Technické služby Trutnov s.r.o. zajišťují svoz biomasy, tzn. čerstvě posekané trávy, drobných větviček z keřů, listí, pilin, hoblin, kůry (nepatří sem zemina, kamení, cihly, stavební materiál, sklo, baterie, plasty, plechovky, zbytky masa a kostí, popel, velké větve stromů).

Svoz je prováděn pravidelně každé pondělí mezi 6:00 a 17:00 (v případě, že výjde na pondělí svátek, náhradní svoz je v úterý). Technické služby Trutnov s.r.o. sváží biomasu pouze ve vlastních obalech vydaných společností. Tyto vaky je možné koupit v Technických službách Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3.

Reklama

V poslední době však čím dál více lidí do biovaků dává odpad, který tam nepatří, nebo jej dávají mimo biovak a znečišťují tím veřejné prostranství.

Technické služby upozorňují, že pokud se během svozu zjistí, že se v biovaku nachází něco, co do něho nepatří, nebude odpad odvezen. Na poštovní schránku nebo k vaku bude umístěn lísteček s odůvodněním, proč nebyl odpad odvezen.

Co do biovaků patří: čerstvě posekaná tráva, drobné větvičky z keřů, listí, piliny, hobliny a kůry.

Reklama

Co do biovaků nepatří: zemina, kamení, cihly, stavební materiál, sklo, baterie, plasty, plechovky, zbytky masa a kostí, popel, velké větve stromů (je třeba odvézt na sběrný dvůr).

 

96 clicks
97 clicks