Beseda s ředitelem nemocnice MUDr. Limburským

Klub seniorů Trutnov zve zájemce na své 480. zasedání, jehož hlavním hostem bude ředitel Oblastní nemocnice v Trutnově MUDr. Martin Limburský.

Ten seznámí přítomné se současnou situací v nemocnici, s plány do budoucna a zodpoví jejich případné dotazy.

„O dění v této nemocnici kolovalo během posledního roku mnoho různých zpráv, často i nepravdivých. Máte-li zájem znát pravdu, přijďte.“ Zve všechny zájemce předseda Klubu seniorů Miroslav Šafařík.

Akce se odehraje v malém sálu Městského úřadu v Trutnově dne 4. října v 15:00 hodin.

Na minulém setkání byl pod palbou otázek první náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, který má na starosti oblast dopravy a silničního hospodářství.