Výsledky auditu PR města Trutnov až po Novém roce

Bude tomu již téměř rok, co zveřejnila ČT24 informaci o tom, že opoziční zastupitel Trutnova Martin Jiránek (Žít v Trutnově / Piráti) bude možná čelit soudu. Mělo to být v souvislosti s jeho upozorňováním na možné plýtvání městskými penězi.

Podle tvrzení Martina Jiránka platí radnice zbytečné miliony korun reklamní agentuře, která je navíc svázaná s tamní vládnoucí ODS. Podle ČT24 žádal starosta Ivan Adamec od zastupitele Jiránka omluvu.

Radnice Trutnova v uplynulých letech investovala do reklamy necelých 7 milionů korun. Za to by si mohli postavit čtyři dětská hřiště, půl kilometru chodníku nebo třeba pořídit autobus, informuje ČT24 a cituje vyjádření Martina Jiránka:

„Z mého pohledu 4000 korun za napsání jedné tiskové zprávy v rozsahu půl stránky je moc. Zároveň dohlížení na to, že tu zprávu napsala paní mluvčí, za 2500, je taky docela dost. Zároveň tam byla zvláštní kalkulace typu – jeden měsíc se kalkulovalo rozeslání tiskových zpráv za 2 hodiny, jiný měsíc se podobných 6 tiskových zpráv rozesílalo 35 hodin. A je to 1000 korun na hodinu,“ uvedl Martin Jiránek (Piráti), zastupitel Trutnova.

„Zmiňovaná žaloba se týká osobnostních práv. Podaly ji tři soukromé osoby, které tak reagují na informace uvedené v Pirátských listech. Navíc je také potřeba říct, že žaloba není podaná na pana Jiránka, ale na Pirátské listy. S městem jako takovým nemá nic společného. Jde vlastně mimo něho,“ upřesňuje informace ČT24 mluvčí města Trutnov Michaela Dědková.

Historie sporných peněz za PR města však sahá až do roku 2011. Město tehdy projednávalo dar od společnosti Xantipa. Jednalo se o společenský web Trutnovaci.cz. Tento dar by znamenal, že město za jeho provoz bude platit okolo sta tisíc korun měsíčně. Ročně tato částka dělá zhruba 1 300 000 Kč. Podle záznamu o hlasování však nebyl tento záměr rady města Trutnov schválen.

„Návrh zastupitelstvem skutečně neprošel, ale je nutné říct, že to bylo jinak, než jak uvádíte. Dar městu od agentury Xantipa v podobě webových stránek v hodnotě 125 000 Kč nebyl podmíněn správou v hodnotě 1 300 000 Kč/rok, to je nesmysl. Žádná podmínka s tímto darem spojena nebyla. Dle ceníku služeb, který byl k návrhu připojen, byla správa webu nabízena v hodnotě 600 Kč/hod. práce,“ říká o tehdejším daru webu Trutnovaci.cz současná mluvčí města Trutnov Michaela Dědková.

To je však v rozporu se slovy tehdejšího opozičního zastupitele Hübla. Ten před hlasováním o daru portálu Trutnovaci.cz řekl:

„Ale já vůbec nevidím žádný důvod, abychom jako město přijímali takovýto velkorysý dar... Ten dar znamená, že každý měsíc se tam bude platit celá řada aktivit, které jsme zvládali jiným způsobem… Uvědomme si, že jenom ta první část, když to vezmeme po měsících, znamená 112 700 Kč měsíčně. My se tady dohadujeme, jestli někam dáme padesát tisíc, a teď budeme dávat za tenhle web...“

[soundcloud url="https://api.soundcloud.com/tracks/236768062" params="auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true" width="100%" height="450" iframe="true" /] Slova finančního poradce a člena tehdejšího kontrolního výboru PhDr. Josefa Hübla tehdy nikdo nerozporoval. V hlasování zastupitelů dar přijat sice nebyl, na webu České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu přesto vychází o pár dní později článek „Město Trutnov má nový portál Trutnovaci.cz“. Autorka Táňa Pikartová v něm píše:

Trutnovaci.cz - tisková zpráva Adamec Ivan„Internetové aktivity města Trutnova se rozrostly o nový komunitní portál Trutnovaci.cz. Nabízí přehled kulturních, sportovních a společenských možností v Trutnově organizovaných nejen městem, ale i dalšími subjekty. Cílem je zpřístupnit občanům přehled akcí a také služeb, které mají být inspirací a motivací, jak trávit volný čas…
"Dosavadní městské stránky Trutnov.cz obsahovaly velké množství dat. I když se orientace v nich zlepšila s novou grafikou, jsou informace pro občany z logického důvodu rozmístěné v různých sekcích webu. Trutnovaci.cz zprostředkovávají občanům města společenské dění," sdělil starosta Ivan Adamec.“

Podle všeho se jednalo o nenaplněný záměr, který zhatilo hlasování zastupitelů. Byla nicméně vyhlášena veřejná zakázka, kterou už Xantipa získala. Cena byla zhruba stejná jako platby za provoz webu Trutnovaci.cz a stejná částka zůstala zachována i v případě nové smlouvy s firmou Knowlimits, která zajišťuje PR městu v současnosti. Opozice víceméně konzistentně poukazuje na to, že tyto peníze jsou vynakládány zbytečně.

V listopadu vydalo město tři tiskové zprávy, v říjnu jednu, v září opět tři. Je možné, že se mnoho další práce vykonává mimo pozornost trutnovské veřejnosti. Stojí tu však proti sobě názory opozice a názory koalice. Město se tedy rozhodlo tento spor vyřešit transparentním způsobem a vybralo několik uchazečů, které oslovilo s výběrovým řízením na:

VZ 1: Nestranný odborný posudek k otázce veškerých nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci založený na metodě srovnávací

VZ 2: Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb

VZ 3: Nestranný odborný posudek k otázce souladu zadání veřejné zakázky na PR služby se zákonem a s vnitřními předpisy zadavatele

Cena za tyto audity měla dosáhnout 125 519 tisíc korun.

V dohodnutém termínu však svou práci dodal pouze Tomáš Zdeněk (VZ 3). Termín pro ostatní výsledky byl posunut na 23. 11. 2015. Mluvčí města nás informovala, že výsledky budou následně zpracovány a bude zvolena možnost prezentace výsledků. Jelikož v pondělí jednala rada města a s výsledky dle našich informací seznámena nebyla, kontaktoval jsem mluvčí města s dotazem, zda by naše čtenáře mohla informovat, v jakém stadiu je nyní vyhodnocení výše zmíněných auditů.

„Všechny tři zmiňované posudky máme a momentálně probíhá jejich vyhodnocování. S jejich výsledky nejprve seznámíme vedení města a radní. Poté zvolíme vhodný způsob veřejné prezentace. S největší pravděpodobností se tak stane po Novém roce. O veřejné prezentaci Vás budu samozřejmě informovat,“ uzavírá mluvčí města Trutnov Michaela Dědková.