOŠE, a. s. – vypořádání náhrady škody
17. Odměňování členů Zastupitelstva města Trutnova
18. Kontrolní výbor – zápisy o výsledku kontrol za 2. pololetí 2017
19. Různé
20. Závěr

Zasedání zastupitelstva města je veřejné a je z něho pořizován zvukový záznam.
Podrobný program a materiály k projednávaným bodům jsou od středy 06.12.2017 ke stažení na webových stránkách města Trutnova a k nahlédnutí v Inforecepci MěÚ.

[related-post id=“2499″]
[related-post id=“8647″]

[bsa_pro_ad_space id=3]