Kraj ruší tendr na výstavbu laboratoří v trutnovské nemocnici. Předložené nabídky nesplnily podmínky

Výstavba konsolidovaných laboratoří a transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov se opozdí. Důvodem je zrušení tendru na stavební práce, který kraj vypsal koncem září loňského roku. Nabídku předložily tři stavební firmy, z nichž dvě výrazně překročily maximální cenu, třetí nesplnila stanovené podmínky účasti. Rada Královéhradeckého kraje dnes odsouhlasila zrušení tendru. Nový tendr kraj plánuje vypsat co nejdříve.

„Ve lhůtě pro podání nabídek jsme obdrželi celkem tři nabídky. Dvě nabídky byly vyloučeny z důvodu překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která byla zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou,“ informoval Václav Řehoř, krajský radní pro oblast investic. Předpokládanou hodnotu stavebních prací kraj stanovil na 164 350 720 Kč bez DPH.

„Třetí předložená nabídka nesplnila všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti a i přes žádost o doplnění tyto údaje účastník nedoplnil. Všichni tři účastníci byli vyloučeni. Proti tomuto rozhodnutí žádný z nich nepodal námitku,“ doplnil radní Řehoř s tím, že v zadávacím řízení nezbyl žádný účastník a jedinou možností je tendr na stavební práce zrušit.

Kraj zrušený tendr vyhodnotí a poté vypíše nový. Prostředky, které již dříve schválili krajští zastupitelé, zůstávají. Na celou přestavbu trutnovských laboratoří včetně dodávky zdravotnických technologií se počítá s investicemi ve výši 265 milionů korun. Pro tyto účely vyčlenil kraj prostředky z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v odvětví zdravotnictví.

tz/KHK