Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. jako jediný akcionář krajských nemocnic vypsal výběrové řízení na člena představenstva Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Důvodem je odchod stávajícího předsedy představenstva MUDr. Martina Limburského, který na vlastní žádost své působení jako ředitel nemocnice ukončuje. Lhůta pro podání přihlášek je 19. března 2018 s předpo­kládaným nástupem od 1. května 2018

MUDr. Martin Limburský byl do funkce jmenován 17. července 2017, a to po domluvě na dobu určitou, do poloviny roku 2018. Důvodem jeho jmenování byl fakt, že již v letech 1996–2013 trutnovskou nemocnici úspěšně vedl. Znal tedy dobře její prostředí a klima a v neklidné době začátku roku 2017, kdy bylo třeba situaci stabilizovat především v oblasti interpersonálních vztahů, měl managementu pomoci. „Rozhodnutí pana doktora Limburského předčasně odejít z funkce litujeme, ale respektujeme jej. S další spoluprací počítáme ještě do konce letošního roku, a to z pozice člena představenstva. Za odvedenou práci mu jednoznačně patří naše poděkování. Věřím, že se mu podařilo situaci v nemocnici uklidnit a nastavit zde podmínky pro další její růst,“ říká Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda představenstva ZH KHK a.s.

„Rozhodl jsem se ve funkci ředitele nemocnice skončit ze zdravotních důvodů. Je to velmi náročná práce, kterou mi teď bohužel ztěžují zdravotní komplikace. Protože mně ale moc záleží na tom, aby nemocnice dobře fungovala, přislíbil jsem, že mému nástupci budu nápomocen, jak to bude potřeba. Mám také své další soukromé aktivity, kterých, jak jsem avizoval už při mém nástupu, jsem se nechtěl vzdát. Teď se jim tedy budu moci v rámci možností více věnovat,“ vysvětluje důvody svého rozhodnutí MUDr. Martin Limburský s tím, že bude v nemocnici působit do doby, než předá rozběhnutou práci novému nástupci.

„Hlavním úkolem nového ředitele nemocnice bude zlepšení ekonomiky celé společnosti při zabezpečení provozu klíčových oddělení. Kraj bude ale tak jako ve všech nemocnicích hledat i racionalizační opatření, která povedou k zefektivnění celého krajského zdravotnictví. Samozřejmostí je i pokračování ve vytváření příjemného ovzduší na pracovištích nemocnice, aby se lékařům i zdravotníkům v nemocnici dobře pracovalo. Dohlížet bude také na plánovanou výstavbu konsolidovaných laboratoří pro oddělení mikrobiologie, biochemie a hematologie. Stavba se sice bohužel kvůli výběrovému řízení zpožďuje, ale s jejím zahájením letos počítáme,“ řekl Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví.

Nyní tedy bylo vypsáno výběrové řízení na pozici člena představenstva ON Trutnov s předpokladem výkonu funkce předsedy. Hledá se odborník s minimálně desetiletou praxí, z toho alespoň se třemi roky ve vrcholovém managementu a ideálně se znalostí problematiky ve zdravotnictví. Ústní pohovory před stanovenou komisí by měly proběhnout koncem března a nový člen představenstva by měl nastoupit od 1. května 2018 nebo dle dohody. Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na webových stránkách ZH KHK a.s. www.zhkhk.cz a Oblastní nemocnice Trutnov a.s. www.nemtru.cz