[bsa_pro_ad_space id=7]

Areál PKS Bojiště jde do pronájmu společnosti Bojiště s.r.o.

Město Trutnov zveřejnilo na svých stránkách záměr města pronajmout Areál PKS Bojiště společnosti Bojiště s.r.o. Nájemní smlouva by měla být uzavřena na dobu určitou 10 let.

Jedná se o pronájem pozemků v celkové výměře 31 724 m2.

Po dobu vyvěšení, tj. do 9. 2. 2018, je možné dávat nabídky, připomínky a námitky.

Jednatelem společnosti Bojiště s.r.o. je Roman Dorňák, který dříve provozoval hudební klub Kabinet. Členem dozorčí rady je Daniel Rektořík a Mgr. Tomáš Hendrych, který má ve společnosti zřejmě zastupovat zájmy města Trutnov.

Nová etapa Areálu PKS Bojiště by měla začít dvacet let od posledního výběrového řízení, které město na pronájem areálu vyhlásilo v roce 1997.

Redaktor Krkonošských novin tehdy napsal článek „Bude přírodní kulturní areál Na Bojišti opět sloužit obyvatelům města častěji než jedenkrát za rok?“.

„V termínu pro přijímání nabídek se přihlásili celkem tři zájemci. Těmi jsou skupina podnikatelů zastoupená Petrem Šošovičkou z Mladých Buků, dále firma Interio – n, s.r.o., zastoupená panem Nývltem a dále Geronimo agency s Martinem Věchetem. Po termínu došla ještě přihláška od M. Syrovátky z Mladých Buků.

Prvním a zároveň posledním nájemcem areálu byl Jakub Daniel, který však neplnil smluvní podmínky, a proto s ním byl nájemní vztah ukončen.

… Pro sjednání pronájmu byly stanoveny určité zásady, které budou pro nového nájemce závazné. Například bude povinen areál dvakrát ročně bezplatně poskytovat pro akce pořádané městem či v jeho spolupráci. Zároveň bude muset ve vlastní režii v letních měsících provozovat kino, a to minimálně jedenkrát týdně.

Mezi další podmínky patří zajištění úklidu a údržby, hrazení provozních nákladů, zajištění odvozu odpadků, pojištění pronájmu a podobné.

… Značný důraz je ze strany městského úřadu kladen na to, aby Bojiště sloužilo jako středisko kulturního dění, což musí každý z účastníků výběrového řízení ve svém návrhu přesně specifikovat.

… Z hlediska obyvatel okresního města je vidina nějaké konkrétní činnosti v chátrajícím areálu jistě vítána. Vždyť jedinou větší akcí za poslední roky je zde pořádání rockového Open Air Music Festivalu, který přestože je v České republice svého druhu největší, manko celoroční nečinnosti nedožene.

… Ať vyhraje kdokoliv, lze doufat, že pronajímatelé budou striktně trvat na dodržování podmínek a lidé tak budou mít možnost zavítat na Bojiště častěji“ (konec citace).

Nakolik se podařilo splnit naděje, které tehdejší veřejnost vkládala do nového nájemce, musí posoudit každý sám, nicméně vedení města bylo podle vyjádření tehdejší tiskové mluvčí s provozovatelem spokojeno.

[su_carousel source=“media: 9849,9850,9851,9852,9853,9854,9855,9856,9857,9858,9859,9860,9861″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ scroll=“2″ title=“no“ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 5409,5410,5411,5412,5413″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ title=“no“ autoplay=“100″ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 5347,5348″ link=“lightbox“ target=“blank“ width=“340″ height=“400″ items=“2″ title=“no“ autoplay=“120″ speed=“3000″][su_carousel source=“media: 3451,3452,3453″ link=“lightbox“ width=“360″ height=“400″ items=“2″ scroll=“2″ title=“no“ mousewheel=“no“][/su_carousel]

„Podmínky nájemní smlouvy jsou plněny, nájemce každoročně předkládá městu roční plány oprav a investic, které jsou po projednání a schválení realizovány. Sjednané nájemné je v podstatě reinvestováno zpět do areálu, zásadní změna jeho podoby, která by umožnila širší využívání v průběhu celého roku, by však vyžadovala jednorázovou investici o několik řádů vyšší,“ uvedla pro Trutnovák tehdejší mluvčí města Trutnov Ing. Svobodová.

Když před rokem skončil nájem areálu dosavadnímu nájemci, město Trutnov vyzvalo širokou veřejnost k podání návrhů, jak dál naložit s s Bojištěm. Nic převratného se však zjistit nepodařilo. Dorazilo šest návrhů, přičemž převažovala řešení na vybudování místa k relaxaci pro rodiny s dětmi.

„Mezi návrhy jsme nenašli nic zásadně originálního či výjimečného. Autoři čtyř nejpropracovanějších i přesto získali finanční odměnu,“ uvedl vloni místostarosta Tomáš Hendrych.

[bsa_pro_ad_space id=8]

 

Nový nájemce očekává od města investice do zdevastovaného areálu. Místo by se poté mělo stát více využívané pro pořádání nejrůznějších kulturně-společenských akcí.

Bude se opět konat po jednoroční pauze Open Air Trutnov?

Minulý rok se festival Open Air Trutnov nekonal, pořadatelé si dali pauzu. Zda uspořádají festival v tomto roce, však zatím nikdo neví. Smlouvu s městem totiž ještě nepodepsali.

„Na konci roku 2017 schválila rada města pronájem areálu Bojiště společnosti Geronimo. V případě uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu bude tato povinnost převedena na nového nájemce. To jsme společnosti Geronimo oznámili, ovšem z jejich strany jsme zatím neobdrželi žádnou reakci. Tudíž smlouva zatím uzavřena není.“ Informovala Trutnovak.cz tisková mluvčí města Trutnova Mgr. M. Dědková.

 

[bsa_pro_ad_space id=3]