Obáváte se o své zdraví nebo o zdraví Vašeho blízkého, který žije osaměle? V případě nenadálé krizové situace může být životně důležité zajistit rychlou pomoc. Takovou pomoc nabízí tísňová péče.

Tísňová péče je komplexní terénní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů a osob se zdravotním postižením.

Tato služba nabízí zajištění rychlé pomoci v nenadálých krizových situacích, např. při pádu, nevolnosti, kolapsu či při zhoršení zdravotního stavu. V kombinaci s jinými terénními sociálními službami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a oddaluje tak nutnost jejich umístění např. do domova pro seniory.

V případě krizové situace klient pouze stiskne SOS tlačítko na zařízení, které u sebe stále nosí (podle dodavatele služby se může jednat o přístroj velikosti „krabičky od zápalek“ se zavěšením na krk uživatele nebo přístroj typu hodinek). Uvedená zařízení jsou v provozu 24 hodin denně, uživatel je tedy v nepřetržitém kontaktu s odborným personálem či rodinnými příslušníky, případně sousedy. Úkolem odborného personálu je vyhodnocení a následné řešení vzniklé situace. V případě přímého ohrožení životních funkcí přivolá odborný pracovník nebo člen rodiny (soused) záchrannou službu. Tísňová péče však nenahrazuje pečovatelskou službu ani není určena k zajišťování řemeslných oprav v bytě apod., ale chrání zdraví a život člověka v domácím prostředí.

Náklady spojené s využíváním této sociální služby zahrnují jednorázový poplatek a měsíční paušál (obojí může být u jednotlivých poskytovatelů v různé výši).

„Tohle je výborná a potřebná služba,“ říká radní města Trutnov MUDr. Silvie Šidáková. „Při zkoumání možností různých zařízení od různých provozovatelů je dobré zdůraznit, že na rozdíl od například ‚telefonů pro seniory‘, které mají také SOS tlačítko napojené na nějakého rodinného příslušníka, se u této služby užívají v některých případech zařízení s minigyroskopem, který reaguje na změnu polohy seniora, takže třeba při pádu (náhlé bezvědomí, mdloba) dojde k aktivaci přivolání pomoci i bez stisknutého tlačítka. Služba umožňuje seniorům žít v domácím prostředí beze strachu a v bezpečí blízké pomoci,“ uzavírá MUDr. Šidáková.

V případě předběžného zájmu o službu tísňové péče mohou zájemci vyplnit krátký dotazník.

Dotazník bude sloužit jako podklad pro zjištění zájmu o službu tísňové péče mezi obyvateli Trutnova a zjištěné informace budou využity při výběru poskytovatele této služby.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte pracovníky úřadu města Trutnov: Mgr. Petra Junková, tel. 499 803 143, Bc. Olga Tomešová, tel. 499 803 141 (obě kancelář č. 122), Bc. Lenka Hubková, tel. 499 803 147 (kancelář č. 128), nebo Bc. Helena Kubíčková, tel. 499 803 328 (kancelář č. 127).