yco Electronics EC Trutnov pokuta
[bsa_pro_ad_space id=7]

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

Firma, která vyrábí elektrotechnické součástky a systémy, ve své trutnovské provozovně nedodržovala zákonné předpisy při nakládání s odpady, včetně nebezpečných.

Společnost jako původce odpadů shromažďovala některé odpady bez důsledného třídění. Do stejných nádob ukládala jak nebezpečné odpady z výroby (respirátory, sorbenty), tak běžné odpady kategorie ostatní, které by při lepším nakládání s nimi bylo možné ještě využít. „Přitom základní zákonnou povinností původce odpadů je třídit. Kvůli nedodržování předpisů došlo k tomu, že i dále využitelné odpady jako třeba papír, kovy či plasty, byly znečištěny příměsí nebezpečných odpadů. Tím se z nich fakticky nebezpečné odpady i staly,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Inspektoři zároveň zjistili, že některé nebezpečné odpady nebyly označeny a místa, kde se s nimi nakládalo, nebyla opatřena takzvanými identifikačními listy nebezpečných odpadů. Ty udávají, o jaké odpady jde a jak se s nimi má z bezpečnostního hlediska zacházet – například které ochranné pomůcky používat při kontaktu s těmito látkami nebo jak se chovat v případě, že se látky vznítí.

Při kontrole přišli inspektoři také na chyby ve vedení evidence odpadů a na nesrovnalosti ve zpracování ročních hlášení o odpadech. „Za všechna uvedená pochybení jsme firmě Tyco Electronics EC Trutnov uložili pokutu 150 tisíc korun. Firma se proti sankci neodvolala a pokuta tak nabyla právní moci,“ dodal Trávníček.

TZ cizp.cz/r

[bsa_pro_ad_space id=3]