[bsa_pro_ad_space id=7]

Ohledně aktivity Josefa Čepelky ze Lhoty, o které Trutnovák informoval zhruba před měsícem, toho mnoho nového není.

„Naplnil se nejhorší scénář pro Čížkovy kameny a je s podivem, že si to lidé nechají líbit.“  Tak začínal dopis zastupitelům, který jim před měsícem Josef Čepelka odeslal. V dopise popisoval svou nespokojenost se současným stavem okolo trailových tras na Čížkových kamenech. Po městu žádal zastavení dotací pro spolek trailistů, kteří budují v lese své tratě, které podle jeho názoru poškozují přírodu a znepříjemňují lidem ve Lhotě život.

[related-post id=“8412″]

„Nyní děláte neodpustitelné chyby, za které vás budou další generace proklínat. Zastavte to drancování, dokud je čas! Nedělejte nám z Čížkových kamenů disneyland! Neničte, co generace našich předků chránily!“  psal tehdy v emotivně laděné výzvě všem zastupitelům.

V reakci na dopis Josefa Čepelky Jan Reil (předseda spolku Trutnov trails) rozporoval některá tvrzení z dopisu.
“Není pravda, že by traily zabraly turistické trasy, drtivá většina tras vede buď po starých loveckých chodnících, nebo byla nově zbudována uprostřed lesů, kam běžný turista nikdy nevstoupil. Není pravda, že traily vedou kolem krmelců, v několika případech jsme se i vyhnuli posedům a jednou na popud pana Diviše i přemístili a přebudovali trasu.”
Uvedl Reil ve své reakci. Popřel, že by spolek dostal nějakou pokutu a porušoval lesní či jakékoliv další zákony.
“Traily jsou budovány se souhlasem vlastníků lesů nejen městských, ale i státních a soukromých, vyjadřovaly se k němu orgány ochrany ŽP. Na sklonku loňského roku byla zpracována expertiza Agentury ochrany přírody a krajiny o nás a bez nás a neshledala žádné závažné dopady na ŽP. Traily jsou budovány co nejšetrněji, podle lety prověřené metodiky. Počet stromů, které musely ustoupit stavbě tratí, spočítám na prstech jedné ruky.” Říká dále předseda spolku a upozorňuje na fakt, že na výjezdech z trailů na lesní cesty jsou zpomalovací retardéry a další výstražné značky.

[related-post id=“8434″]

Snaha omezit provoz Trutnovského Trailu pokračovala a  Josef Čepelka inicioval podpisovou akci na záchranu Čížkových kamenů. Koncem srpna na podatelnu odevzdal podpisové archy, obrazovou fotodokumentaci a průvodní dopis starostovi a všem zastupitelům.

Za občany Lhoty a okolí, kteří podpořili aktivitu “Zachraňme Čížkovy kameny”, požadoval Josef Čepelka zastavení dotací pro Trutnovský Trail. Petice ovšem nesplňovala potřebné náležitosti, takže byla vrácena podavateli k doplnění.

„Podle petičního práva má občan pod obsahem petice uvést své jméno, příjmení a adresu. Nestačilo jim, že jsem ke každému podpisu dopsal obec. Město nám na to dalo šibeniční termín 7 pracovních dní od doručení, tzn. příští úterý 19.9.2017.“ Uvedl na svých FB stránkách Josef Čepelka.

Trutnovák oslovil všechny zastupitele Trutnova, zda by mohli k situaci okolo Čížkových kamenů vyjádřit své stanovisko. Někteří z nich tuto možnost využili.

“Čížkovy kameny jsou hodně nešťastná událost. Hovořil jsem o tom s panem starostou. Chci si vytvořit vyvážený pohled na celou věc a tak jsem se spojil s panem Čepelkou. Požádal jsem jej společně s kolegou Petrem Ondráškem o schůzku.” Říká Jiří Šedivec (ANO 2011) a pokračuje: “Mně osobně ten projekt z principu neuráží. Možná proto, že jsem poznal skvělou partu co pořádala cyklozávody, účastnil se toho a zažil příkladný přístup k přírodě. Poznal jsem také lidi co to dělají a další co sjíždějí traily v jiných lokalitách, to u nás byly ještě v plenkách. Traily obecně jsou unikátní záležitostí a jdou ve větším měřítku realizovat jen málokde. Tady se sešly podmínky a nadšenci. Při ujišťování TT, že mají vypořádané spory se Lhotou jsem se rozhodl to posunout dále a podpořit i při hlasování o finanční podpoře. Situace která se nyní okolo toho tématu vynořila mne mrzí, ale ještě stále věřím že k nějaké dohodě dojde. Teď mám trochu pocit, že si obě strany toho sporu jedou to své a pravda bude někde uprostřed.” Uzavírá zastupitel Šedivec.

“Myslím si, že se uvedená záležitost zbytečně vyhrocuje. Vnímán trutnovské trailisty jako skupinu nadšenců, kteří se ve volném čase věnují něčemu, co má pro místní region vysoký a pozitivní potenciál. Oceňuji, že trailisté své trasy vytvořili ve spolupráci s Městem Trutnov a dle mých informací mají svou výstavbu podloženou schválenou dokumentací.” Říká další zastupitel a radní města Trutnov, Mgr. Petr Hořčička. (Sdružení pro Trutnov) “Nemám důvod se vyjadřovat k aktivitám strany, která je proti Trutnov Trails. To, co jsem četl, mi připadá hrubé, manipulativní a neseriózní. Má-li někdo nějaké připomínky k plánované výstavbě, měl by je zveřejňovat ještě před začátkem budování tras. A nikoli až v době, kdy byla trailistům poskytnuta od města podpora. Komunikace pana Rejla mi vždy připadala profesionální a svrchovaně konstruktivní. Rád se příležitostně svezu po jednotlivých trailech. Kéž bychom měli v Trutnově více takových lidí, kteří pro ostatní vytvářejí podmínky pro zajímavé využití volného času.” Shrnul svůj postoj zastupitel Hořčička.

Zastupitelka a radní města Trutnova, MUDr. Silvie Šidáková (TOP 09), situaci vidí podobně: “Projekt Trutnov Trails se mi zdá dobrý jak ve smyslu podpory volnočasových sportovních aktivit, tak ve vhodném způsobu, jak v trutnovské lokalitě podpořit turismus. Samozřejmostí při schvalování takovýchto projektů je splnění všech podmínek, které zákon pro stavbu takovýchto tras stanovuje. Podle mých informací o informační schůzce s občany Lhoty, kde byl projekt představen, nebyly ze strany obyvatelů Lhoty vzneseny nějaké zásadní námitky. Proto jsem projekt na zastupitelstvu podpořila. Iniciativu p.Čepelky bedlivě sleduji. Zdá se mi zásadní, aby byl dodržován schválený projekt a dohodnuté parametry tras. Pro zdárný posun kupředu v tomto sporu se mi zdá nejdůležitější začít konstruktivně komunikovat a najít společný kompromis, který by vyhověl potřebám tralistů, a zárověň omezil dopady na přírodu a život občanů Lhoty na co nejmenší míru.” Uzavírá Šidáková.

Spolek Biokontakt se zabývá monitorováním zásahů do přírody na Trutnovsku dlouhodobě. Jeho předseda Mgr. Martin Just nám k tomu řekl: “Náš spolek byl přihlášen do řízení, která předcházela vybudování trailů. Mám k dispozici i vyjádření lesníků apod. Protože nápadité aktivity (zvláště outdoorové) podporujeme a vítáme (pokud nejsou v rozporu s něčím jiným důležitým) a vyjádření byla v celku pozitivní, neměli jsme námitek. Už i proto, že bylo uvedeno, že se provoz bude monitorovat a vyhodnocovat.” Říká Just a doporučuje pro případ, že se občanům zdá, že s traily není něco v pořádku, konzultovat situaci s jinými zřizovateli „cyklo sjezdů“ a zadání posudku vlivu na životní prostředí znalci.

Na dnešním jednání zastupitelstva se v rozpravě k celé kauze “Čížkovy kameny” vyjádřil také starosta města Mgr. Adamec.

[su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/PmHNAYB_B60″ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ rel=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“][su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/vC7joyIPK-I“ width=“700″ autohide=“no“ showinfo=“no“ modestbranding=“yes“ theme=“light“]Video[/su_youtube_advanced]

Ten uvedl, že pokud dorazí petice podle všech náležitostí, rada se jí bude zabývat. Inspekce životního prostředí již situaci na Čížkových kamenech prověřovala, avšak žádné pochybení neshledala. Uvedl také, že na příští jednání rady města jsou trailisti pozváni, aby radě podrobněji představili svou představu o budování dalších tras.

 

[bsa_pro_ad_space id=3]