[bsa_pro_ad_space id=7]

Zastupitelé budou jednat o povinné deratizaci

Trutnov, 23.10.2017 – V souvislosti s nahlášením zvýšeného výskytu potkana obecného v Trutnově bude městské zastupitelstvo projednávat vydání obecně závazné vyhlášky o povinné deratizaci města. Jde zejména o části Vnitřní Město a Horní Staré Město.

Během posledních několika měsíců byl ve dvou městských částech Trutnova, ve Vnitřním Městě a Horním Starém Městě, nahlášen zvýšený výskyt potkana obecného (Rattus norvegicus). „Při prokazatelném přemnožení může obec nařídit provedení speciální ochranné deratizace, a to vydáním obecně závazné vyhlášky. Její návrh budeme projednávat v pondělí 11. prosince 2017 na městském zastupitelstvu,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Deratizace je dle zákona dělena na běžnou a speciální ochrannou deratizaci. Běžnou ochrannou deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. „Speciální ochrannou deratizací se rozumí odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů,“ vysvětluje Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov. Tuto deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba podnikající i každá právnická osoba. U obytných místností, pobytových místností a nebytových prostor sloužících k podnikání deratizaci zajistí vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

Při schválení vyhlášky bude termín celoplošné deratizace stanoven na jarní měsíce. Oprávnění k provádění speciální ochranné deratizace mají dle zákona pouze odborníci s osvědčením. Náklady nesou majitelé nemovitostí. „Už nyní však mohou naši občané podniknout kroky k prevenci zvyšování počtu potkanů,“ vysvětluje trutnovský starosta a dodává, že „lidé by měli zamezit přístup k potravě hlodavců, zejména vyspravit kanalizační přípojky, aby potkani neměli přístup do potrubí a šachet. Zde pak nacházejí zbytky jídla splachované do WC. Dále by měli zabezpečit popelnice a kontejnery.“ Jde o nejčastější zdroje potravy pro hlodavce, kteří se pak v těchto lokalitách soustřeďují, množí a vytvářejí si cíleně přístupy do kanalizační sítě.

TZ/MD

[bsa_pro_ad_space id=3]