Vrchlabská nemocnice prodána do daňového ráje

Vyjádření bývalého ředitele vrchlabské nemocnice MUDr. Drymla:

V médiích se objevily informace o prodeji nemocnice ve Vrchlabí a spekulace o bývalém řediteli nemocnice MUDr.Vladimíru Drymlovi a důvodech jeho odchodu z pozice ředitele této nemocnice.

Hlavním důvodem mého odchodu z pozice ředitele před 4 měsíci bylo vyvrcholení dlouhodobých sporů s majiteli nemocnice. Po celou dobu, co jsem nemocnici řídil, bylo mým cílem vracet vydělané finanční prostředky zpět do nemocnice, tedy do růstu úrovně zdravotní péče. Nemocnice, pod mým vedením, dlouhodobě procházela modernizačním procesem tak, aby obstála v konkurenci krajských a fakultních nemocnic. Majitelé nemocnice však usilovali o to, aby co nejvíce z vydělaných prostředků byly odvedeny z nemocnice pryč do mateřské firmy a použity mimo zdravotnictví. Zvláště od okamžiku, kdy majitelé začali uvažovat o prodeji, proces odvádění finančních prostředků z účtů nemocnice zesílil a byly mě opakovaně zakázány jakékoli investiční akce či aktivity směřující ke stabilizaci zdravotnického personálu. Situace se pro mě tak stala neúnosnou, neboť ohrožovala kvalitu poskytované zdravotní péče.

Vždy mě šlo a jde o zachování Vrchlabské nemocnice jako lůžkového zdravotnického zařízení pro běžné občany Vrchlabí a návštěvníky Krkonoš. To byl hlavní důvod proč jsem majitelům nabídl, že od nich odkoupím toto zařízení, aby byla zachována zdravotní péče v základních oborech a nemocnice se dále rozvíjela. Majitelé však dali přednost prodeji firmě vlastněné neznámým subjektem firmou Parmenon , který má sídlo v daňovém ráji v Kyperském Limassolu a byla založena nedávno.  Společnost se sice jmenuje Penta hospitals, ale kdo je skutečným vlastníkem není vůbec jasné, jakož i fakt, co bude s nemocnicí skutečně dělat. Je otázka, proč nemocnici nevlastní přímo společnost Penta, která je médii označována za nového majitele, ale skutečnost je, dle veřejných zdrojů, jiná. Už toto neprůhledné vlastnictví zakládá pochybnost o  úmyslech nových nabyvatelů. Osobně mám obavu, aby nemocnice nebyla vytunelována a změněna tak, že již nepůjde o nemocnici pro občany Vrchlabí a okolních Krkonoš.

MUDr. Vladimír Dryml