Město Trutnov opravilo vodní nádrž ve Studenci

Oprava nádrže ve Studenci vyšla celkem na 240.790 Kč, z toho dvě třetiny pokryla dotace z Královéhradeckého kraje, a to ve výši 160.000 Kč.

Město Trutnov opravilo vodní nádrž ve Studenci

http://www.trutnovak.cz/wp-content/uploads/2016/11/studenec-1.jpg

Trutnov, 15.11.2016 – Vodní nádrž ve Studenci se dočkala opravy. Město Trutnov na ni získalo dotaci z programu Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží. Špatný technický stav nádrže již dlouhou dobu vyžadoval zásah. „Opravu nádrže, která stála celkem 240.790 Kč, jsme realizovali letos v září, aby s příchodem zimy bylo vše hotové,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Studenec-nadrz-regeneraceMěsto Trutnov realizovalo během měsíce září opravu umělé vodní nádrže ve Studenci, která má rozlohu 564 m2. „Nádrž byla odbahněna, vyčištěna a boční stěny byly zpevněny novou kamennou rovnaninou,“ dodává Ivan Adamec. Oprava nádrže vyšla celkem na 240.790 Kč, z toho dvě třetiny pokryla dotace, a to ve výši 160.000 Kč. Práce provedla firma Kampa Marynka, s. r. o.

Kolem nádrže byly umístěny dvě lavičky, a tak může sloužit jako odpočinkové místo pro pěší a cykloturisty. Dále bude sloužit jako zásobárna vody pro hasiče. „Najde se zde i sportovní využití. Jak vím, tak v zimě, když voda zamrzne, sem chodí místní lidé bruslit,“ říká Ivan Adamec.
Cílem projektu byla realizace opatření vedoucího k posílení retenčních a akumulačních schopností krajiny, a tím zlepšení stavu životního prostředí. „Dbáme na kvalitu života i v našich integrovaných obcích, proto řadu investičních akcí realizujeme právě v nich. Jsou totiž důležitou součástí města Trutnova,“ dodává trutnovský starosta.

tz/md